Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar
Anasayfa Yukarı Fethi Cönk

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

Bu listedeki eserlerin hemen tamamı Mus2okur - Türk Müziği Multimedia Ansiklopedisi veritabanında yer almaktadır.

Mus2okur bilgisayar programıyla Atatürk'ün sevdikleri dahil 1500'e yakın eserin notalarına ve güftelerine erişilebilir, bunlar istenen çalgı - akort ve tempo ile enstrümantal olarak çaldırılıp eşlik edilebilir.

Mus2okur'un ücretsiz deneme sürümünü indirmek için burayı, Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Güldestesinin kullanımı için burayı tıklayınız.

Mus2okur'un tam sürümü müzik mağazalarından ya da buradan satın alınabilir.

Kitabın Önsözü

Eser Adı

Makam

Form

Besteci  

Güfteci  

Alişimin Kaşları Kare  

Uşşak  

Türkü  

(Anonim Beste)  

(Anonim Güfte)  

Bâde-i Vuslat İçilsin  

Şedaraban  

Şarkı  

Faize Ergin  

?  

Ben Havada Uçar İdim  

Eviç-Hûzî  

Türkü  

(Anonim Beste)  

(Anonim Güfte)  

Cânâ Rakîbi Handân Edersin  

Uşşak  

Şarkı  

Giriftzen Asım Bey  

?  

Çanakkale İçinde

Neva  

Türkü  

(Anonim Beste)  

?  

Dağlar Dağlar Viran Dağlar  

Hicaz  

Türkü  

(Anonim Beste)  

(Anonim Güfte)  

Estergon Kal'ası  

Hicaz  

Şarkı  

(Anonim Beste)  

(Anonim Güfte)  

Gelmiş Değil Böyle Peri  

Sabâ  

Tavşanca  

Şakir Ağa  

Nûri  

Gemi Kalkar Suları Akar  

Hicaz  

Türkü  

(Anonim Beste)  

(Anonim Güfte)  

Hâb-gâh-ı Yâre Girdim  

Rast  

Şarkı  

Giriftzen Asım Bey  

Mustafa Reşit Bey  

Havada Bulut Yok  

Hüseynî  

Türkü  

(Anonim Beste)  

(Anonim Güfte)  

Kimseye Etmem Şikâyet  

Nihavent  

Şarkı  

Kemânî Sarkis Efendi  

?  

Kirpiğine Sürme Çek  

Zâvil  

Zeybek  

Refik Fersan  

Faruk Nafiz Çamlıbel  

Köşküm Var Deryaya Karşı  

Hüseynî  

Türkü  

(Anonim Beste)  

(Anonim Güfte)  

Manî Oluyor Halimi Takrîre Hicabım  

Hicazkâr  

Şarkı  

Tatyos Efendi  

Nigâr Osman Hanım  

Mayadağ´dan Kalkan Kazlar  

Hicaz  

Türkü  

(Anonim Beste)  

(Anonim Güfte)  

Mendilimin Yeşili  

Sabâ  

Türkü  

(Anonim Beste)  

(Anonim Güfte)  

Nigâh-ı Mestine  

Sabâ  

Şarkı  

Hacı Ârif Bey  

Recâizade Mahmut Ekrem  

Nikrîz Sazsemâîsi  

Nikrîz  

Sazsemâîsi  

Refik Fersan  

-  

Öyle Bir Âfet-i Yektâ-yı Emelsin  

Sabâ  

Şarkı  

Aleko Bacanos  

?  

Pencere Açıldı Bilal Oğlan  

Hicaz  

Türkü  

(Anonim Beste)  

(Anonim Güfte)  

Sarı Zeybek  

Hüseynî  

Zeybek  

(Anonim Beste)  

-  

Sevda Yaratan Gözlerini  

Segâh  

Şarkı  

Yesârî Âsım Arsoy  

Yesârî Âsım Arsoy  

Şâhâne Gözler Şahane  

Eviç  

Rumelitürküsü  

(Anonim Beste)  

(Anonim Güfte)  

Yanık Ömer  

Hüseynî

Türkü  

Sadettin Kaynak  

Sadettin Kaynak  

Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Güldestesinin Kullanımı

1. Mus2okur - Türk Müziği Ansiklopedisi bilgisayar programını çalıştırınız.

2. Akademi menüsünü tıklayınız.

3. Nota/Güfte sekmesini seçiniz.

4. Güldeste sekmesini tıklayınız.

5. Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar'ı seçiniz.

6. Çalma tuşuna () basınız.

7. Program bu listedeki eserleri sırayla çalmaya başlayacaktır.

Nota sekmesine basılırsa ve Eşliği Göster komutu tıklanırsa yukardaki karaoke görünümü belirir.

Son Güncelleme: 15.09.2010