Uşşak Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

Eser Adı ♪ Form ♪ Besteci ♪ Güfteci ♪ Usul

 • Aşkın ile Bülbül Gibi Artmaktadır Âhım ♪ Şarkı ♪ Enderûnî Ali Bey ♪ ? ♪ Senginsemâî

 • Bağ-ı Hüsnün O Güzel Gülleri Soldu ♪ Şarkı ♪ Kemal Emin Bara ♪ Şemsi Belli ♪ Aksak

 • Bu Akşam Gün Batarken Gel ♪ Şarkı ♪ Tatyos Efendi ♪ Ahmet Rasim Bey ♪ Aksak

 • Cânâ Rakîbi Handân Edersin ♪ Şarkı ♪ Giriftzen Asım Bey ♪ ? ♪ Curcuna

 • Dalında Solarken Akşamın Gülü ♪ Şarkı ♪ Ârif Sâmi Toker ♪ ? ♪ Düyek

 • Derdimi Anlatırdım Issız Geceler ♪ Şarkı ♪ Tahsin Karakuş ♪ Hüsnü Kayıran ♪ Curcuna

 • Fındıklı Bizim Yolumuz ♪ Türkü ♪ (İstanbul) ♪ (Anonim) ♪ Aksak

 • Gelmedin Bir Kerreden Maadâ Neden ♪ Şarkı ♪ Fehmi Tokay ♪ ? ♪ Müsemmen

 • Gitti de Gelmeyiverdi ♪ Şarkı ♪ Dede Efendi ♪ ? ♪ Aksak

 • Gönlümün Bir Hali Var ki ♪ Şarkı ♪ Emin Ongan ♪ Ahmet Rasim Bey ♪ Müsemmen

 • Gördüm Seni Bir Gün ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ Ali Rıza Sağman ♪ Nîmsofyan

 • Gözlerin Hayran Bakarmış ♪ Şarkı ♪ Şerif İçli ♪ Hikmet Münir Ebcioğlu ♪ Devrihindî

 • Hastasın Zannım Vefa Mahzunusun ♪ Şarkı ♪ Şevki Bey ♪ ? ♪ Curcuna

 • Kimseler Gelmez ♪ Şarkı ♪ Şevki Bey ♪ Ahmet Rasim Bey ♪ Ağıraksak

 • Mehtaplı Gecelerde Hep Seni ♪ Şarkı ♪ Sevim Şengül ♪ Sevim Şengül ♪ Düyek

 • Menekşe Gözler Hülyalı ♪ Şarkı ♪ Yesârî Âsım Arsoy ♪ Yesârî Âsım Arsoy ♪ Düyek

 • Ömrün Şu Biten ♪ Yürüksemâî ♪ Süleyman Erguner ♪ Yahya Kemal Beyatlı ♪ Yürüksemâî

 • Siyah Ebrûlerin Durûben Çatma ♪ Şarkı ♪ Lem´i Atlı ♪ Kul Mehmet ♪ Aksak

 • Telgırafın Tellerine Kuşlar mı Konar ♪ Türkü ♪ (Anonim) ♪ (Anonim) ♪ Sofyan

 • Uşşak Peşrev ♪ Peşrev ♪ Zurnazen İbrahim Ağa ♪ - ♪ Çember

 • Uşşak Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Neyzen Aziz Dede ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Yalnız Bırakıp Gitme ♪ Şarkı ♪ Mısırlı Udî İbrahim Efendi ♪ ? ♪ Türkaksağı

 • Yangın Olur (Tulumbacılar) ♪ Türkü ♪ (İstanbul) ♪ (Anonim) ♪ Aksak

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 17.09.2007