Hüzzam Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 • Akşam Dönüşü Geçtim ♪ Şarkı ♪ Marko Çolakoğlu ♪ Mustafa Nâfiz Irmak ♪ Curcuna

 • Aşkınla Sürünsem ♪ Şarkı ♪ Selahaddin Pınar ♪ ? ♪ Curcuna

 • Bekledim Yıllarca ♪ Şarkı ♪ Râkım Elkutlu ♪ Hüseyin Mayadağ ♪ Ağıraksak

 • Ey Gül-i Bağ-ı Edâ ♪ Şarkı ♪ Dede Efendi ♪ ? ♪ Aksak

 • Gönlüm Nice Bir ♪ Şarkı ♪ Mustafa Nâfiz Irmak ♪ Vecdi Bingöl ♪ Ağır Senginsemâî

 • Gönlüm Seher Yeli Gibi ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ ? ♪ Aksak

 • Gözün Aydın Olsun Şarkı ♪ Ömer Dilek Sedat Ergintuğ ♪ Düyek

 • Hüzzam Peşrev ♪ Peşrev ♪ Tanbûrî Büyük Osman Bey ♪ - ♪ Devrikebîr

 • Hüzzam Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Ûdî Nevres Paşa ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Meftûn Olalı Sen ♪ Şarkı ♪ Hacı Ârif Bey ♪ Fehmi Hüsam Dede ♪ Türkaksağı

 • Ömrüm Seni Sevmekle ♪ Şarkı ♪ Yesârî Âsım Arsoy ♪ Fitnat Sağlık (Duyar) ♪ Curcuna

 • Sesimde Şarkısı Aşkın ♪ Şarkı ♪ Selahaddin İnal ♪ Hikmet Münir Ebcioğlu ♪ Düyek

 • Solgun Durma, İsteklen ♪ Şarkı ♪ Münir Nurettin Selçuk ♪ Vecdi Bingöl ♪ Sofyan

 • Şu Göğsüm Yırtılıp Baksan ♪ Şarkı ♪ Cevdet Çağla ♪ Hikmet Münir Ebcioğlu ♪ Düyek

 • Şu Karşıki Dağda Kar Var ♪ Türkü ♪ (Hatay) ♪ (Anonim) ♪ Müsemmen

 • Talihin Elinde ♪ Şarkı ♪ Ârif Sâmi Toker ♪ Ârif Sâmi Toker ♪ Düyek

Son Güncelleme: 17.09.2007