Acemaşîrân Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 

 • Acemaşîrân Peşrev ♪ Peşrev ♪ Nuri Halil Poyraz ♪ - ♪ Frenkçîn

 • Acemaşîrân Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Şeref Çakar ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Âteş-i Aşkınla Cânâ ♪ Şarkı ♪ Emin Ongan ♪ Rıza Savaşkan ♪ Curcuna

 • Bakma Sakın Benden Yana ♪ Şarkı ♪ Şakir Ağa ♪ ? ♪ Sofyan

 • Bir Haber Ver Ey Sabâ ♪ Şarkı ♪ Bîmen Şen ♪ ? ♪ Ağıraksak

 • Bir Tesellî Beklerim ♪ Şarkı ♪ Şerif İçli ♪ Mustafa Nâfiz Irmak ♪ Ağıraksak

 • Bu Hal Zuhûr Etmesin ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ ? ♪ Düyek

 • Cânân Okuyor... ♪ Şarkı ♪ Ali Rıza Avni ♪ ? ♪ Senginsemâî

 • Dilde Derd-i İştiyâkı... ♪ Şarkı ♪ Nuri Halil Poyraz ♪ ? ♪ Curcuna

 • Ey Benim Güzel Kuşum ♪ Fantezi ♪ Reşat Erer ♪ Orhan Seyfi Orhon ♪ Yürüksemâî

 • Ey Çeşm-i Âhû Mehlika ♪ Şarkı ♪ Nikoğos Ağa ♪ ? ♪ Semâî

 • Gam Çekme Güzel ♪ Şarkı ♪ Ârif Sami Toker ♪ Faruk Nâfiz Çamlıbel ♪ Curcuna

 • Gel Ey Denizin Nazlı Kızı ♪ Şarkı ♪ Aleko Bacanos ♪ ? ♪ Yürüksemâî

 • Gördüm Seni Sevdim Güzelim ♪ Şarkı ♪ İrfan Doğrusöz ♪ Hüseyin Sîret Özsever ♪ Aksak

 • Kime Halim Diyeyim ♪ Şarkı ♪ Faize Ergin ♪ ? ♪ Ağırdüyek

 • Ne Hevâ-yı Bağ Sâzed ♪ Nakış ♪ Dede Efendi ♪ ? ♪ Yürüksemâî

 • Neden Kalbim Seni Sevdi ♪ Şarkı ♪ Nasib’in Mehmet Yürü ♪ ? ♪ Curcuna

 • O Tebessüm O Tavırlar ♪ Şarkı ♪ İsmail Baha Sürelsan ♪ Bedri Ziya Aktuna ♪ Aksak

 • Sorma Dostum Halimi ♪ Şarkı ♪ Nuri Halil Poyraz ♪ Ahmet Rasim Bey ♪ Yürüksemâî

 • Şu İzmir’in Dağlarında ♪ Zeybek ♪ Tahsin Karakuş ♪ ? ♪ Ağıraksak

Son Güncelleme: 17.09.2007