Gerdâniye Türküler
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

Eser Adı / Yöre / Kaynak - Derlemeci - Besteci

 • Dost Eline Giden Durnam / Malatya / İbrahim Emici
 • Kırım`dan Gelirim / Rumeli / Kemal Altınkaya
 • Al Almanın Dördünü / Malatya / Necati Coşkun6 / 
 • Uca Dağların Başında / Erzurum / Mustafa Hoşsu
 • Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum / Adıyaman / Abdül Kadir
 • Cabur Dağdan Kuş Geliyor / Urfa / Mustafa Savaş
 • Penceresi Yeşil Perde / Konya / Çopur Ahmet
 • Odasına Girdim Fincan Elinde / Diyarbakır / Celal Güzelses
 • Evlerinin Önü Yoldur Yolaktır / Urfa / Mehmet Çelikkanat
 • Derdim Çoktur Hangisine Yanayım / Erzincan / Ali Ekber Çiçek
 • Benüsene Gideyim / Diyarbakır / Cemil Değer
 • Cezayir'in Harmanları Savrulur / Bursa / Hüsnü Ortaç
 • Bin Derdim Vardı / Maraş/Öreli / Müslim Aydoğdu
 • Salına Salına / Denizli Sarayköy / Muzaffer Sarısözen
 • Aşağıdan Gelen de Hanım Oynasın / Bilecik / Rıdvan Çor
 • Cemilemin Gezdiği Dağlar Meşeli / Denizli / Hüseyin Aktekin
 • Benden Selâm Olsun / Kastamonu / İhsan Ozanoğlu
 • Çelik Pazarı / Erzurum / Faruk Keleli
 • Kırklar Dağının Düzü / Diyarbakır / Hafız Celal Sevimli
 • Antalya´nın Mor Üzümü / Antalya / Nimet Balkan
 • Bulut Gelir Seher ile / Rumeli / Kemal Altınkaya
 • Dağlar Başı Olaydım / Kerkük / Abdurrahman Kızılay 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 17.09.2007