İndir (Download)

mus2 Okur program kutusu

Mus2okur Demo (Ücretsiz) Türk Müziği Multimedia Ansiklopedisi

Mus2okur'un veritabanı sınırlı demosunu hemen indirin, kurun ve kullanın.


Mus2okur'u indir
  • 1250 dolayında şarkı, türkü vb. eserin notalarını ya da güftelerini görerek dilediğiniz çalgıyla, dilediğiniz tempoda ve dilediğiniz akortta (âhenkte) seslendirin ve müziklere sesiniz ya da çalgınızla eşlik edin...
  • Türk müziği makam dizilerini, bir yandan notaları portede hareketli olarak görüp aynı anda sesleri çıkıcı ve/veya inici seyirler biçiminde dinleyerek öğrenin... Seçtiğiniz makamda bestelenmiş eserler içinden dilediğinizi seçip dinleyerek sesleri sindirin...
  • Türk müziği usullerinin normal ya da velveleli olarak dize veya kudüme nasıl vurulduğunu sesleri işiterek ve hareketli görüntüler desteğinde öğrenin... Seçtiğiniz usuldeki eserler içinden dilediğinizi seçip dinleyerek usul vurma provası yapın...
  • Türk müziği formlarının neler olduğunu görün... Karışık akış semasına sahip olanların trafiğini görsel olarak izleyin... Seçtiğiniz formdaki eser örneklerinden dilediğinizi seçip dinleyin...
  • Türk müziğinde kullanılan perdelerin adlarını, portede nereye yazıldıklarını öğrenin, sırayla ya da porte/piyano üzerinde tıklayarak çıkan sesleri işitin...
  • Türk müziğinde kullanılan akortların (âhenklerin) eski ve yeni adlarını öğrenin. Seçtiğiniz akorttaki perdelerin Batı müziğindeki hangi notalara karşı geldiğini görün, dinleyin...