Nişâburek Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 

 • Artık Demir Almak Günü... ♪ Şarkı ♪ Ferit Sıdal ♪ Yahya Kemal Beyatlı ♪ Aksak

 • Aşkı Fısıldar Sesin ♪ Şarkı ♪ Nev´eser Kökdeş ♪ Nev´eser Kökdeş ♪ Semâî

 • Ayrılık Yarı Ölmekmiş ♪ Şarkı ♪ Selahaddin Pınar ♪ Vecdi Bingöl ♪ Düyek

 • Bilmem ki Ne Yaptım ♪ Ağırsemâî ♪ Necmi Pişkin ♪ Mehmet Sâdi Bey ♪ Ağır Aksaksemâî

 • Bir Eski Şarap Lezzeti... ♪ Şarkı ♪ Cinuçen Tanrıkorur ♪ Mecdinevin Tanrıkorur ♪ Aksak

 • Bir Söz Dedi Cânân ki ♪ Şarkı ♪ Münir Nurettin Selçuk ♪ Nedîm ♪ Türkaksağı

 • Ey Gül Ne Acep... ♪ Yürüksemâî ♪ Ziya Paşa ♪ Fuzûlî ♪ Yürüksemâî (6/4)

 • Ey Nihal-i İşve ♪ Şarkı ♪ Akın Özkan ♪ Şeyh Galip ♪ Ağıraksak

 • Fincanı Taştan Oyarlar ♪ Türkü ♪ (Anonim) ♪ [Anonim] ♪ Aksak

 • Gönlüm Özler ♪ Şarkı ♪ Erdinç Çelikkol ♪ Reha Gizey ♪ Devrihindî

 • Görmek İster Daima ♪ Şarkı ♪ Garbis Efendi ♪ ? ♪ Senginsemâî

 • Gül Yüzün Soldukça ♪ Şarkı ♪ Vecihe Daryal ♪ Hikmet Münir Ebcioğlu ♪ Müsemmen

 • İftirâkınla Efendim... ♪ Şarkı ♪ Cevdet Çağla ♪ Sultan I. Ahmet ♪ Müsemmen

 • Kırdı Geçirdi Beni ♪ Şarkı ♪ Medenî Aziz Efendi ♪ ? ♪ Sofyan

 • Meyledip Bir Gül-i Zâre ♪ Şarkı ♪ Ali Rif´at Çağatay ♪ ? ♪ Yürüksemâî II

 • Nişâburek Peşrev ♪ Peşrev ♪ Fahri Kopuz ♪ - ♪ Düyek
 • Nişâburek Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Münir Mazhar Kamsoy ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Ömr-ü Beşer Altın Olsa ♪ Şarkı ♪ Yüksel Kip ♪ Doğan Öğe ♪ Düyek

 • Titrer Yüreğim ♪ Şarkı ♪ Emin Ongan ♪ Betül Ersel ♪ K. Curcuna

 • Varsın Gönül Aşkınla... ♪ Şarkı ♪ Lem´i Atlı ♪ Vecdi Bingöl ♪ Türkaksağı

Son Güncelleme: 17.09.2007