Yegâh Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 

 • A Benim Gözüm Nûru ♪ Şarkı ♪ Dellalzâde İsmail Efendi ♪ ? ♪ Aksak

 • Ay Büyürken Sularda ♪ Şarkı ♪ Alâeddin Yavaşca ♪ Özgen Bilgisel ♪ Düyek

 • Bâis Oldu Çeşm-i Mestin ♪ Şarkı ♪ Bolâhenk Nuri Bey ♪ ? ♪ Ağıraksak

 • Dem Bezm-i Visâlinle ♪ Şarkı ♪ Suphi Ziya Özbekkan ♪ Orhan Veli Kanık ♪ Aksak

 • Dilerim Bûse Olup Kalmayı ♪ Şarkı ♪ Hüseyin Sadettin Arel ♪ Fâzıl Ahmet Aykaç ♪ Aksak

 • Doldur Ey Sâkî ♪ Şarkı ♪ İsmail Hakkı Nebiloğlu ♪ Kesriyeli Sıdkı Bey ♪ Düyek

 • Edersen de Cefâ Eğer ♪ Şarkı ♪ Şevki Bey ♪ Reşad Paşa ♪ Nîmsofyan

 • Gönül ki Aşk ile ♪ Beste ♪ Dellalzâde İsmail Efendi ♪ Yahyâ Nazîm Çelebi ♪ Zencîr

 • Her Dilberi Sevdik ♪ Nakış ♪ İsmail Baha Sürelsan ♪ Nâil Memik ♪ Yürüksemâî

 • Meclisi Vaslında Giryân Olduğum ♪ Şarkı ♪ Ali Rif´at Çağatay ♪ Recâizade Mahmut Ekrem ♪ Sofyan

 • Mu`tâd Edeli... ♪ Şarkı ♪ Şevki Bey ♪ Mehmet Sâdi Bey ♪ K. Curcuna

 • Ne Gülün Rengini Sevdim ♪ Şarkı ♪ Bîmen Şen ♪ ? ♪ Ağıraksak

 • Ne Yapsam Neylesem ♪ Şarkı ♪ Hacı Fâik Bey ♪ ? ♪ Curcuna

 • Piyâle Elde Ne Dem ♪ Ağırsemâî ♪ Dellalzâde İsmail Efendi ♪ Yahyâ Nazîm Çelebi ♪ Aksaksemâî

 • Ruhlerin Ey Gonca Leb ♪ Şarkı ♪ Tanburî Ali Efendi ♪ ? ♪ K. Curcuna

 • Şâd Ol Gönül ♪ Şarkı ♪ Rif´at Bey ♪ ? ♪ Devrihindî

 • Va`din Unutma Ey Peri ♪ Şarkı ♪ Lâtif Ağa ♪ ? ♪ Devrihindî

 • Yegâh Peşrev ♪ Peşrev ♪ Rauf Yektâ ♪ ? ♪ Devrikebîr

 • Yegâh Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Aziz Dede ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Yok mu Hâlâ Şefkatin ♪ Şarkı ♪ Hatibzâde İbrahim Efendi ♪ İbrahim Efendi ♪ Ağırdüyek

Son Güncelleme: 17.09.2007