Sabâ Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 

 • Bir Esmere Gönül Verdim ♪ Şarkı ♪ Tanburî Mustafa Çavuş ♪ Tanburî Mustafa Çavuş ♪ Aksak

 • Bir Nigâh Et Kahrile Bakma ♪ Şarkı ♪ Zeki Arif Ataergin ♪ Fâtine Talay ♪ Aksak

 • Bu Akşam Ayışığında ♪ Şarkı ♪ Safiye Ayla ♪ ? ♪ Düyek

 • Cefâya Ey Büt-i Nevreste ♪ Nakış ♪ Kara İsmail Ağa ♪ ? ♪ Yürüksemâî

 • Düş Ben Gibi Bir Aşka ♪ Şarkı ♪ Şerif İçli ♪ Hüseyin Rıfat Işıl ♪ Türkaksağı

 • Ey Bâd-ı Sabâ ♪ Şarkı ♪ Suphi Ziya Özbekkan ♪ Pesendî ♪ Yürüksemâî

 • Gelmiş Değil Böyle Peri ♪ Tavşanca ♪ Şakir Ağa ♪ Nûri ♪ Semâî (3/8)

 • Git Ey Akan Gözyaşım ♪ İlâhî ♪ Münir Nurettin Selçuk ♪ Mevlânâ ♪ Düyek

 • Güle Sorma O Bilmez ♪ Şarkı ♪ Erol Sayan ♪ Erol Sayan ♪ Düyek

 • İnce Kirpiklerinin ♪ Şarkı ♪ Râkım Elkutlu ♪ Nahit Hilmi Özeren ♪ Ağıraksak

 • Kâr Etmez Âhım ♪ Türkü ♪ (Anonim) ♪ [Anonim] ♪ Âzerîyürüksemâî

 • Kınalı Keklik İdim ♪ Şarkı ♪ Zeki Müren ♪ Zeki Müren ♪ Düyek

 • Mey İçerken Düştü Aksin ♪ Şarkı ♪ Şevki Bey ♪ Ahmet Reşat Paşa ♪ Ağıraksak

 • Neydin Güzelim ♪ Şarkı ♪ Şerif İçli ♪ Ali Paşa ♪ Senginsemâî

 • Nigâh-ı Mestine ♪ Şarkı ♪ Hacı Ârif Bey ♪ Recâizade Mahmut Ekrem ♪ Devrihindî (7/8)

 • Öyle Bir Âfet-i Yektâ-yı Emelsin ♪ Şarkı ♪ Aleko Bacanos ♪ ? ♪ Devrihindî

 • Sabâ Peşrev ♪ Peşrev ♪ Tanburî Büyük Osman Bey ♪ - ♪ Devrikebîr

 • Sabâ Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Neyzen Aziz Dede ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Sahilde Sabâ Rüzgârı ♪ Şarkı ♪ Mustafa Nafiz Irmak ♪ Mustafa Nafiz Irmak ♪ Ağırsenginsemâî

 • Semt-i Dildâre Bu Demler ♪ Şarkı ♪ Suphi Ziya Özbekkan ♪ Sami Paşa ♪ Aksak

 • Sen Sînemde Cân İdin ♪ Şarkı ♪ Necip Mirkelâmoğlu ♪ Necip Mirkelâmoğlu ♪ Aksak

 • Seni Herkesten Kıskanıyorum ♪ Şarkı ♪ Yesârî Âsım Arsoy ♪ Yesârî Âsım Arsoy ♪ Düyek

 • Yeşil Yaprak Arasında ♪ Türkü ♪ (Anonim) ♪ [Anonim] ♪ Curcuna

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 17.09.2007