Şehnâz Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 

 • Arpa Buğday Daneler ♪ Türkü ♪ (Orta Anadolu) ♪ [Anonim] ♪ Sofyan

 • Beni Ateşlere Salan... ♪ Şarkı ♪ Zeki Arif Ataergin ♪ Necati Tokyay ♪ Curcuna

 • Bir Nevcivâne Dil Müptelâdır ♪ Şarkı ♪ III. Selim ♪ Enderûnî Vâsıf ♪ Aksak

 • Dalda Bir İshak Öter ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ ? ♪ Düyek

 • Dem-i Visâli O Şûha ♪ Yürüksemâî ♪ Kara İsmail Ağa ♪ ? ♪ Yürüksemâî

 • Denizin Dalgasını ♪ Şarkı ♪ Şemseddin Ziya Bey ♪ ? ♪ Aksak

 • Dîdem Yüzüne Nâzır ♪ Ağırsemâî ♪ Nazîm Çelebi ♪ Nazîm Çelebi ♪ Senginsemâî

 • Elmayı Top Top Yapalım ♪ Türkü ♪ (Hendek) ♪ [Anonim] ♪ Sofyan

 • Etmedin Bir Lahza İhya ♪ Şarkı ♪ Dellalzâde İsmail Efendi ♪ ? ♪ Devrihindî

 • Ey Dilber-i İşvebâz ♪ Şarkı ♪ Rahmi Bey ♪ Rahmi Bey ♪ Aydın

 • Ey Verd-i Rânâ ♪ Şarkı ♪ Dede Efendi ♪ ? ♪ Aksaksemâî

 • Feryâd ki Feryâdıma ♪ Şarkı ♪ Tanburî Cemil Bey ♪ Nigâr Hanım ♪ Senginsemâî

 • Fırsat Bulsam Yâre Varsam ♪ Şarkı ♪ Tanburî Mustafa Çavuş ♪ Tanburî Mustafa Çavuş ♪ Aksak

 • Gel Meclise Ey Gonce ♪ Şarkı ♪ Muallim İsmail Hakkı Bey ♪ ? ♪ Sofyan

 • Gönül Durmaz Su Gibi Çağlar ♪ Şarkı ♪ Dede Efendi ♪ ? ♪ Aksak

 • Merâmı Andelîbin Vasl-ı ♪ Şarkı ♪ Kemânî Rıza Efendi ♪ Sermed Efendi ♪ Ağırevfer

 • Söyle Niçin Benden Kaçtın ♪ Şarkı ♪ Bîmen Şen ♪ ? ♪ Sofyan

 • Şehnâz Longa ♪ Longa ♪ Santûrî Ethem Efendi ♪ - ♪ Sofyan

 • Şehnâz Peşrev ♪ Peşrev ♪ Kemânî Ali Ağa ♪ - ♪ Zencîr
 • Vardım ki Yurdundan Ayağ ♪ Dîvân ♪ Nevres Paşa ♪ Bayburtlu Zinhî ♪ Sofyan

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 17.09.2007