Sûzinâk Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 • Aylardır Gül Yüzünü ♪ Şarkı ♪ Erol Sayan ♪ Erol Sayan ♪ Düyek

 • Ayrı Düştüm Sevgilimden ♪ Şarkı ♪ Yesârî Âsım Arsoy ♪ ? ♪ Curcuna

 • Benim Yârem Gibi Yâre ♪ Şarkı ♪ Lâtif Ağa ♪ ? ♪ K. Curcuna

 • Bir Gamlı Hayal ♪ Şarkı ♪ Cevdet Çağla ♪ ? ♪ Türkaksağı

 • Cânâ Firâk-ı Aşkın ile ♪ Yürüksemâî ♪ Dede Efendi ♪ ? ♪ Yürüksemâî

 • Dokunma Kalbime ♪ Şarkı ♪ Gavsi Baykara ♪ ? ♪ Düyek

 • Durmadan Aylar Geçer ♪ Şarkı ♪ Münir Nurettin Selçuk ♪ ? ♪ Devrihindî

 • Geçti Âlâm-ı Firâkın Cânıma ♪ Şarkı ♪ Klarnet İbrahim Efendi ♪ ? ♪ Sofyan

 • Gökyüzünde Tüten Olsam ♪ Şarkı ♪ Necmi Pişkin ♪ Karac´oğlan ♪ Semâî

 • Gözlerin Bir İçim Su ♪ Şarkı ♪ Ferit Sıdal ♪ Kemal Şakir Yakar ♪ Aksak

 • Hâl-i Dilimi Şerhedemem ♪ Şarkı ♪ Şekerci Cemil Bey ♪ Mehmet Sâdi Bey ♪ Senginsemâî

 • Hasreti Kadehlerden ♪ Şarkı ♪ Rüştü Eriç ♪ Şadi Kurtuluş ♪ Aksak

 • Hasretle Yanan Kalbime ♪ Şarkı ♪ Emin Ongan ♪ Hilmi Soykut ♪ Aksak

 • Hüsn Âlemini Tuttu ♪ Şarkı ♪ Hacı Ârif Bey ♪ Mehmet Sâdi Bey ♪ Yürüksemâî

 • Kuzucağım Ne Kaçarsın ♪ Şarkı ♪ Hacı Fâik Bey ♪ ? ♪ Düyek

 • Sâzın Gibi Al Sînene ♪ Şarkı ♪ Cevdet Çağla ♪ Mustafa Nafiz Irmak ♪ Aksak

 • Sen Bezmimize ♪ Şarkı ♪ Hasan Âli Yücel ♪ Hasan Âli Yücel ♪ Curcuna

 • Sonbahar Goncası mı ♪ Şarkı ♪ Mustafa Nafiz Irmak ♪ Mustafa Nafiz Irmak ♪ Ağıraksak

 • Sûzinâk Longa ♪ Longa ♪ Turhan Yalçın ♪ - ♪ Nîmsofyan

 • Sûzinâk Peşrev ♪ Peşrev ♪ Tatyos Efendi ♪ - ♪ Çember

 • Şimdi Uzaklardasın ♪ Şarkı ♪ Zeki Müren ♪ Zeki Müren ♪ Semâî

 • Uzun da Kavak Dalında ♪ Türkü ♪ (Ege) ♪ [Anonim] ♪ Oynak

 • Yârim Gitti Çeşmeye ♪ Türkü ♪ (İstanbul) ♪ [Anonim] ♪ Sofyan

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 17.09.2007