Rast Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

Eser Adı ♪ Form ♪ Besteci ♪ Güfteci ♪ Usul

 • Âmed Nesîm-i Subhudem ♪ Beste ♪ Abdülkadir Meragî ♪ ? ♪ Düyek

 • Anlatayım Halimi ♪ Şarkı ♪ Tanburî Ali Efendi ♪ Mehmet Sâdi Bey ♪ Curcuna

 • Âsûde Fikrim Âvârelendi ♪ Şarkı ♪ Hâfız Yusuf Efendi ♪ ? ♪ Türkaksağı

 • Âşık Oldur ♪ Şarkı ♪ Hacı Ârif Bey ♪ Fuzûlî ♪ Curcuna

 • Ay Gülsün Ufuktan ♪ Şarkı ♪ İsmail Baha Sürelsan ♪ Mahmut Karman ♪ Aksak

 • Belki Bir Sabah ♪ Şarkı ♪ Şekip Ayhan Özışık ♪ Şekip Ayhan Özışık ♪ Düyek

 • Bilmem ki Nedendir ♪ Şarkı ♪ Mısırlı Ûdî İbrahim ♪ ? ♪ Senginsemâî

 • Bir Dâme Düşürdü ki Beni ♪ Şarkı ♪ Tanburî Büyük Osman Bey ♪ ? ♪ Aksak

 • Cevrolur İmkân-ı Vuslat ♪ Ağıraksak ♪ Şerif İçli ♪ İbrahim Akçam ♪ Ağıraksak

 • Esdi Nesîm-i Nevbahar ♪ Şarkı ♪ Hacı Ârif Bey ♪ Nef'î ♪ Türkaksağı

 • Fitneler Gizlemiş ♪ Şarkı ♪ Mahmud Celâleddin Paşa ♪ ? ♪ Yürüksemâî

 • Gamdan Âzâde Hemân ♪ Şarkı ♪ Rif´at Bey ♪ ? ♪ Curcuna

 • Gül Ağacı Değilem ♪ Türkü ♪ Necip Mirkelâmoğlu ♪ Necip Mirkelâmoğlu ♪ Semâî

 • Her Telden Ol Meh ♪ Şarkı ♪ Şakir Ağa ♪ Hacı Fâik Bey ♪ Düyek

 • İbrişim Örmüyorlar ♪ Türkü ♪ (Anonim) ♪ (Anonim) ♪ Nîmsofyan

 • İçime Hep Hüzün Doluyor ♪ Şarkı ♪ Yıldırım Gürses ♪ Yıldırım Gürses ♪ Curcuna

 • Perişan Saçların ♪ Şarkı ♪ Yesârî Âsım Arsoy ♪ Yesârî Âsım Arsoy ♪ Semâî

 • Rast Peşrev ♪ Peşrev ♪ Tatyos Efendi ♪ - ♪ Muhammes

 • Rast Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Benli Hasan Ağa ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Reng-i Ruhsârına ♪ Şarkı ♪ Erol Sayan ♪ Üryânîzâde Sait Bey ♪ Aksak

 • Sâzın Gibi Sînem Dahi ♪ Şarkı ♪ Lem´i Atlı ♪ Tevfik Sâmih Lâmi ♪ Sofyan

 • Senin Aşkınla Çâkoldum ♪ Şarkı ♪ Basmacı Abdi Efendi ♪ ? ♪ Düyek

 • Yine Bir Gülnihal ♪ Şarkı ♪ Dede Efendi ♪ ? ♪ Semâî

 • Yüzündür Cihanı ♪ Şarkı ♪ Dede Efendi ♪ Dede Efendi ♪ Yürüksemâî

Son Güncelleme: 17.09.2007