Muhayyer Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 • Batan Gün Kana Benziyor ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ Necdet Rüştü Efe ♪ Curcuna

 • Bir Elif Çekdi Yine ♪ Yürüksemâî ♪ Sadullah Ağa ♪ Enderûnî Vâsıf ♪ Yürüksemâî

 • Bir Gönülde İki Sevda ♪ Şarkı ♪ Ahmet Rasim Bey ♪ Ahmet Rasim Bey ♪ Aksak

 • Bir Gün Sevdiğimi ♪ Şarkı ♪ Ziya Taşkent ♪ Seyhan Girginer ♪ Sofyan

 • Çile Bülbülüm ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ Vecdi Bingöl ♪ Düyek

 • Gezdim Yürüdüm Dün Gece ♪ Şarkı ♪ Lem´i Atlı ♪ Semih Mümtaz ♪ Senginsemâî

 • Güneş Gibi Şahsım Olsa ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ Tâlibî Coşkun ♪ Aksak

 • Hengâm-ı Safâdır ♪ Beste ♪ Zekâî Dede ♪ Nizamoğlu Seyyid Seyfullah ♪ Darbıfetih

 • Her Halinle Her Şeyinle ♪ Şarkı ♪ Erol Sayan ♪ Mehmet Erbulan ♪ Aksak

 • Humârı Yok Bozulmaz ♪ Şarkı ♪ Hacı Ârif Bey ♪ Sami Paşazade Sezâî ♪ Aksak

 • İltimâs Etmeye Yâre Varınız ♪ Şarkı ♪ Hacı Ârif Bey ♪ Hacı Ârif Bey ♪ Aksak

 • İstanbul`dan Üsküdar`a ♪ Türkü ♪ (İstanbul) ♪ (Anonim) ♪ Raksaksağı

 • İşte Seni Seven Benim ♪ Türkü ♪ Sadettin Kaynak ♪ Necdet Rüştü Efe ♪ Düyek

 • Muhayyer Peşrev ♪ Peşrev ♪ Tanburî Cemil Bey ♪ - ♪ Devrikebîr

 • Muhayyer Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Tanburî Cemil Bey ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Ne Zaman Görsem Onu ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ Sadettin Kaynak ♪ Sofyan

 • Ok Gibi Hûblar ♪ Dîvân ♪ ? ♪ Dertli ♪ Nîmsofyan

 • Serapa Hüsn ü Ansın ♪ Şarkı ♪ Rahmi Bey ♪ Nedîm ♪ Aksak

 • Sevdiceğim Âşıkını Ağlatır ♪ Şarkı ♪ Dede Efendi ♪ ? ♪ Yürüksemâî

 • Söğüdün Yaprağı Narindir ♪ Türkü ♪ (Anonim) ♪ (Anonim) ♪ Raksân

 • Yâdımda O Sevdalı ♪ Şarkı ♪ Şükrü Tunar ♪ ? ♪ Aksak

 • Yenilendi Derdim ♪ Şarkı ♪ Ârif Sâmi Toker ♪ Ârif Sâmi Toker ♪ Nîmsofyan

 • Yetmez mi Sana ♪ Şarkı ♪ Rahmi Bey ♪ Nedîm ♪ Curcuna

Son Güncelleme: 15.09.2010