Muhayyer Türküler
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

Eser Adı / Yöre / Kaynak - Derlemeci - Besteci

 • Serenler / Burdur / Hamit Çine
 • Bulandı Gözler Bulandı / Urfa / Mahmut Güzelgöz
 • Havayı da Deli Gönül Havayı / Aksaray / Âsaf Güven
 • Zehram Bana Görünsün / - / Yesârî Âsım Arsoy (Güfte/Beste)
 • Mihrican mı Değdi / Yozgat / İbrahim Bakır
 • Vardım Hind Eline Kumaş Getirdim / Erzincan / Turan Engin
 • Binip de Kır Atıma / Denizli-Buldan / Naci Öncel
 • Elma Attım Yuvarlandı / Tunceli-Ovacık / Feruh Arsunar
 • Ben de Gittim Bir Geyiğin Avına / Diyarbakır / Aziz Şenses
 • Bir Nazar Eyledim / Kırşehir / Neşet Ertaş
 • Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim / Erzincan / Salih Dündar
 • Üç Kardeştik Gittik Geyik Avına / Diyarbakır / Celal Güzelses
 • Ok Gibi Hûblar / ? / Güfte: Dertli
 • Yandım Allah Yandım / Sivas-Divriği / Nuri Üstünses
 • Sarı Kızın Saçları / Kırşehir / Salih Turhan
 • El Vurup Yâremi İncitme Tabip / Tokat-Zile / Sadık Doğanay
 • Evlerinin Önü Lâle Bağıdır / Elazığ / Aziz Şenses
 • İsterim ki Bu Dünyada / - / Neşet Ertaş (Güfte/Beste)
 • Su Gelir Kütüğünden / Burdur / Aytekin Ersan
 • Su İçemem Testiden / Diyarbakır / Ramazan Şenses
 • Yâr Yüreğim Yâr / Urfa / Mahmut Güzelgöz

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 17.09.2007