Karcığar Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 

 • Ah Efendim Dinle Gel ♪ Şarkı ♪ Hâfız Yusuf Efendi ♪ ? ♪ Ağıraksak

 • Arı Olsam Bakmaz İdim Balına ♪ Şarkı ♪ Necmi Pişkin ♪ Mehmet Çakırtaş ♪ Aksak

 • Ben Bir Altın Fenerim ♪ Türkü ♪ (Halil Biner) ♪ [Urfa] ♪ Semâî

 • Benli´yi Aldım Kaçaktan ♪ Köçekçe ♪ Dede Efendi ♪ ? ♪ Aksak

 • Bizim Sahraların Başı ♪ Türkü ♪ (Osman Pehlivan) ♪ [Rumeli] ♪ Aksak

 • Görünce Ben Seni Ey Mâh ♪ Şarkı ♪ Selânikli Ahmed Bey ♪ ? ♪ Curcuna

 • Gülmezse Yüzün... ♪ Şarkı ♪ Mustafa Nafiz Irmak ♪ Faruk Nafiz Çamlıbel ♪ Aksak

 • Hem Seversin Hem Yanarsın ♪ Şarkı ♪ Sadi Hoşses ♪ Ahmet Refik Altınay ♪ Müsemmen

 • Hüsnüne Edvâr-ı Nâzın Şân Senin ♪ Şarkı ♪ Lem´i Atlı ♪ Reşid Mümtaz Paşa ♪ Ağıraksak

 • İçtim Bu Gece ♪ Şarkı ♪ Erol Sayan ♪ Erol Sayan ♪ Düyek

 • Kara Bulutları Kaldır Aradan ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ Ramazan Gökalp Arkın ♪ Çiftesofyan

 • Karcığar Peşrev ♪ Peşrev ♪ Tatyos Efendi ♪ - ♪ Çiftedüyek

 • Karcığar Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Reşat Aysu ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Mest Oldu Gönül ♪ Şarkı ♪ Şerif İçli ♪ Rahmi Duman ♪ K. Curcuna

 • Nedir Bu İşveli Edâ ♪ Şarkı ♪ Selahaddin İçli ♪ Selahaddin İçli ♪ Düyek

 • O Âhû Bakışlara... ♪ Şarkı ♪ Fehmi Tokay ♪ Lütfi Fikret German ♪ Curcuna

 • Unutmadım Seni Ben ♪ Şarkı ♪ Şekip Ayhan Özışık ♪ Müzehher Güyer ♪ Düyek

 • Vah Meyûs-i Visâlindir Gönül ♪ Şarkı ♪ Mahmud

 • Celâleddin Paşa ♪ Mahmud Celâleddin Paşa ♪ Semâî

 • Zehr-i Aşkın Dem-be-dem Artar ♪ Şarkı ♪ Rıdvan Lâle ♪ Rıdvan Lâle ♪ Devrihindî

Son Güncelleme: 17.09.2007