Acemkürdî Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

Sayfa / Eser Adı / Besteci / Güfteci / Form / Usul

 • Acemkürdî Peşrev ♪ Peşrev ♪ İsmail Hakkı Bey ♪ - ♪ Fahte

 • Acemkürdî Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ İsmail Hakkı Bey ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Altın Tasta Gül Kuruttum ♪ Şarkı ♪ Nimet Hanım ♪ ? ♪ Aksak

 • Aşkın ile Gündüz Gece ♪ Şarkı ♪ Sadi Hoşses ♪ Nevres Paşa ♪ Senginsemâî

 • Aşkın Kanunu ♪ Fantezi ♪ Sadettin Öktenay ♪ Mehmet Erbulan ♪ Nîmsofyan

 • Baharla Hazan Birleşemez ♪ Şarkı ♪ Avni Anıl ♪ Veliye Yakut ♪ Düyek

 • Bak Bahta da (Hatay) ♪ Şarkı ♪ Cevdet Çağla ♪ Behçet Kemal Çağlar ♪ Aksak

 • Bak Yine Geçti Bahar ♪ Şarkı ♪ İzzet Altınbaş ♪ M. Nihat Etiz ♪ Semâî

 • Bari Felek Ben Yüzüne ♪ Şarkı ♪ Nikoğos Ağa ♪ ? ♪ Yürüksemâî

 • Bir Vefâsız Yâre Düştüm ♪ Şarkı ♪ Selânikli Ahmed Bey ♪ ? ♪ Devrihindî

 • Cânân Bilirim ♪ Şarkı ♪ Ekrem Güyer ♪ ? ♪ K. Curcuna

 • Fikrimin İnce Gülü ♪ Şarkı ♪ İsmail Hakkı Bey ♪ ? ♪ Yürüksemâî

 • Gönlüm Yine Ol Şuh-i ♪ Nakış ♪ İsmail Hakkı Bey ♪ ? ♪ Yürüksemâî

 • Kır Atıma Bineyim ♪ Şarkı ♪ Nasib´in Mehmet Yürü ♪ ? ♪ Aksak

 • Ruhum Şu Gelen Yılda Bile ♪ Şarkı ♪ Alaeddin Yavaşça ♪ ? ♪ Aksak

 • Rüzgâr Uyumuş ♪ Şarkı ♪ Refik Fersan ♪ Cenap Muhittin Kozanoğlu ♪ Senginsemâî

 • Sana Eller Ne Güzelsin ♪ Şarkı ♪ Faruk Kayacıklı ♪ Faruk Kayacıklı ♪ Curcuna

 • Sevdi Gönlüm Ey Melek-sîma ♪ Şarkı ♪ Nikoğos Ağa ♪ ? ♪ Ağıraksak

 • Unutmak İstesem O Hatırayı ♪ Şarkı ♪ Ârif Sâmi Toker ♪ Ârif Sâmi Toker ♪ Düyek

 • Yâr Peşinde Koşa Koşa ♪ Şarkı ♪ Zeki Duygulu ♪ Hüseyin Yurdabak ♪ Sofyan

 • Yıllar Sonra Rastladım ♪ Şarkı ♪ Yıldırım Gürses ♪ ? ♪ Semâî

 • Yükselen Nağmenle ♪ Şarkı ♪ Muzaffer İlkar ♪ Müzeyyen Hanım ♪ K. Curcuna

 • Zehretme Hayatı ♪ Şarkı ♪ Zeki Müren ♪ Zeki Müren ♪ Curcuna

Son Güncelleme: 17.09.2007