Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 

 • Artık Ne Siyah ♪ Şarkı ♪ Artaki Candan ♪ Faruk Nâfiz Çamlıbel ♪ Senginsemâî

 • Bu Yıl da Böyle Geçti ♪ Şarkı ♪ Münir Nurettin Selçuk ♪ Mustafa Nâfiz Irmak ♪ Yürüksemâî

 • Bunca Cevrinle ♪ Şarkı ♪ Emin Ongan ♪ Muzaffer Akalın ♪ Aksak

 • Fidayda ♪ Türkü ♪ (Ankara) ♪ (Anonim) ♪ Nîmsofyan

 • Geçti Ömrün Nevbahârı ♪ Şarkı ♪ Sâdi Hoşses ♪ Nahit Hilmi Özeren ♪ Müsemmen

 • Gül Yüzünde Güller Solsa ♪ Şarkı ♪ Erol Sayan ♪ Erol Sayan ♪ Aksak

 • Her Tel Saçı ♪ Şarkı ♪ Kaptanzâde Alirıza Bey ♪ ? ♪ Senginsemâî

 • Kara Sevdâ Dedikleri ♪ Şarkı ♪ Rıfat Ayaydın ♪ Rıfat Ayaydın ♪ Düyek

 • Kız Bahçende Gül Var mı ♪ Türkü ♪ (Kastamonu) ♪ (Anonim) ♪ Aksak

 • Kürdîlihicazkâr Peşrev ♪ Peşrev ♪ Tanburi Cemil Bey ♪ - ♪ Muhammes

 • Kürdîlihicazkâr Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Haydar Tatlıyay ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Mestâne Nigâh ♪ Şarkı ♪ Alâeddin Yavaşça ♪ Rahmi Duman ♪ Türkaksağı

 • Muntazır Teşrifine ♪ Şarkı ♪ Hacı Ârif Bey ♪ Nedîm ♪ Aksak

 • Sana Ey Cânımın Cânı ♪ Şarkı ♪ Rahmi Bey ♪ ? ♪ Curcuna

 • Sen Beni Bir Bûseye ♪ Şarkı ♪ Mahmut Celâlettin Paşa ♪ Mahmut Celâlettin Paşa ♪ Devrihindî

 • Söylendi Bugün ♪ Şarkı ♪ Mediha Şen Sancakoğlu ♪ Mediha Şen Sancakoğlu ♪ Türkaksağı

 • Şimdi Hâtırda mıdır ♪ Şarkı ♪ Cevdet Çağla ♪ Rüştü Şardağ ♪ Ağıraksak

Son Güncelleme: 17.09.2007