Sûzidil Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 

 • Beni Ey Gonca Fem Bülbül ♪ Ağırsemâî ♪ Artaki Candan ♪ Sadullah Ağa ♪ Ağırsemâî

 • Bir Nigâh ile ♪ Şarkı ♪ Nikoğos Ağa ♪ Mehmet Kâmil Çelebi ♪ Ağıraksak

 • Bitmezdi Güzelbahçe'de Güzler ♪ Şarkı ♪ Akın Özkan ♪ M. Turan Yarar ♪ Aksak

 • Câna Gâm-ı Aşkınla ♪ Şarkı ♪ Leon Hancıyan ♪ ? ♪ K. Curcuna

 • Ey Gonca Açıl ♪ Şarkı ♪ Şemseddin Ziya Bey ♪ Şemseddin Ziya Bey ♪ Senginsemâî

 • Gül Olsam Sızsam İmbiklerinden ♪ Şarkı ♪ Bîmen Şen ♪ Aka Gündüz ♪ Çiftesofyan

 • Her Bir Bakışında Neş´e Buldum ♪ Şarkı ♪ Tanburî Ali Efendi ♪ ? ♪ Aksak

 • Her Ne Kusur Varsa (Aynaların Ötesi) ♪ Şarkı ♪ Atıf Baştuğ ♪ Abdurrahim Karakoç ♪ Düyek

 • Hüsnünde Bahar Neşvesi Var ♪ Şarkı ♪ Suphi Ziya Özbekkan ♪ Reşat Özpirinççi ♪ Aksak

 • Kani Yâd-ı Lebinle ♪ Ağırsemâî ♪ Tanburî Ali Efendi ♪ Nevres Bey ♪ Aksaksemâî

 • Sana Ben Arz-ı Muhabbet ♪ Şarkı ♪ Kanunî Garbis Efendi ♪ ? ♪ Aksak

 • Sevda Elinin Bülbülü ♪ Şarkı ♪ Nuri Halil Poyraz ♪ ? ♪ Türkaksağı

 • Sûzidil Peşrev ♪ Peşrev ♪ Tanburî Ali Efendi ♪ - ♪ Devrikebîr

 • Sûzidil Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Fahri Kopuz-Sedat Öztoprak ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Unutamıyorum ♪ Şarkı ♪ Avni Anıl ♪ Tekin Gönenç ♪ Semâî

 • Ülfetin Geçti Efendim Arası ♪ Şarkı ♪ İsmet Ağa ♪ ? ♪ Ağıraksak

 • Vâdeyle Vaslın ♪ Şarkı ♪ Eyyûbî Mehmed Bey ♪ ? ♪ Türkaksağı

 • Yandıkça Oldu Sûzân ♪ Şarkı ♪ Tanburî Ali Efendi ♪ ? ♪ Evfer

 • Yüz Yıl O Güzel Gözlere Baksam ♪ Şarkı ♪ Yesârî Âsım Arsoy ♪ Yesârî Âsım Arsoy ♪ Sofyan

Son Güncelleme: 17.09.2007