Hümâyun Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 • Âteş-ı Sûzân-ı Firkat ♪ Şarkı ♪ Hacı Fâik Bey ♪ Mehmet Sâdi Bey ♪ Curcuna

 • Benim Gülüm Benim Nazlım ♪ Türkü ♪ Neşet Ertaş ♪ (Kırşehir) ♪ Sofyan

 • Benim Yârim Üzer Hâlim ♪ Şarkı ♪ Ahmet Uzel ♪ Ahmet Uzel ♪ Devrihindî

 • Bülbüllerin İster Seni ♪ Şarkı ♪ Yesârî Âsım Arsoy ♪ Nedîm ♪ Sofyan

 • Bülbülün Göğsü Al Olur ♪ Türkü ♪ (Mehmet Toptan) ♪ (Urfa) ♪ Sofyan

 • Eğilmez Başın Gibi ♪ Şarkı ♪ Kaptanzâde Ali Rıza Bey ♪ Ömer Bedrettin Uşaklı ♪ Sofyan

 • Gül Yüzün Dönme Benden ♪ Türkü ♪ Bedirhan Kırmızı ♪ Bedirhan Kırmızı (Urfa) ♪ Nîmsofyan

 • Hümâyûn Peşrev ♪ Peşrev ♪ Veli Dede ♪ - ♪ Çenber

 • Hümâyûn Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Neyzen Yusuf Paşa ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Kimseyi Böyle Perîşân Etme... ♪ Şarkı ♪ Alâeddin Yavaşca ♪ Rahmi Duman ♪ Aksak

 • Kul Oldum Bir Cefâ-kâre ♪ Ağırsemâî ♪ İbrahim Ağa ♪ ? ♪ Aksaksemâî

 • Kurbânın Olam Ey Âfet-i Can ♪ Şarkı ♪ Hacı Ârif Bey ♪ ? ♪ Aksak

 • N`ideyim Sahn-ı Çemen Seyrini ♪ Yürüksemâî ♪ Sadullah Ağa ♪ Enverî ♪ Yürüksemâî (6/4)

 • N`itti Bana İntikamın ♪ Şarkı ♪ Şivelioğlu Yorgaki ♪ ? ♪ Ağıraksak

 • Ne Hazin Âh ü Fegan ♪ Şarkı ♪ Refik Fersan ♪ Halit Uzel ♪ Aksak (9/4)

 • Niçin A Sevdiğim Niçin ♪ Şarkı ♪ Nikoğos Ağa ♪ Karac´oğlan ♪ Evsât

 • Olmada Diller Rubûde ♪ Beste ♪ Abdülhalim Ağa ♪ Fitnat Hanım ♪ Hafîf

 • Pek Cefâcûsun ♪ Şarkı ♪ Kemânî Rıza Efendi ♪ ? ♪ Ağıraksak

 • Ufuklara Yaslanmış Yorgun Dağlar Sırayla ♪ Fantezi ♪ Kaptanzâde Ali Rıza Bey ♪ Ömer Bedrettin Uşaklı ♪ Nîmsofyan

 • Yârin Bahçesinde ♪ Şarkı ♪ Atıf Baştuğ ♪ Ruhsâtî ♪ Düyek

Son Güncelleme: 17.09.2007