Isfahân Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 • Âşık Olalı Sen Yâre Gönül ♪ Şarkı ♪ Dede Efendi ♪ Dede Efendi ♪ Aksak

 • Âşiyân-ı Mürg-i Dil ♪ Şarkı ♪ Ûdî Nevres Paşa ♪ Fuzûlî ♪ Ağıraksak

 • Bilirim Nâzı Olur... ♪ Şarkı ♪ Erdinç Çelikkol ♪ Kâmil Yurdal ♪ Aksak

 • Bir Kıvılcım Düştü ♪ Şarkı ♪ Zeki Arif Ataergin ♪ Fuat Hulusi Demirelli ♪ Aksak

 • Canda Hâsıyyet mi Var ♪ Şarkı ♪ Hacı Ârif Bey ♪ ? ♪ Sofyan

 • Dîl-i Bîçâre Senin Çün Yanıyor ♪ Şarkı ♪ Mahmud Celâleddin Paşa ♪ Mahmud Celâleddin Paşa ♪ Devrihindî

 • Düşme Ey Âşık Hayâle ♪ Şarkı ♪ Nikoğos Ağa ♪ Mehmet Sâdi Bey ♪ Müsemmen

 • Etme Beyhude Figân ♪ Şarkı ♪ Rahmi Bey ♪ Recâizade Mahmut Ekrem ♪ Curcuna

 • Ey Gaziler Yol Göründü ♪ Marş ♪ (Rumeli) ♪ (Anonim) ♪ Devrihindî

 • Fesleğen Ektim Gül Bitti ♪ Türkü ♪ Tanburî Mustafa Çavuş ♪ ? ♪ Aksak

 • Gel Ey Nesîm-i Sabâ ♪ Beste ♪ Itrî ♪ Nâbi ♪ Zencîr

 • Gelirken Meclise Yârim Gücendi ♪ Şarkı ♪ Haham Nesim Sivilya ♪ ? ♪ Düyek

 • Isfahân Peşrev ♪ Peşrev ♪ Kanûnî Sait Efendi ♪ - ♪ Fahte

 • Isfahân Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Tanburî Cemil Bey ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Karşımda Durup Halime Çok Bakma ♪ Şarkı ♪ İrfan Doğrusöz ♪ Ümit Gürelman ♪ Aksak

 • O Güzel Gözlerine Hayrân Olayım ♪ Yürüksemâî ♪ Dellalzâde İsmail Efendi ♪ ? ♪ Yürüksemâî

 • Sen de mi Hâlâ Esîr-i Zülf-i Yâr  ♪ Şarkı ♪ Ûdî Hasan Bey ♪ ? ♪ Ağıraksak

 • Sevdiğim Vaslını Gayetle... ♪ Şarkı ♪ ? ♪ ? ♪ Curcuna

 • Yokmuş O Hayâl Ettiğimiz Âleme Yol ♪ Şarkı ♪ Mustafa Nâfiz Irmak ♪ Yahya Kemal Beyatlı ♪ Aksak

 

Son Güncelleme: 17.09.2007