Muhayyerkürdî Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

 

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 

 • Akşam Olunca ♪ Şarkı ♪ Nazif Girgin ♪ ? ♪ Curcuna

 • Aşkınla Yana Yana ♪ Şarkı ♪ İsmet Nedim Saatçi ♪ ? ♪ Aksak

 • Ayrılık Var Çıkan Falda ♪ Şarkı ♪ Selahaddin İçli ♪ Selahaddin İçli ♪ Müsemmen

 • Bakışı Çağırır Beni Uzaktan ♪ Şarkı ♪ Selahaddin Pınar ♪ Fuad Edip Baksı ♪ Curcuna

 • Bilmem ki Günahım ♪ Şarkı ♪ Râkım Elkutlu ♪ Nahit Hilmi Özeren ♪ Aksak

 • Bir Kızıl Goncaya Benzer ♪ Şarkı ♪ Âmir Ateş ♪ Melek Hiç ♪ Düyek

 • Bülbülüm Altın Kafeste ♪ Türkü ♪ (Anonim) ♪ [Anonim] ♪ Aksak

 • Çökertme ♪ Türkü ♪ (Anonim) ♪ [Anonim] ♪ Sofyan

 • Çubuğum Yok ♪ Türkü ♪ (Anonim) ♪ [Anonim] ♪ Aksak

 • Duydum ki Unutmuşsun ♪ Şarkı ♪ Selahattin Altınbaş ♪ Turgut Yarkent ♪ Semâî

 • Gönlüm Özledikçe ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ Âşık ♪ Sofyan

 • Kadehinde Zehir Olsa ♪ Şarkı ♪ Erol Sayan ♪ Hikmet Münir Ebcioğlu ♪ Nîmsofyan

 • Muhayyerkürdî Peşrev ♪ Peşrev ♪ Asdik Ağa ♪ - ♪ Devrikebîr

 • Muhayyerkürdî Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Sadi Işılay ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Rüzgâr Söylüyor Şimdi ♪ Şarkı ♪ Şekip Ayhan Özışık ♪ Şekip Ayhan Özışık ♪ Düyek

 • Sazınla Benim Gönlümü ♪ Şarkı ♪ Esin Seçkin ♪ İlhan Seçkin ♪ Senginsemâî

 • Sen Gül Dalında Gonca ♪ Şarkı ♪ Emin Ongan ♪ Orhan Seyfi Orhon ♪ Curcuna

 • Sevgi Deli Gönülden Gönüle ♪ Şarkı ♪ Alâeddin Yavaşca ♪ Fuad Edip Baksı ♪ Aksak

 • Unutulmuş Ne Varsa ♪ Şarkı ♪ Avni Anıl ♪ Turhan Oğuzbaş ♪ Düyek

 • Var mı Hâcet Söyleyim ♪ Şarkı ♪ Nikoğos Ağa ♪ ? ♪ Düyek

 • Yaşamak Zevki Verir ♪ Şarkı ♪ Zeki Müren ♪ Vedat Şenyol ♪ Düyek

 • Yine Bahar Oldu ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ Âşık ♪ Sofyan

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 17.09.2007