Hicaz Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

 

 

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 • Artık Bu Solan Bahçede ♪ Şarkı ♪ Alâeddin Yavaşca ♪ Faruk Nafiz Çamlıbel ♪ Düyek

 • Ayrılık Çanları ♪ Şarkı ♪ Ömer Sami Güpgüp ♪ Ahmet Selçuk İlkan ♪ Düyek

 • Bir Dünya Yarattım ♪ Şarkı ♪ Erol Sayan ♪ Taner Şener ♪ Semâî

 • Cevr-i Hicrin Arttırır... ♪ Şarkı ♪ Bülbülî Salih Efendi ♪ ? ♪ Ağıraksak

 • El Zanneder Ben Deliyem ♪ Türkü ♪ (Anonim) ♪ [Anonim] ♪ Aksak

 • Gittin de Bıraktın Beni ♪ Şarkı ♪ Münir Nurettin Selçuk ♪ Faruk Nafiz Çamlıbel ♪ Yürüksemâî

 • Artık Bu Solan Bahçede ♪ Şarkı ♪ Alâeddin Yavaşca ♪ Faruk Nafiz Çamlıbel ♪ Düyek

 • Bir Dünya Yarattım ♪ Şarkı ♪ Erol Sayan ♪ Taner Şener ♪ Semâî

 • El Zanneder Ben Deliyem ♪ Türkü ♪ (Anonim) ♪ [Anonim] ♪ Aksak

 • Gittin de Bıraktın Beni ♪ Şarkı ♪ Münir Nurettin Selçuk ♪ Faruk Nafiz Çamlıbel ♪ Yürüksemâî

 • Gönül Yarasından... ♪ Şarkı ♪ Selahaddin Pınar ♪ Mustafa Nafiz Irmak ♪ Curcuna

 • Görmedim Ömrümün... ♪ Şarkı ♪ Kadri Şençalar ♪ Kadri Şençalar ♪ Aksak

 • Hançer-i Aşkınla Ey Yâr ♪ Şarkı ♪ Ekrem Güyer ♪ Halil Soyuer ♪ K. Curcuna

 • Hicaz Mandra ♪ Mandra ♪ (Anonim) ♪ - ♪ Devrituran

 • Hicaz Peşrev ♪ Peşrev ♪ Refik Fersan ♪ - ♪ Hafîf

 • Leblerinde Kıvrılan ♪ Şarkı ♪ Emin Ongan ♪ ? ♪ Devrihindî

 • Nevbahâr-ı Vuslatın ♪ Şarkı ♪ Lem´i Atlı ♪ ? ♪ Katikofti

 • Ömrüm Artar ♪ Şarkı ♪ Bîmen Şen ♪ ? ♪ Ağıraksak

 • Severim Her Güzeli ♪ Şarkı ♪ Lem´i Atlı ♪ Bedri Ziya Aktuna ♪ Curcuna

 • Sezdim Dargın Bakışını ♪ Şarkı ♪ Rıfat Ayaydın ♪ Rıfat Ayaydın ♪ Aksaksemâî

 • Yâd Eller Aldı Beni ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ Vecdi Bingöl ♪ Türkaksağı

 • Yâr Saçları Lüle Lüle ♪ Şarkı ♪ Yesârî Âsım Arsoy ♪ Yesârî Âsım Arsoy ♪ Nîmsofyan

 • Yeşil Gözlerinden... ♪ Şarkı ♪ Ümit Mutlu ♪ Şerafettin Özdemir ♪ Düyek

 • Yine Neş´e-i Muhabbet ♪ Yürüksemâî ♪ Dede Efendi ♪ Dede Efendi ♪ Yürüksemâî

Son Güncelleme: 17.09.2007