Hisarbûselik Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 • Aman Ey Şûh-i NâzendeŞarkı ♪ II. Mahmut (Adlî) ♪ ? ♪ Aksak

 • Araz Üste Buz Üste ♪ Türkü ♪ (Âzerî) ♪ [Anonim] ♪  Curcuna

 • Beni de Alın Ne Olur ♪ Şarkı ♪ Selahaddin Pınar ♪ Baki Suha Ediboğlu ♪ Aksak

 • Bildin mi Cânım ♪ Şarkı ♪ Cevdet Çağla ♪ Şevki Sevgin ♪ Türkaksağı

 • Bir Hadise Var ♪ Şarkı ♪ Servet Yesârî ♪ ? ♪ Curcuna

 • Bir Nevcivansın ♪ Şarkı ♪ Rahmi Bey ♪ Rahmi Bey ♪ Türkaksağı

 • Daha Bilmem Kaç Mevsim Şarkı ♪ Akın Özkan ♪ Şahin Çandır ♪ Düyek

 • Diliyrem ki (A Balam) ♪ Âzerî Türkü ♪ Sinan Sipahi ♪ Özgen Bilgisel ♪ Yürüksemâî - Semâî

 • Dök Zülfünü Meydana Gel ♪ Tavşanca ♪ Tanburî Mustafa Çavuş ♪ Âşık Hıfzî ♪ Raksaksağı

 • Dü Çeşmimden Gitmez ♪ Şarkı ♪ Tanburî Mustafa Çavuş ♪ Tanburî Mustafa Çavuş ♪ Düyek

 • Eyle Kerem Uşşâkına ♪ Şarkı ♪ Numan Ağa ♪ ? ♪ Aksak

 • Hisarbûselik Peşrev ♪ Peşrev ♪ Kemal Batanay ♪ - ♪ Devrikebîr

 • Hisarbûselik Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Ferit Sıdal ♪ - Aksaksemâî

 • Visâlinle Safâyâb Et ♪ Şarkı ♪ Muallim İsmail Hakkı Bey ♪ ? ♪ Curcuna

 • Vuslata Nâil de Etse ♪ Şarkı ♪ Zekâî Dede ♪ ? ♪ Ağıraksak

 • Yandım Deminden ♪ Şarkı ♪ Denizoğlu Ali Bey ♪ ? ♪ Aksak

 • Yine Bezm-i Îyş-i Vuslat ♪ Yürüksemâî ♪ Dede Efendi ♪ ? ♪ Yürüksemâî

 • Yorulmuş Ol Keman Ebrû ♪ ŞarkıLâtif Ağa ♪? ♪ Aksak

 • Zahm-i Sînem ♪  Beste ♪ Zekâî Dede ♪  ? ♪ Çember

 

 

Son Güncelleme: 17.09.2007