Segâh Türküler
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

Eser Adı / Yöre / Kaynak - Derlemeci - Besteci

 • Antalya Zeybeği / Antalya / Erdal İyiöz
 • Acem Ülkesinde / Erzurum / Muharrem Akkuş
 • Kalalıyam Kalalı / Urfa / Mahmut Güzelgöz
 • Entarine Peş Olam / Afyon-Sandıklı / K. Yazgan
 • Baharın Gülşen Çağında / Kars / İbrahim Yıldırım
 • Dün Gece Yâr Hânesinde / Erzurum / Raci Alkır
 • İncecikten Bir Kar Yağar / - / Sadettin Kaynak (Karac´oğlan)
 • Yârim İstanbul`u Mesken mi Tuttun / Kayseri / ?
 • Pancar Pezik Değil mi / Hacıbektaş / Veli Kangal
 • Bir Gemim Var / Ankara / Genç Osman
 • Pencereden Taş Gelir / Kars / ?
 • Binnaz Kızı Naz Kızı / Uşak-Tatar köyü / Ali Bozan
 • Bala Kekliğim Avla Beni / Âzerbaycan / Nuri Halil Poyraz
 • Oy Kemençe Kemençe / Ordu / ?
 • Sana da Yaptırayım Naciyem Fildişi Tarak / Rumeli / ?
 • Gemiciler Kalkalım / Trabzon / Hüseyin Dilâver
 • Ermeneğin Keklikleri Ötüyor / Konya / Ahmet Özdemir
 • Aylı Gece Serin Gülek / Âzerbaycan / İslam Rıza
 • Terazi Tartayirum / Maçka / Hüseyin Dilâver
 • Keten Köynek Filfili / Kırşehir-Mucur / Bulduk Duvan
 • Bir Fındığın İçini... / Giresun / Osman Kalyoncu
 • Üç Türkoğlu / Akşehir / ?

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 17.09.2007