Bûselik Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

 

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 • Aman Cânâ Beni Şâd Et Şarkı ♪ Fehmi Tokay ? Curcuna

 • Bana Bir Aşk Masalından Şarkı ♪ Erol Sayan Erol Sayan ♪ Müsemmen

 • Bir Pür Cefâ Hoş Dilberdir Şarkı ♪ III. Selim ? ♪ Evfer

 • Bir Sitemin Zehriyle Şarkı ♪ Dürrî Turan Mustafa Nâfiz Irmak ♪ Düyek

 • Boş Kalbimi Bir Hatıranın... Şarkı ♪ Suphi Ziya Özbekkan Hikmet Münir Ebcioğlu ♪ Aksak

 • Bûselik Peşrev Peşrev ♪ Nikolâki - ♪ Muhammes

 • Bûselik Sazsemâîsi Sazsemâîsi ♪ Ferit Sıdal - ♪ Aksaksemâî

 • Cefâsı Âşıka Yârin Nakış ♪ Dellalzade İsmail Efendi ? ♪ Yürüksemâî

 • Dağlara Çen Düşende Türkü ♪ (Âzerî) ♪ (Anonim) ♪ Âzerîyürüksemâî

 • Dil-bestenim Meshûrunum Şarkı ♪ Muhlis Sabahaddin Recâizade Mahmut Ekrem ♪ Semâî

 • Dün Gece Bir Bezm-i Şarkı ♪ Şerif İçli Ahmet Rasim Bey ♪ Ağıraksak

 • Dün Gece Sende Şarkı ♪ Şakir Ağa ? ♪ Türkaksağı

 • Fikrimden Geceler Türkü ♪ (Âzerî) (Anonim) ♪ Semâî

 • Geçti Bahar Şarkı ♪ Fehmi Tokay Melahat Akan ♪ Düyek

 • Gözümde Özleyiş Şarkı ♪ Selahaddin İnal Şemsi Belli ♪ Düyek

 • Güle Sor Bülbüle Sor Şarkı ♪ İsmail Baha Sürelsan Nahit Hilmi Özeren ♪ Yürüksemâî

 • Iğdır'ın Al Alması Türkü ♪ (Kâmil Çiftçi) (Iğdır) ♪ Yürüksemâî

 • Lâleler Her Yıl Açar Şarkı ♪ Teoman Alpay Mahmut Nedim Güntel ♪ Müsemmen

 • Ömrümün Güzel Çağı Şarkı ♪ Emin Ongan ♪ Mecdi Nevin Tanrıkorur ♪ Aksak

 • Rüzgâr Kırdı Dalımı Şarkı Selahaddin Erköse Fuad Edip Baksı Düyek

 • Saçlarıma Ak Düştü Şarkı ♪ Sadettin Kaynak Ramazan Gökalp Arkın ♪ Düyek

 • Sen de Gözden Çıkarıp Şarkı ♪ Cinuçen Tanrıkorur Eyyûbî Ali Rızâ Bey ♪ Aksak

Son Güncelleme: 17.09.2007