Beyâtî Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 • Akşam Olur Kervan ÇıkarTürkü(Urfa)(Anonim)Curcuna

 • Aşkın Fecri Yüceldi ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ ? ♪ Düyek

 • Benzemez Kimse Sana ♪ Şarkı ♪ Fehmi Tokay ♪ Rüştü Şardağ ♪ Aksak

 • Beyâtî PeşrevPeşrevSeyfettin Osmanoğlu ♪ -Hafîf

 • Beyâtî’ye Bir Damla ♪ Sazsemâîsi ♪ Necmi Kıran ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Çıkalım Sayd ü Şikâre ♪ Şarkı ♪ Tanbûrî Mustafa Çavuş ♪ ? ♪ Çiftesofyan

 • Çıkmaz Derûn ü Dilden ♪ Ağırsemâî ♪ Tab’î Mustafa Efendi ♪ ? ♪ Aksaksemâî

 • Delisin Deli Gönlüm ♪ Şarkı ♪ Selahaddin Pınar ♪ Mithat Ömer Karakoyun ♪ Aksak

 • Emel-i Meyl-i Vefâ ♪ Şarkı ♪ Şevki Bey ♪ ? ♪ Düyek

 • Gönlüm Geri DönŞarkı ♪ Kâsım İnaltekin ♪ Fuat Tolga ♪ Aksak

 • Gül Hazin Sünbül Perîşan ♪ Şarkı ♪ Rahmi Bey ♪ Recâizâde Mahmut Ekrem ♪ Ağıraksak

 • Her Dem Edip Meyl-i Cefâ ♪ ŞarkıDede Efendi? ♪ Ağırdüyek

 • Kalbim Yine Üzgün ♪ Şarkı ♪ Selahaddin Pınar ♪ Yahya Kemal Beyatlı ♪ Curcuna

 • Karga da Seni Tutarım ♪ Kanto ♪ (Anonim) ♪ (Anonim) ♪ Sofyan

 • Kırmızı Gül Demet Demet ♪ Türkü ♪ (Erzurum) ♪ (Anonim) ♪ (3+3+3+4)/4

 • Meyleyledi Gönlüm Sana ♪ Şarkı ♪ Tanbûrî İsak ♪ ? ♪ Şarkı Devrirevânı

 • Nâr-ı Firkat Şûle-Pâş ♪ Şarkı ♪ Mahmud Celâleddin PaşaMahmud Celâleddin PaşaAksak

 • Ne Semtten Cânım Bu Geliş ♪ Şarkı ♪ Kemânî Rıza Efendi ♪ ? ♪ Aksak

 • Sebep Ne Bakmıyor Yârim ♪ Şarkı ♪ Markar Ağa ♪ Sermed Efendi ♪ Aksak

 • Seni Ne Çok Sevdiğimi ♪ Şarkı ♪ Erol Sayan ♪ Neclâ Gürer ♪ Düyek

Son Güncelleme: 17.09.2007