Hicazkâr Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

Eser Adı ♪ Form ♪ Besteci ♪ Güfteci ♪ Usul

 

 • Aldı Beni Aldı Beni ♪ Fantezi ♪ Çorlulu ♪ ? ♪ Düyek

 • Bahar Geldi ♪ Şarkı ♪ Muhlis Sabahaddin Ezgi ♪ M. Sabahaddin Ezgi ♪ K. Curcuna

 • Bekledim Fecre Kadar ♪ Şarkı ♪ Râkım Elkutlu ♪ Nahit Hilmi Özeren ♪ Aksak

 • Bülbül Gibi Pür Oldu Cihan ♪ Beste ♪ Zekâî Dede ♪ ? ♪ Yürüksemâî

 • Çiçekler Derleyeyim ♪ Şarkı ♪ Muzaffer İlkar ♪ Kemal Şakir Yakar ♪ Oynak

 • Çözmek Elimde Değil ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ Fuat Hulusi Demirelli ♪ Düyek

 • Gönlümü Dûçar Eden ♪ Şarkı ♪ Şevki Bey ♪ ? ♪ Devrihindî

 • Gül Dalında Öten ♪ Şarkı ♪ Nev´eser Kökdeş ♪ Nev´eser Kökdeş ♪ Düyek

 • Hicazkâr Peşrev ♪ Peşrev ♪ Tanburî Cemil Bey ♪ - ♪ Muhammes

 • Hicazkâr Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Tanburî Cemil Bey ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Kırsa Bin Tel Naz ile ♪ Şarkı ♪ Bîmen Şen ♪ ? ♪ Ağıraksak

 • Kulağımdan Gitmiyor ♪ Şarkı ♪ Özcan Korkut ♪ Özcan Korkut ♪ Düyek

 • Lezzet Almış ♪ Şarkı ♪ Ahmet Mithat Güpgüpoğlu ♪ ? ♪ Devrihindî

 • Manî Oluyor ♪ Şarkı ♪ Tatyos Efendi ♪ Nigâr Osman Hanım ♪ Curcuna

 • Mestim Bu Gece ♪ Şarkı ♪ Lavtacı Ovrik ♪ ? ♪ K. Curcuna

 • N`olur Bir An ♪ Şarkı ♪ Mildan Niyazi Ayomak ♪ ? ♪ Aksak

 • Nerdesin Nerde Acep ♪ Şarkı ♪ Leylâ Saz ♪ ? ♪ Aksak

 • Senelerce Aşkı Anmış ♪ Şarkı ♪ Sabri Süha Ansen ♪ ? ♪ Curcuna

 • Severim Her Güzeli ♪ Şarkı ♪ Nefîse Özses ♪ Bedri Ziya Aktuna ♪ Aksak

 • Şen Gözlerinle ♪ Şarkı ♪ Alaeddin Yavaşça ♪ Şükrü Öncel ♪ Düyek

 • Visal-i Yâr ile Mest Ol ♪ Şarkı ♪ Râkım Elkutlu ♪ Nahit Hilmi Özeren ♪ Düyek

 • Yoktur Zaman Gel ♪ Şarkı ♪ Lâtif Ağa ♪ ? ♪ Semâî

 • Yolları Gurbete... ♪ Şarkı ♪ Sadi Işılay ♪ ? ♪ Düyek

 • Yüzün Güllerden İnce ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ Sadettin Kaynak ♪ Düyek

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 17.09.2007