Örnekler
Anasayfa Uşşak Şarkılar Acemkürdî Şarkılar Hicazkâr Şarkılar Muhayyer Şarkılar Rast Şarkılar Segâh Şarkılar Hüseynî Şarkılar Sabâ Şarkılar Muhayyerkürdî Şarkılar Sûzinâk Şarkılar Eviç Şarkılar Şehnâz Şarkılar Bûselik Şarkılar Hüzzam Şarkılar Hisarbûselik Şarkılar Hicaz Şarkılar Beyâtî Şarkılar Kürdîlihicazkâr Şarkılar Sûzidil Şarkılar Nihâvent Şarkılar Nikrîz Şarkılar Acemaşîrân Şarkılar Yegâh Şarkılar Mâhur Şarkılar Hümâyun Şarkılar Isfahân Şarkılar Karcığar Şarkılar Nişâburek Şarkılar Segâh Türküler Muhayyer Türküler Tâhir Türküler Gerdâniye Türküler Fihrist-i Makamat Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

Makaleler
Örnekler
Arama
İletişim

Mus2 v1 ile Hazırlanmış Nota Kitapları

Mus2 programının ilk versiyonuyla birçok nota ve müzik CD'si hazırlanıp fasiküller halinde yayınlandı. Aşağıda bunlardan bazı örnekler yer alıyor.

(Koyu olarak gösterilenler piyasadan temin edilebilir.)

Şarkılar:

Uşşak   Acemkürdî   Hicazkâr   Muhayyer   Rast   Segâh   Hüseynî   ♫Sabâ   ♫Muhayyerkürdî   ♫Sûzinâk   ♫Eviç   ♫Şehnâz   ♫Bûselik   ♫Hüzzam   ♫Hisarbûselik   ♫Hicaz

Beyâtî   ♫Kürdîlihicazkâr   ♫Sûzidil   ♫Nihâvent   ♫Nikrîz   ♫Acemaşîrân   ♫Yegâh   ♫Mâhur   ♫Hümâyûn   ♫Isfahân   ♫Karcığar   ♫Nişâburek

Türküler:

Segâh   Muhayyer   Tâhir   Gerdâniye

Özel Dizi:

♫Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar    ♫Semtlerden Gönüllere    ♫Müziğimizden Renkler    ♫Bahar Konseri    

♫İstanbul'da Boğaziçi'nde    ♫Fihrist-i Makamat    ♫Fasl-ı Bahar ve Hicazkâr Köçekçeler

Son Güncelleme: 15.09.2010