Nihâvent Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 

 • Âhımı Hicrânımı Sakladım ♪ Şarkı ♪ Selahaddin İnal ♪ ? ♪ Düyek

 • Ateş Alevde Değil ♪ Şarkı ♪ Özgen Gürbüz ♪ Hüsamettin Olgun ♪ Âzerîyürüksemâî

 • Bana Bir Zalimi... ♪ Şarkı ♪ Cevdet Çağla ♪ Faruk Şükrü Yersel ♪ Aksak

 • Bir Bak, Bir Gör, Bir Gül ♪ Şarkı ♪ Faruk Kestiren ♪ Faruk Kestiren ♪ Aksak

 • Bir Kerre Bakanlar ♪ Şarkı ♪ Avni Anıl ♪ Ümit Yaşar Oğuzcan ♪ Semâî

 • Dil Seni Sevmeyeni... ♪ Şarkı ♪ Civan Ağa ♪ Mehmet Sâdi Bey ♪ Semâî

 • Erişdi Nevbahar Eyyâmı ♪ Şarkı ♪ Ârif Sami Toker ♪ Nedîm ♪ Semâî

 • Evlerinin Önü Mersin ♪ Türkü ♪ (Isparta) ♪ (Anonim) ♪ Aksak

 • Ey İpek Kanatlı ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ Vecdi Bingöl ♪ Düyek

 • Gökte Yıldız Yüz Altmış ♪ Türkü ♪ (Antalya) ♪ (Anonim) ♪ Aksak

 • Gül Kokan Sünbül Kokan ♪ Şarkı ♪ Emin Ongan ♪ Rıza Savaşkan ♪ Devrihindî

 • Hüsranla Gönül Hep İnler ♪ Şarkı ♪ Nev´eser Kökdeş ♪ Nev´eser Kökdeş ♪ Curcuna

 • Nedir A Sevdiğim Söyle Bu Halin ♪ Şarkı ♪ Lem´i Atlı ♪ ? ♪ Yürüksemâî II

 • Nihavent Peşrev ♪ Peşrev ♪ Kanunî Mehmed Bey ♪ - ♪ Devrikebîr

 • Nihavent Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Reşat Aysu ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Ruhsârına Aybetme Nigâh Ettiğimi ♪ Yürüksemâî ♪ Münir Nurettin Selçuk ♪ Fuzûlî ♪ Yürüksemâî

 • Sevgilim Desen Bana ♪ Şarkı ♪ Erol Sayan ♪ Erol Sayan ♪ Düyek

 • Şeytanın Rüyası ♪ Sazeseri ♪ Muhammet Yıldırır ♪ - ♪ Nîmsofyan

 • Zülfün Görenlerin Hep... ♪ Beste ♪ Ali Rif´at Çağatay ♪ Nevres-i Cedîd ♪ Lenkfahte

Son Güncelleme: 17.09.2007