Segâh Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

Sayfa / Eser Adı / Besteci / Güfteci / Form / Usul

 

 • Açılır Gonca Gül Yâr ♪ Türkü ♪ Erol Sayan ♪ Erol Sayan ♪ Nîmsofyan

 • Ayrılık Yaman Kelime ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ Vecdi Bingöl ♪ Düyek

 • Benim Sen Nemsin ♪ Şarkı ♪ Ahmet Rasim Bey ♪ Ahmet Rasim Bey ♪ Aksak

 • Bensiz Ey Gül ♪ Şarkı ♪ Bîmen Şen ♪ Enderûnî Vâsıf ♪ Ağıraksak

 • Dil-harâb-ı Aşkınım ♪ Şarkı ♪ Tanburî Ali Efendi ♪ Enderûnî Vâsıf ♪ Devrihindî

 • Dönülmez Akşamın (Rindlerin Akşamı) ♪ Şarkı ♪ Münir Nurettin Selçuk ♪ Yahya Kemal Beyatlı ♪ Düyek

 • Düştü Enginlere ♪ Şarkı ♪ Refik Fersan ♪ Necmi N. Güngörmüş ♪ Mürekkepsofyan

 • Etti O Güzel Ahde Vefa ♪ Yürüksemâî ♪ Ebûbekir Ağa ♪ ? ♪ Yürüksemâî

 • Gece Sessiz ve Karanlık ♪ Şarkı ♪ Gültekin Çeki ♪ Hayri Mumcu ♪ Aksak

 • Gözlerinden İçti Gönlüm ♪ Şarkı ♪ Şükrü Şenozan ♪ Hasan Âli Yücel ♪ Müsemmen

 • Gurbet İçimde Bir Ok ♪ Şarkı ♪ Teoman Alpay ♪ Türkân Şoray ♪ Semâî

 • Herkes Gitti Yalnız Kaldım ♪ Şarkı ♪ Refik Fersan ♪ Baki Suha Ediboğlu ♪ Raksaksağı

 • Kırdın Ümmîdimi ♪ Şarkı ♪ Fehmi Tokay ♪ ? ♪ Aksak

 • Leylâ Bir Özge-Candır ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ Vecdi Bingöl ♪ Düyek

 • Olmaz İlaç Sîne-i Sad ♪ Şarkı ♪ Hacı Ârif Bey ♪ Namık Kemal ♪ Curcuna

 • Ruhumda Ölen Nağmede ♪ Şarkı ♪ Sadi Işılay ♪ Mustafa Nafiz Irmak ♪ Senginsemâî

 • Segâh Peşrev ♪ Peşrev ♪ Neyzen Yusuf Paşa ♪ - ♪ Devrikebîr

 • Segâh Sazsemâîsi ♪ Sazsemâîsi ♪ Sadi Işılay ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Seni Her Dem Arıyorum ♪ Şarkı ♪ Mısırlı Udî İbrahim Efendi ♪ ? ♪ Aksak

 • Sevda Yaratan Gözlerini ♪ Şarkı ♪ Yesârî Âsım Arsoy ♪ Yesârî Âsım Arsoy ♪ Türkaksağı

 • Tûtî-i Mûcize Gûyem ♪ Yürüksemâî ♪ Itrî ♪ Nef'î ♪ Yürüksemâî

 • Zeytinyağlı Yiyemem ♪ Türkü ♪ (Anonim) ♪ (Anonim) ♪ Nîmsofyan

Son Güncelleme: 17.09.2007