Eviç Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

 

 

Sipariş:

Nota Yayıncılık

notayayincilik@yahoo.com.tr

www.notamuzik.com

Tel/Fax: 0(216) 414 86 07

Mühürdarbağı sok. Set apt. No 10/2

Kadıköy - İstanbul

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 

 • Ayağına Giymiş ♪ Türkü ♪ (Rumeli) ♪ [Anonim] ♪ Aksak

 • Ben Ağlar İdim ♪ Ağırsemâî ♪ Tanburî Ali Efendi ♪ ? ♪ Aksaksemâî

 • Bir Nigâhın Gönlümü... ♪ Şarkı ♪ Tanburî Cemil Bey ♪ ? ♪ Aksak

 • Bir Sebeple Gücenmişsin ♪ Şarkı ♪ Kazasker Mustafa İzzet Efendi ♪ ? ♪ Ağıraksak

 • Bülbül-Âsâ ♪ Şarkı ♪ Dellalzâde İsmail Efendi ♪ ? ♪ Ağıraksak

 • Çalın Davulları ♪ Türkü ♪ (Rumeli) ♪ [Anonim] ♪ Curcuna

 • Doğuyor Ömrüme ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ Cenab Şahabettin ♪ Sofyan

 • Eviç Peşrev ♪ Peşrev ♪ Tanburî Küçük Osman Bey ♪ - ♪ Devrikebîr

 • Eviç Sazsemâîsi ♪ Şarkı ♪ Sedat Öztoprak ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Ey Şûh-i Cihân ♪ Şarkı ♪ Suyolcuzâde Salih Efendi ♪ Mihrî ♪ Çiftesofyan

 • Gözyaşlarınız Kalbime ♪ Şarkı ♪ Selahaddin Pınar ♪ Mustafa Nafiz Irmak ♪ Türkaksağı

 • Güvercin Uçuverdi ♪ Türkü ♪ (Ankara) ♪ [Anonim] ♪ Sofyan

 • Kâkülleri Lüle Lüle ♪ Şarkı ♪ Tanburî Mustafa Çavuş ♪ ? ♪ Aydın

 • Kalbimde Açılmış... ♪ Şarkı ♪ İsak Varon ♪ Halit Bedir Sabarkan ♪ Türkaksağı

 • Karanfilin Moruna ♪ Şarkı ♪ (Çanakkale) ♪ [Anonim] ♪ Ağıraksak

 • Lerzan Ediyor Ruhumu... ♪ Şarkı ♪ Lem´i Atlı ♪ Hânende Zâhide Hanım ♪ Senginsemâî

 • On Kerre Demedim mi ♪ Karşılama ♪ ? ♪ ? ♪ Yürüksemâî

 • Ötme Ey Bülbül-i Şûrîde ♪ Şarkı ♪ Rifat Bey ♪ ? ♪ Devrihindî

 • Sevdim Bir Gonca-i Rânâ ♪ Şarkı ♪ Dede Efendi ♪ ? ♪ Aksak

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: 17.09.2007