Mâhur Şarkılar
Anasayfa Yukarı

Uşşak Şarkılar
Acemkürdî Şarkılar
Hicazkâr Şarkılar
Muhayyer Şarkılar
Rast Şarkılar
Segâh Şarkılar
Hüseynî Şarkılar
Sabâ Şarkılar
Muhayyerkürdî Şarkılar
Sûzinâk Şarkılar
Eviç Şarkılar
Şehnâz Şarkılar
Bûselik Şarkılar
Hüzzam Şarkılar
Hisarbûselik Şarkılar
Hicaz Şarkılar
Beyâtî Şarkılar
Kürdîlihicazkâr Şarkılar
Sûzidil Şarkılar
Nihâvent Şarkılar
Nikrîz Şarkılar
Acemaşîrân Şarkılar
Yegâh Şarkılar
Mâhur Şarkılar
Hümâyun Şarkılar
Isfahân Şarkılar
Karcığar Şarkılar
Nişâburek Şarkılar
Segâh Türküler
Muhayyer Türküler
Tâhir Türküler
Gerdâniye Türküler
Fihrist-i Makamat
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar

 

Eser Adı Form Besteci Güfteci Usul

 

 • Alamam Doğrusu Dest-i Emele ♪ Şarkı ♪ Şerif İçli ♪ Hakkı Süha Gezgin ♪ Aksak

 • Ayrılık Rüzgârı ♪ Şarkı ♪ Kâmuran Yarkın ♪ Kâmuran Yarkın ♪ Düyek

 • Bahar - 1 ♪ Sazsemâîsi ♪ Göksel Baktagir ♪ - ♪ Aksaksemâî

 • Ben Güzele Güzel Demem ♪ Şarkı ♪ Sadettin Kaynak ♪ Karac´oğlan ♪ Düyek

 • Felek Sen Ne Feleksin ♪ Türkü ♪ Abdullah Balak ♪ Abdullah Balak ♪ İki-Bir

 • Gafil Ne Bilir ♪ Marş ♪ İsmail Hakkı Bey ♪ Ahmet Muhtar Paşa ♪ Sofyan

 • Gel Bir Daha... ♪ Şarkı ♪ Selânikli Ahmed Bey ♪ Faik Ali Ozansoy ♪ Senginsemâî

 • Gösterip Ağyâre Lûtfun ♪ Şarkı ♪ Hacı Ârif Bey ♪ ? ♪ Müsemmen

 • Gülşen-i Ezhâr Açdı Her Yana ♪ Şarkı ♪ Basmacı Abdi Efendi ♪ Hâşim ♪ Ağıraksak

 • Hâlâ Kanayan Kalbimi... ♪ Şarkı ♪ Yorgo Bacanos ♪ Y. Sinan Ozan ♪ Senginsemâî

 • İki Gözüm Sensiz Lûtfet de Söyle ♪ Şarkı ♪ Kemal Emin Bara ♪ ? ♪ Aksak

 • Mâhur Peşrev ♪ Peşrev ♪ Rauf Yektâ ♪ - ♪ Hafîf

 • Meclisinde Mail Oldum ♪ Türkü ♪ (Celal Güzelses) ♪ (Adıyaman) ♪ Curcuna

 • Ne Doğan Güne Hükmüm Geçer ♪ Şarkı ♪ Münir Nurettin Selçuk ♪ Cahit Sıtkı Tarancı ♪ Sofyan

 • Sabâ Tarf-ı Vefadan Peyâm Yok mu ♪ Şarkı ♪ Enderûnlu Hâfız Hüsnü Efendi ♪ ? ♪ Düyek

 • Servinazı Seyret Çıkmış Oyuna ♪ Şarkı ♪ Rahmi Bey ♪ Rahmi Bey ♪ Aksak

 • Şen Ol (Çabuk Gel) ♪ Şarkı ♪ Erol Sayan ♪ Yusuf Nevşe ♪ Düyek

 • Ver Sâkî Tazelendi Derdim Bu Gece ♪ Şarkı ♪ Refik Fersan ♪ Cemal Ethem Yeşil ♪ Aksak

 • Yine Zevrâk-ı Derûnum ♪ Şarkı ♪ Dede Efendi ♪ ? ♪ Yürüksemâî

Son Güncelleme: 17.09.2007