Gelenekten Geleceğe
Anasayfa Yukarı

Gelenekten Geleceğe
Batıda Arayışlar
Yalçın Tura
Deprem - Müzik - Resim
Müziğimize Dair
TM'de Bölgesel Iskalalar
İcraAnalizi
Mini Anket
Ra-Dü-Se Solfeji
Murat Birsel
Sesler ve Renkten Renge Girenler
Ölçüm, Analiz, Test
İcra - Teori Birliği
Akort - Göçürüm
Türk Müziği ve Internet
Ses Sistemleri
Usullerin Bölünmesi

8 - 9 Eylül 2007

Akdeniz Üniversitesi

Gelenekten Geleceğe Müzik Günlerinden Notlar*

 

Değerli Arkadaşlar,

 

 

Akdeniz Üniversitesi, Antalya Tabip Odası ve grubumuz TMHG’nin ortaklaşa düzenlediği Gelenekten Geleceğe Müzik Günleri 2007 toplantısını geride bıraktık. Fakat eminim oradaki etkinlikler orada kalmayacak, müziğimizin geleceği üzerinde olumlu izler bırakacaktır.

 

Önce birkaç teknik husus:

 

Katılımcılardan biri olarak, başta Dr. Mehmet Emin Kakan olmak üzere, ‘Günler’de emeği geçen herkese teşekkür borçluyum. Çünkü karşılamadan ağırlamaya, salon teçhizat ve düzeninden uğurlamaya kadar her şey tıkır tıkır işledi; hiçbir aksaklık olmadı.

 

İkincisi, birkaç ‘örnek’ husus:

 

Sunumlarda, panellerde, aralarda ve akşam yemeklerinde yapılan sohbetlerde dedikodu yoktu. Kısaca, orada Türk musikisi ‘konuşulmadı, yaşandı’... Pazartesi akşamı yemek masasına konuluveren dizüstü bilgisayar, Necati Çelik ve Mehmet Emin Kakan’ın udla yaptıkları kısa taksimlerin oracıkta kaydedilip bu icraların perde analizinin anında yapılması ve yorumlanması sahnesini herkesin yaşamasını isterdim.

 

Son olarak da, program sırasıyla notlarım (Burada birini tek başıma, ötekini ortaklaşa yaptığım iki bildiri sunumunun sadece başlıklarını vereceğim; çünkü bunlarla ilgili yorum yapmak bana düşmez):

 

            Birinci Gün:

 

 • Akdeniz Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Mehmet R. Aktekin açılış konuşmasında sanat – bilim ilişkisi üzerinde durdu... Ki bildiriler sunulup paneller ve müzik dinletileri yapıldıkça, toplantının, bu ilişkiye ideal bir örnek oluşturduğu ortaya çıktı.

 • Dr. Murat Salim Tokaç, 14 Ağustos 2007’de aramızdan ayrılan Neyzen Arif Biçer’e ithafen, Segâh makamında nefis bir ney taksimi yaptı ve bunu Nâyî Osman Dede’nin Segâh Sazsemâîsiyle bağladı... Bu dinletiyi, görüntülü – sesli kayıtlar Üniversitenin Internet sunucularına aktarılınca herkesin izlemesini tavsiye ederim.

 • Ömer Tulgan, Makam Mûsıkîsi Perdelerinin Sırrı başlıklı bildirisini sundu... Türk musikisiyle yakından ilgilenen herkesin, ‘Günler’in kitabı yayınlanınca, çok uzun bir birikim ve çalışmanın ürünü olan bu bildiriyi okumasında yarar vardır.

 • Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı araştırma görevlisi de olan genç kardeşimiz Esra Çelik, saz eşliksiz olarak, Selahaddin Pınar’ın Evcârâ şarkısını okudu... Doğuştan gelen bir yeteneğin eğitimle birleşince nasıl bir sonuç doğurduğuna müstesna bir örnekti.

 • Mustafa Kemal Karaosmanoğlu ve Ozan Yarman, ‘Ra-Dü-Se Solfeji’ Anlatım ve Uygulamasını gerçekleştirdiler.

 • Ozan Yarman, Türk Makam Müziği İçin 79-Sesli Düzen ve Yeni Bir Nazariyat Denemesi: Scala Programı ve Sanal Kanun İle Makamların Seslendirilmesi başlıklı bildirisini sundu... 79-Sesli düzen zaten ‘Günler’in aralarda, panellerde ve akşam yemeklerinde en çok konuşulan konusuydu.

 • Mustafa Kemal Karaosmanoğlu, Geleneksel Müziğimizi Gelecek Kuşaklara Tanıtmada Bir Araç: Mus2okur Yazılımı tanıtımı yaptı.

 • Dr. Can Akkoç, Türk Makam Mûsıkîsinde İcraya Dayalı Nazariyat Modeli Geliştirilmesi Üzerine bildirisini sundu... Bu sunumun en dikkatli izleyicisi, muhtemelen, dedesi Prof. Dr. Erol Işın’a ‘bir matematikçinin müzikle ilgili nasıl bir çalışma yaptığını merak ettiği için toplantıyı izlemeye geleceğini’ söyleyen lise öğrencisi Lara idi.

 • Müziğimizde Nazariyat ve İcra başlıklı panel ve açık tartışma, panelistlerin 5’er dakikalık konuşmasından sonra dinleyicilerin soruları ve katkıları ile sürdü... Kürsüdekiler çoğunlukla nazariyatçı, aktif katılımcılar ise genellikle icracıydılar ve birkaç küçük –doğal– görüş ayrılığı dışında mutabakat sağlandı.

            İkinci Gün:

 • Dr. Savaş Ş. Barkçin, Mûsikımizde Gelenek ve Modernleşme başlıklı bildirisini sundu... Üstün bir hitabet ve entellektüel bir derinlik ile birleşen bu sunumun her cümlesine (adım ‘Mustafa Kemal’ olmasına rağmen) imza atacağımı, buradan, ilgilenen herkese duyuruyorum.

 • Prof. Dr. Tolga Yarman, bir piyano dinletisi sundu... Hocası Feyzi Aslangil’in eksikliğini hissettirmeyen bu dinletiyi Türk musikisi eserleri oluşturuyordu.

 • Prof. Dr. Erol Işın, Kaybolan Değerlerimiz (Mûsıkîmiz ve Kültürümüz) başlıklı bildiriyi sundu... Evsahibi konumundaki hocamızın nüktedanlığı, bilge kişiliği ve kendisine ‘halk adamı’ dedirtecek alçakgönüllülüğü bu sunuma da yansıdı.

 • Yusuf Koçak, ud dinletisi ile gönülleri fethetti; rahmetli hocası Cinuçen Tanrıkorur’un son öğrencisi olmaya yaraşan bir icra ile onun yüzünü ak çıkardı.

 • Dr. Mehmet Emin Kakan, Müziğimizin Eğitim ve Öğretiminde Soru Sorma ve Sorgulamanın Önemine Dikkat Çekmekle İlgili İki Ayrı Vaka Takdimi bildirisi ile bu alandaki uzmanlığını da sergilemiş oldu. Çehov’un oyunlarında rastlanan ‘her ayrıntının bir anlamı/işlevi vardır’ olgusu bu sunuma da sinmişti ve minik Ece İpek Akan’ın bu kapsamda okuduğu şiir belleklere kazındı.

 • Ozan Yarman bir piyano dinletisi sundu, ama pîr sundu... Beethoven, Bach ve Liszt'ten seçtiği pasajları dinleyenler, böyle bir yetenek ve birikime sahip bir gencin şimdi Türk musikisine yönelmiş olmasını bir kazanım saymazlarsa, bence bu onların sorunudur.

 • Prof. Dr. Tolga Yarman, Bizim Dünyamız’dan, Kainatın Matematik Tasvirine Açılan Yeni Bir Pencere… başlıklı bildirisini sundu. Einstein’ın 2. Görecelilik Kuramını sarsan ve bugün dünyadaki bilim çevrelerinde ciddi olarak tartışılan teoreminin popüler bir dille anlatımından oluşan sunumun en ilgili dinleyicisi yine muhtemelen Lara idi.

 • Necati Çelik, ud dinletilerinden sonuncusunu yaptı. 45 yıllık bir deneyimin ürünü olan saz eserleri icrası, dinleyenlerin kulaklarında ustaca işlenmiş nağmeler bıraktı.

 • Müziğimizde Eğitim ve Organizasyon başlıklı panel ve açık tartışma, bu iki konunun simgelendiği Türk musikisi dernek ve korolarına odaklandı. Çeşitli şehirlerden gelen katılımcılar bu konudaki deneyimlerini paylaştılar.

 • Dr. Murat Salim Tokaç, tanbur dinletisi sundu... Açılışta neyiyle sergilediği ustalığı tanburda da tekrarladı.

 

* * *

 

 

Evet... ‘Günler’de bunlar oldu.

 

Yoksa siz başka şeyler olduğuna/olabileceğine inanmış mıydınız!..

 

 

M. Kemal Karaosmanoğlu

_____________

*Türk Musikisi Haberleşme Grubuna gönderilen mesajdır.

 

Son Güncelleme: 15.09.2010