8-9 EYLÜL 2007

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

GELENEKTEN GELECEĞE MÜZİK GÜNLERİ

PROGRAMI
Akdeniz Üniversitesi

 

8 Eylül 2007

 

Saat

Faaliyet

 

Süre

9:30

Prof. Dr. Mehmet R. AKTEKİN

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yrd.

Açılış Konuşması

 

~ 4 dk.

 

Dr. Murat Salim TOKAÇ

Segâh Makamında Ney Taksimi

14 Ağustos 2007’de aramızdan ayrılan Neyzen Arif Biçer’e ithaf edilmiştir 

 

10 dk.

 

 Ömer TULGAN

Makam Mûsıkîsi Perdelerinin Sırrı

 

20 dk.

 

Esra ÇELİK

Evcara Şarkı/S. Pınar

 

4 dk.

 

Ozan YARMAN ve Mustafa Kemal KARAOSMANOĞLU

‘Ra-Dü-Se Solfeji’ Anlatım Ve Uygulaması

 

35 dk.

 

 

 

 

ARA

15 dk.

 

 

 

 

Ozan YARMAN

Türk Makam Müziği İçin 79-Sesli Düzen Ve Yeni Bir Nazariyat Denemesi: Scala Programı Ve Sanal Kanun İle Makamların Seslendirilmesi 

 

20 dk.

 

Mustafa Kemal KARAOSMANOĞLU

Geleneksel Müziğimizi Gelecek Kuşaklara Tanıtmada Bir Araç: Mus2okur Yazılımı

 

30 dk.

 

ARA

 

15 dk.

 

Dr. Can AKKOÇ

Türk Makam Mûsıkîsinde İcraya Dayalı Nazariyat Modeli Geliştirilmesi Üzerine

 

20 dk.

 

ARA

 

~

14:00

Panel ve Açık Tartışma

Müziğimizde Nazariyat ve İcra

 

~


 

 

9 Eylül 2007

 

Saat

Faaliyet

 

Süre

9:30

Kanun Dinletisi

 

10 dk.

 

Dr. Savaş Ş. BARKÇİN

Mûsikımizde Gelenek Ve Modernleşme 

 

15 dk.

 

Prof. Dr. Tolga YARMAN

Piyano Dinletisi

 

10 dk.

 

Prof. Dr. Erol IŞIN

Kaybolan Değerlerimiz (Mûsıkîmiz Ve Kültürümüz)

 

15 dk.

 

ARA

15 dk.

 

 

Yusuf KOÇAK

Ud Dinletisi

 

10 dk.

 

Dr. Mehmet Emin KAKAN

Müziğimizin Eğitim ve Öğretiminde Soru Sorma ve Sorgulamanın Önemine Dikkat Çekmekle İlgili İki Ayrı Vaka Takdimi

 

20 dk.

 

Ozan YARMAN

Piyano Dinletisi

 

10 dk.

 

Prof. Dr. Tolga YARMAN

Bizim Dünyamız’dan, Kainatın Matematik Tasvirine Açılan Yeni Bir Pencere… 

 

20 dk.

 

ARA

 

15 dk.

 

Necati ÇELİK

Ud Dinletisi

 

10 dk.

 

Timuçin ÇEVİKOĞLU

Klasik Müziğimizin Bugünkü Durumu

 

20 dk.

 

 ARA

 

~

14:00

 Panel ve Açık Tartışma

Müziğimizde Eğitim ve Organizasyon

 

~ 17:30

 

ARA

 

~

19:00

Dr. Murat Salim TOKAÇ

Ney ve Tanbur Resitali 

 

~1 st.

 

Dr. Mehmet Emin KAKAN

Sonuç Bildirisi

 

~5 dk.

 

 

 

 

Prof. Dr. Erol IŞIN

Kapanış Konuşması

 

~3 dk.

Son Güncelleme: 06.09.2007