Mus2okur Veritabanındaki Eserler
Eser Adı Makam Form Usul Besteci/Kaynak Derlemeci Gufte Yazarı
Acem Seyir Acem Seyir Sofyan Erol Bingöl

Acem Seyir Acem Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Aldanma Dünya Varına Acem İlâhî Düyek Zekâî Dede - Sâbit
Âşık-ı Ger Acem Selâm Devr-i Kebîr Hüseyin Fahreddin Dede
?
Çalabım Bir Şâr Yaratmış Acem İlâhî Nîmevsat Hacı Bayram Velî - Hacı Bayram Velî
Ordu'nun Dereleri Acem Türkü Düyek Kadir Üstündağ - [Anonim]
Zülfünü Tasvîr İçin Acem Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Acemaşîrân Aranağme (Ağıraksak) Acemaşîrân Aranağme Ağıraksak ?

Acemaşîrân Aranağme (Aksak) Acemaşîrân Aranağme Aksak ?

Acemaşîrân Aranağme (Curcuna) Acemaşîrân Aranağme Curcuna ?

Acemaşîrân Aranağme (Semâî) Acemaşîrân Aranağme Semâî ?

Acemaşîrân Aranağme (Senginsemâî) Acemaşîrân Aranağme Senginsemâî ?

Acemaşîrân Aranağme (Sofyan) Acemaşîrân Aranağme Sofyan ?

Acemaşîrân Aranağme (Yürüksemâî) Acemaşîrân Aranağme Yürüksemâî II ?

Acemaşîrân Peşrev Acemaşîrân Peşrev Devr-i Kebîr Neyzen Salih Dede

Acemaşîrân Peşrev Acemaşîrân Peşrev Düyek Hüseyin Fahreddin Dede -
Acemaşîrân Sazsemâîsi Acemaşîrân Sazsemâîsi Aksaksemâî Mısırlı Ûdî İbrahim Efendi

Acemaşîrân Sazsemâîsi Acemaşîrân Sazsemâîsi Aksaksemâî Ş. Şeref Çakar

Acemaşîrân Seyir Acemaşîrân Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Acemaşîrân Seyir Acemaşîrân Seyir Sofyan Erol Bingöl

Acemaşîrân Seyir Acemaşîrân Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Acemaşîrân Yürüksemâî Acemaşîrân Yürüksemâî Yürüksemâî Hüseyin Fahreddin Dede

An Rûz Bâmdâdî... Acemaşîrân Selâm Ağırdüyek Hüseyin Fahreddin Dede
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî
Bakma Sakın Benden Yana Acemaşîrân Şarkı Sofyan Şakir Ağa
?
Bî Dil Şüdeem Acemaşîrân Selâm Mevlevî Evferi Hüseyin Fahreddin Dede
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî
Bir Acem Oldu Aşîrân Acemaşîrân Küpe Aksaksemâî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Bitmesin İçimdeki Bu Fırtına Acemaşîrân Şarkı Semâî Ömer Dilek
Mücellâ Uçkun
Cânân Okuyor... Acemaşîrân Şarkı Senginsemâî Ali Rızâ Avni Tınaz
?
Dinle Sözüm Ey Dilrubâ Acemaşîrân Şarkı Aksak III. Selim - -
Ey Benim Güzel Kuşum Acemaşîrân Fantezi Yürüksemâî II Reşat Erer
Orhan Seyfi Orhon
Ey Çeşm-i Âhû Mehlika Acemaşîrân Şarkı Semâî Nikoğos Ağa
?
Gel Ey Denizin Nazlı Kızı Acemaşîrân Şarkı Yürüksemâî II Aleko Bacanos
?
Gönlüm Düşüyor Çırpınarak Acemaşîrân Şarkı Aksak İsmail Baha Sürelsan
Turgut Tarhan
Gönül Sana Tapalı Acemaşîrân Şarkı Sofyan Sadettin Kaynak
Fuat Hulûsi Demirelli
Gördüm Seni Sevdim Güzelim Acemaşîrân Şarkı Aksak İrfan Doğrusöz
Hüseyin Sîret Özsever
Korkma, Sönmez... Acemaşîrân Marş Nîmsofyan Ali Rif'at Çağatay
Mehmet Âkif Ersoy
Lûtfeyle Meded Acemaşîrân Şarkı Aksak Dede Efendi
?
Mahveder Her Neş'eyi Üftâdelik Acemaşîrân Şarkı Ağıraksak Neyzen Rızâ Bey - ?
Ne Hevâ-yı Bağ Sâzet... Acemaşîrân Nakış Yürüksemâî (6/4) Dede Efendi
?
Ne Kadar Gözyaşı Döktüm Acemaşîrân Şarkı Ağıraksak Artaki Candan - ?
Neden Kalbim Seni Sevdi Acemaşîrân Şarkı Curcuna Nasib´in Mehmet Yürü
?
Oldu Gönül Üftâde Acemaşîrân Şarkı Aksak Dede Efendi
?
Sultân-ı Menî Acemaşîrân Selâm Mevlevî Evferi Hüseyin Fahreddin Dede
?
Şu İzmir'in Dağlarında Acemaşîrân Zeybek Ağıraksak Tahsin Karakuş
?
Çoktan idim Sana Hasret Acembûselik Şarkı Aksak Kemençeci Usta Yani - ?
İstedik Şûh-i Acem'den Bûselik Acembûselik Küpe Ağıraksak Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Acemkürdî Aranağme (Aksak) Acemkürdî Aranağme Aksak ?

Acemkürdî Aranağme (Curcuna) Acemkürdî Aranağme Curcuna ?

Acemkürdî Aranağme (Düyek) Acemkürdî Aranağme Düyek ?

Acemkürdî Aranağme (Senginsemâî) Acemkürdî Aranağme Senginsemâî ?

Acemkürdî Peşrev Acemkürdî Peşrev Fahte Muallim İsmail Hakkı Bey

Acemkürdî Sazsemâîsi Acemkürdî Sazsemâîsi Aksaksemâî Muallim İsmail Hakkı Bey

Acemkürdî Seyir Acemkürdî Seyir Senginsemâî Erol Bingöl

Acemkürdî Seyir Acemkürdî Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Altın Tasta Gül Kuruttum Acemkürdî Şarkı Aksak Nimet Hanım
?
Aşkın ile Gündüz Gece Giryânım Acemkürdî Şarkı Senginsemâî Sadi Hoşses
Ûdî Nevres Paşa
Baharla Hazan Birleşemez Acemkürdî Şarkı Düyek Avni Anıl
Veliye Yakut
Bari Felek Ben Yüzüne Söyleyim Acemkürdî Şarkı Yürüksemâî (6/4) Nikoğos Ağa
?
Beyhûde Yere... Acemkürdî Şarkı Aksak Ercüment Berker - Ercüment Berker
Bezmimiz Mutrıb ile... Acemkürdî Küpe Müsemmen Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Bir Vefâsız Yâre Düştüm Acemkürdî Şarkı Devr-i Hindî Selânikli Ahmed Bey
?
Dûr Etme Yanından Asla Acemkürdî Ağırsemâî Ağır Aksaksemâî Osep Ağa (Ebeyan) - ?
Fikrimin İnce Gülü Acemkürdî Şarkı Yürüksemâî II Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Ham Meyveyi Kopardılar Dalından Acemkürdî Türkü Düyek (Anonim) - [Anonim]
Kır Atıma Bineyim Acemkürdî Şarkı Aksak Nasib´in Mehmet Yürü
?
Sana Eller Ne Güzelsin Demesin Acemkürdî Şarkı Kapalı Curcuna Faruk Kayacıklı
Faruk Kayacıklı
Sana Öyle Muhtacım Acemkürdî Fantezi Sofyan Alâeddin Pakyüz
Gülten Çiçek
Sevdi Gönlüm Ey Melek-sîma Seni Acemkürdî Şarkı Ağıraksak Nikoğos Ağa
Ethem Pertev Paşa (Erzurum)
Şah-ı Merdânın Âvâzı Acemkürdî Nefes Bektâşî Raksânı ?
Pîr Sultan Abdal
Yâr Peşinde Koşa Koşa Yoruldum Acemkürdî Şarkı Sofyan Zeki Duygulu
Hüseyin Yurdabak
Acemtarab Peşrev Acemtarab Peşrev Hâvî Kantemiroğlu

Etse Bir Kerre O Meh Arabân Küpe Müsemmen Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Arazbâr Seyir Arazbâr Seyir Düyek Şefik Gürmeriç

Arazbâr Seyir Arazbâr Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Arazbâr Seyir Arazbâr Seyir Sofyan Erol Bingöl

Ol Kadar Olmuş Rûhun... Arazbâr Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Arazbârbûselik Sazsemâîsi Arazbârbûselik Sazsemâîsi Aksaksemâî Refik Fersan

Bûse Fikriyle Hulûs Arazbârbûselik Küpe Ağıraksak Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Bir Aşîrân-Mâye Aşîrân-Mâye Küpe Aksaksemâî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Aşkefzâ Peşrev Aşkefzâ Peşrev Ayîn Devr-i Revânı Hüseyin Sadettin Arel

Aşkefzâ Seyir Aşkefzâ Seyir Devr-i Hindî (7/8) Erol Bingöl

Kimbilir Belki Bir Gün Aşkefzâ Şarkı Sofyan Murat Demirhan - Gürol Bilgin
Mâhi-yi Dil Bahr-i Nâzik Bahr-i Nâzik Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Her Makamın Nağmesinde Bend-i Hisar Küpe Yürüksemâî II Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Besteısfahan Seyir Beste-Isfahân Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Bir Elif Çekdi Yine Beste-Isfahân Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Ebûbekir Ağa
Enderûnî Vâsıf
Isfahânlı Bir Güzel Beste-Isfahân Küpe Ağırevfer Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Ben Seni Sevdim Seveli Bestenigâr Şarkı Kapalı Curcuna Dede Efendi
Dede Efendi
Bestenigâr Peşrev Bestenigâr Peşrev Fahte Tatyos Efendi -
Bestenigâr Sazsemâîsi Bestenigâr Sazsemâîsi Aksaksemâî Tanbûrî Cemil Bey -
Bestenigâr Seyir Bestenigâr Seyir Düyek Şefik Gürmeriç

Bestenigâr Seyir Bestenigâr Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Bestenigâr Seyir Bestenigâr Seyir Sofyan Erol Bingöl

Çok Sürmedi, Geçti… Bestenigâr Şarkı Curcuna Enderûnlu Hâfız Hüsnü Efendi
?
Gayrıdan Bulmaz Tesellî Bestenigâr Şarkı Ağıraksak Kazasker Mustafa İzzet Efendi - Yahyâ Nazîm Çelebi
Kaçma Mecbûrundan Bestenigâr Şarkı Ağıraksak Hâşim Bey (Hacı) - Ali Şefkâtî Efendi
Kim Olursa Şevk ile Bestenigâr Küpe Ağırevfer Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Sana Gül Diyemem Bestenigâr Şarkı Aksak Ömer Sami Güpgüp
Emine Ertem
Yaktı Cihanı Âteşin Bestenigâr Şarkı Düyek İsmet Ağa - Senîh
Akşam Olur Kervan Çıkar Yokuşa Beyâtî Türkü Kapalı Curcuna Mahmut Güzelgöz
[Anonim]
Arap Sazsemâîsi Beyâtî Sazsemâîsi Aksaksemâî Mısırlı Ûdî İbrahim Efendi -
Benzemez Kimse Sana Beyâtî Şarkı Aksak Fehmi Tokay
Rüştü Şardağ
Beyâtî Aranağme (Ağıraksak) Beyâtî Aranağme Ağıraksak ?

Beyâtî Aranağme (Curcuna) Beyâtî Aranağme Curcuna ?

Beyâtî Peşrev Beyâtî Peşrev Ağırhafîf Seyfettin Osmanoğlu

Beyâtî Sazsemâîsi Beyâtî Sazsemâîsi Aksaksemâî Kanunî Ömer Efendi

Beyâtî Seyir Beyâtî Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Beyâtî Seyir Beyâtî Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Beyâtî Seyir Beyâtî Seyir Sofyan Erol Bingöl

Bir Çift Durna Gördüm Beyâtî Türkü Devr-i Hindî İbrahim Bakır
[Anonim]
Bir Katre İçen Beyâtî Şarkı Ağıraksak Şevki Bey - Ziyâ Paşa (Vezir)
Çıkalım Sayd-ı Şikâre Beyâtî Şarkı Çiftesofyan Tanburî Mustafa Çavuş
?
Çıkmaz Derûn-ü Dilden Beyâtî Ağırsemâî Aksaksemâî Tab'î Mustafa Efendi
?
Emel-i Meyl-i Vefâ Beyâtî Şarkı Düyek Şevki Bey
?
Gesi Bağlarında Dolanıyorum Beyâtî Türkü Nîmsofyan Ahmet Gâzi Ayhan - [Anonim]
Gül Hazin Sünbül Perîşan Beyâtî Şarkı Ağıraksak Rahmi Bey
Recâizade Mahmut Ekrem
Gül Yüzlülerin Şevkine Gel Beyâtî Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Tab'î Mustafa Efendi
?
Her Dem Edip Meyl-i Cefa Beyâtî Şarkı Ağırdüyek Dede Efendi
?
Karga da Seni Tutarım Beyâtî Tango Sofyan Mahmut Güzelgöz
[Anonim]
Karşıdan Yar Güle Güle Beyâtî Şarkı Aksak Dede Efendi
?
Kırmızı Gül Demet Demet Beyâtî Türkü 3+3+3+4 (Anonim)
[Anonim]
Meyleyledi Gönlüm Sana Beyâtî Şarkı Şarkı Devr-i Revânı (13/4) Tanburî İsak
?
Mutrıbâ Sevdâsını Halkın Beyâtî Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Nâr-ı Firkat Şûle-Pâş Oldukça Beyâtî Şarkı Devr-i Hindî Mahmud Celâleddin Paşa
Mahmud Celâleddin Paşa
Ne Semtten Cânım Bu Geliş Beyâtî Şarkı Aksak Kemânî Rıza Efendi
?
Sebep Ne Bakmıyor Yârim Yüzüme Beyâtî Şarkı Aksak Markar Ağa
Sermed Efendi
Üzülme Bir Tanem Beyâtî Şarkı Yürüksemâî II Ömer Sami Güpgüp
Fatma Onur
Bağa Girdim Ay Çıktı Beyâtî-Arabân Şarkı Aksak Sadi Hoşses
Sadi Hoşses
Bana N'oldu Değişti Şimdi Hâlim Beyâtî-Arabân Şarkı Aksak Rahmi Bey - Rahmi Bey
Beyâtîarabân Sazsemâîsi Beyâtî-Arabân Sazsemâîsi Aksaksemâî Rauf Yektâ

Beyâtîarabân Seyir Beyâtî-Arabân Seyir Düyek Şefik Gürmeriç

Beyâtîarabân Seyir Beyâtî-Arabân Seyir Türkaksağı Erol Bingöl

Ehl-i Zevki Coşturur Beyâtî-Arabân Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Gönül Mazhardır Envâr-ı Cemâle Beyâtî-Arabân İlâhî Düyek Enderûnlu Hâfız Hüsnü Efendi - Nasûhi
Gel Beyâtî Arabân Bûselik'le Beyâti-Arabânbûselik Küpe Ağıraksak Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Bir Beyâtî Bûselik Beyâtîbûselik Küpe Ağıraksak Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Aldın Aklım Ey Meh-veş Bûselik Şarkı Sofyan Rif'at Bey (Sermüezzin) - ?
Benim Gönlüm O Gül Gamzenle Bûselik Şarkı Curcuna Osman Nuri Özpekel - Osman Nuri Özpekel
Bir Pür Cefâ Hoş Dilberdir Bûselik Şarkı Evfer III. Selim
?
Bûselik Aranağme (Ağıraksak) Bûselik Aranağme Ağıraksak ? -
Bûselik Aranağme (Düyek) Bûselik Aranağme Düyek ?

Bûselik Aranağme (Müsemmen) Bûselik Aranağme Müsemmen ?

Bûselik Aranağme (Semâî) Bûselik Aranağme Semâî ?

Bûselik Aranağme (Yürüksemâî) Bûselik Aranağme Yürüksemâî II ?

Bûselik Peşrev Bûselik Peşrev Muhammes Nikolâki (Kemençeci)

Bûselik Seyir Bûselik Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Bûselik Seyir Bûselik Seyir Sofyan Erol Bingöl

Bûselik Seyir Bûselik Seyir Türkaksağı Erol Bingöl

Bûselik'le Ol Mehe Bûselik Küpe Ağıraksak Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Cefâsı Âşıka Yârin Bûselik Nakış Yürüksemâî (6/4) Dellalzâde İsmail Efendi
?
Çehrendeki Tılsımda Bahar Bûselik Şarkı Aksak Yılmaz Karakoyunlu
Yılmaz Karakoyunlu
Dağlara Çen Düşende Bûselik Türkü Âzerî Yürüksemâî (Anonim) - [Anonim]
Dehr Olmada Bu Sûr ile Bûselik Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Dede Efendi
Hammamizâde İhsan Bey
Dil Sana Şimdi Bendedir Bûselik Şarkı Aksak Tanburî İsak - ?
Dil-bestenim Meshûrunum Bûselik Şarkı Semâî Vecdi Seyhun
Recâizade Mahmut Ekrem
Dün Gece Sende Bûselik Şarkı Türkaksağı Şakir Ağa
?
Fikrimden Geceler Yatabilmirem Bûselik Türkü Semâî (Anonim)
[Anonim]
Iğdır'ın Al Alması Bûselik Türkü Yürüksemâî II (6/4) Kâmil Çiftçi Kâmil Çiftçi [Anonim]
Ol Meh Beni Hiç Sormuyor Bûselik Şarkı Sofyan Medenî Aziz Efendi - ?
Bûselikaşîrân Seyir Bûselikaşîrân Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Bûselik'ten Etse Üftâde Bûselikaşîrân Küpe Aksaksemâî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Büzürk Seyir Büzürk Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Sûr Sâl Etti Büzürk Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Canfezâ Seyir Canfezâ Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Sâki-yi Gülçehre Canfezâ Küpe Aksaksemâî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Bezl Eder Geh Çargâh Küpe Müsemmen Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Kudûmün Rahmet-i Zevk ü Safadır Çargâh Tevşihilâhi Devr-i Kebîr Azîz Mahmûd Hüdâî
Azîz Mahmûd Hüdâî
Bilmem Şu Feleğin... Çargâh (Yeni) Türkü Sofyan (Anonim) Muzaffer Sarısözen [Anonim]
Bir Gemi Yaptırdım Çargâh (Yeni) Destan Türkaksağı Seyfî
[Anonim]
Çargâh Peşrev Çargâh (Yeni) Peşrev Devr-i Kebîr ?

Çargâh Seyir Çargâh (Yeni) Seyir Sofyan Erol Bingöl

Giderim Yolum Dağdır Çargâh (Yeni) Türkü Kapalı Curcuna (Anonim)
[Anonim]
Halkalı Şeker Çargâh (Yeni) Türkü Sofyan Satılmış Kılıç
[Anonim]
Sinsin Çargâh (Yeni) Sazeseri Sofyan Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen
Âlemin Aklın Alır Dilkeşhâverân Küpe Ağırevfer Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Dilkeşhâveran Seyir Dilkeşhâverân Seyir Düyek Şefik Gürmeriç

Dilkeşhâveran Seyir Dilkeşhâverân Seyir Düyek Erol Bingöl

Hâl-i Ruhsârına... Dilkeşhâverân Ağırsemâî Ağır Aksaksemâî Küçük Mehmed Ağa - ?
Dilkeşîde Faslının... Dilkeşîde Küpe Yürüksemâî II Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Bir Makam-ı Dilnişîn'e Dilnişîn Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Aksaray´da Çevirdiler Yolumu Dügâh Türkü Evfer (Anonim)
[Anonim]
Der Yemeni Pîş-i Menî Dügâh Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Şeyhülislâm Esad Efendi - ?
Dügâh Seyir Dügâh Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Dügâh Seyir Dügâh Seyir Sofyan Erol Bingöl

Ettiğiyçün Aşk İle Dügâh Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Gel Ey Sâlik Dügâh İlâhî Ağırçenber Dede Efendi
?
Pek Sevdim Efendim Dügâh Kâr Ağırhafîf Hacı Fâik Bey
Hacı Fâik Bey
Bir Dügâh-mâye Dügâh-Mâye Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Sipihr Peşrev Eski Sipihr Peşrev Muhammes Dilhayat Kalfa

Evcârâ Sazsemâîsi Evcârâ Sazsemâîsi Aksaksemâî Dilhayat Kalfa -
Evcârâ Seyir Evcârâ Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Evcârâ Seyir Evcârâ Seyir Sofyan Erol Bingöl

Evcârâ Seyir Evcârâ Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Gel Ey Güzeller Serveri Evcârâ Şarkı Aksak Dede Efendi
Nazif
Hüsnüne Mâil Gönlüm Ezelden Evcârâ Şarkı Aksaksemâî Dede Efendi
?
Kaddi Bâlâ Hoş Edâ Evcârâ Küpe Ağırevfer Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Sâkî Çekemem... Evcârâ Yürüksemâî Senginsemâî Küçük Mehmed Ağa
?
Sen Hangi Telin Nağmesi... Evcârâ Şarkı Aksak Özgen Gürbüz - Güngör Fahri Tüzün
Atladım Bahçene Girdim Eviç Türkü Aksak Osman Pehlivan
[Anonim]
Ayağına Giymiş Sedef Nalini Eviç Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Ben Ağlar İdim Her Gece Eviç Ağırsemâî Aksaksemâî Tanbûrî Ali Efendi
?
Bir Gören Bir Dem Unutmaz Eviç Şarkı Ağıraksak Ali İçinger
Ahmet Refik Altınay
Bir Sebeple Gücenmişsin Sen Bana Eviç Şarkı Ağıraksak Kazasker Mustafa İzzet Efendi
?
Bülbül-Âsâ Rûz ü Şeb Kârım Nevâ Eviç Şarkı Ağıraksak Dellalzâde İsmail Efendi
?
Çalın Davulları Çaydan Aşağı Eviç Türkü Curcuna (Anonim)
[Anonim]
Elvedâ Dost Deli Gönül Eviç Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Eviç Aranağme (Senginsemâî) Eviç Aranağme Senginsemâî ?

Eviç Aranağme (Sofyan) Eviç Aranağme Sofyan ?

Eviç Aranağme (Türkaksağı) Eviç Aranağme Türkaksağı ?

Eviç Peşrev Eviç Peşrev Devr-i Kebîr Tanburî Küçük Osman Bey

Eviç Sazsemâîsi Eviç Sazsemâîsi Aksaksemâî Muallim İsmail Hakkı Bey

Eviç Sazsemâîsi Eviç Sazsemâîsi Aksaksemâî Sedat Öztoprak

Eviç Seyir Eviç Seyir Devr-i Hindî (7/8) Erol Bingöl

Eviç Seyir Eviç Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Eviç Seyir Eviç Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Ey Benim Mestâne Gözlüm Eviç Türkü Aksak Osman Pehlivan - ?
Ey Şûh-i Cihân Eviç Şarkı Çiftesofyan Suyolcuzâde Salih Efendi
Mihrî
Geldi Cevher Tiği Âteş-bârına Eviç Kârçe Nîmhafîf Ebûbekir Ağa
?
Güvercin Uçuverdi Eviç Türkü Sofyan (Anonim)
[Anonim]
Havada Turna Sesi Var Eviç Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Kâkülleri Lüle Lüle Eviç Şarkı Aydın Tanburî Mustafa Çavuş
?
Kalbimde Açılmış Dağılan... Eviç Şarkı Türkaksağı İsak Varon
Halit Bedir Sabarkan
Karanfilin Moruna Eviç Türkü Ağıraksak (Anonim)
[Anonim]
Nazîrin Yok Senin Eviç Şarkı Aksaksemâî Tanbûrî Cemil Bey - ?
Ol Hümâpervâze Eviç Küpe Ağırevfer Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
On Kerre Demedim mi Eviç Karşılama Yürüksemâî II ?
?
Ötme Ey Bülbül-i Şûrîde Eviç Şarkı Devr-i Hindî II Rif'at Bey (Sermüezzin)
?
Sabah Oldu Uyansana Eviç Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Sevdim Bir Gonca-i Rânâ Eviç Şarkı Aksak Dede Efendi
?
Şâhâne Gözler Şahane Eviç Rumelitürküsü Sofyan (Anonim)
[Anonim]
Ben Havada Uçar idim Eviç Hûzî Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Uyan Ey Gözlerim Eviç Hûzî İlâhî Yürüksemâî (6/4) Ali Ufkî
?
O Mâh-ı Evc-i Nahvet Eviçbûselik Küpe Ağıraksak Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Bir Dilber-i Nâdîde Ferahfezâ Ağırsemâî Senginsemâî Dede Efendi - ?
Bir Nigâh-ı İltifâtın Ferahfezâ Küpe Yürüksemâî II Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Bu Gece Ben Yine... Ferahfezâ Yürüksemâî Yürüksemâî II (6/4) Dede Efendi - ?
Bülbül-i Hoş Nevâ Ferahfezâ Şarkı Semâî Dede Efendi
?
Dinlendi Başım Ferahfezâ Şarkı Yürüksemâî II Lem'i Atlı
Necdet Rüştü Efe
Ey Kâşı Keman Ferahfezâ Beste (Murabbâ) Fireng-i Fer Dede Efendi
Şeyh Abdullah Salâhî
Ferahfezâ Peşrev Ferahfezâ Peşrev Hafîf Zeki Mehmed Ağa -
Ferahfezâ Peşrev Ferahfezâ Peşrev Muhammes Tanbûrî Cemil Bey -
Ferahfezâ Sazsemâîsi Ferahfezâ Sazsemâîsi Aksaksemâî Şerif Muhittin Targan -
Ferahfezâ Sazsemâîsi Ferahfezâ Sazsemâîsi Aksaksemâî Tanbûrî Cemil Bey -
Ferahfezâ Seyir Ferahfezâ Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Ferahfezâ Seyir Ferahfezâ Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç -
Ferahfezâ Seyir Ferahfezâ Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Ferahfezâ Seyir Ferahfezâ Seyir Sofyan Erol Bingöl

Ferahfezâ Yürüksemâî Ferahfezâ Yürüksemâî Yürüksemâî II Zeki Mehmed Ağa -
Mehtapta Güzel Olur Boğaziçi Âlemi Ferahfezâ Şarkı Aydın Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Ben Müptelâ Olsam Sana Ferahnâk Şarkı Aksak Dede Efendi - ?
Bir Dilbere Dil Düştü ki Ferahnâk Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Şakir Ağa
?
Bir Nigâhın Kalbimi... Ferahnâk Şarkı Aksak Tanbûrî Cemil Bey
?
Ferahnâk Sazsemâîsi Ferahnâk Sazsemâîsi Aksaksemâî Leon Hancıyan

Ferahnâk Seyir Ferahnâk Seyir Düyek Şefik Gürmeriç

Ferahnâk Seyir Ferahnâk Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Ferahnâk Seyir Ferahnâk Seyir Sofyan Erol Bingöl

Gözlerinden Dökülen Sevdânı... Ferahnâk Şarkı Aksak Gülen Ertek
Onur Akay
Mapusane İçinde Yanıyor Gazlar Ferahnâk Türkü Düyek Muzaffer Özden - ?
Ol Güzel Cây-ı... Ferahnâk Küpe Ağırevfer Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Rûhumda Bahar Açtı Ferahnâk Şarkı Semâî Artaki Candan
Sinan Ozan
Sînede Yârem Onulmaz Ferahnâk Şarkı Düyek Hamparsum - ?
Ferâhnâk-Aşîran Peşrev Ferahnâkaşîrân Peşrev Devr-i Kebîr Cüneyt Kosal

Bulguru Kaynatırlar Ferahnümâ Türkü Sofyan (Anonim)
[Anonim]
Ferahnümâ Seyir Ferahnümâ Seyir Sofyan Erol Bingöl

Kız Bahçende Gül Var mı Ferahnümâ Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Al Almanın Dördünü Gerdâniye Türkü Nîmsofyan Necati Coşkun Necati Coşkun [Anonim]
Antalya´nın Mor Üzümü Gerdâniye Türkü Aksak Nimet Balkan
[Anonim]
Aşağıdan Gelen de Hanım Oynasın Gerdâniye Türkü Aksak Rıdvan Çor
[Anonim]
Benden Selâm Olsun Gerdâniye Türkü Türkaksağı II İhsan Ozanoğlu
[Anonim]
Benüsen'e Gideyim Gerdâniye Türkü Sofyan Cemil Değer
[Anonim]
Bin Derdim Vardı Gerdâniye Türkü Sofyan Müslim Aydoğdu
[Anonim]
Bulut Gelir Seher ile Gerdâniye Oyunhavası Devr-i Turan Kemal Altınkaya
[Anonim]
Cabur Dağdan Kuş Geliyor Gerdâniye Türkü Sofyan Mustafa Savaş Mustafa Savaş [Anonim]
Cemilemin Gezdiği Dağlar Meşeli Gerdâniye Türkü Aksak Hüseyin Aktekin Hüseyin Aktekin [Anonim]
Cezayir'in Harmanları Savrulur Gerdâniye Türkü Nîmsofyan Hüsnü Ortaç
[Anonim]
Çelik Pazarı Gerdâniye Türkü Kapalı Curcuna Faruk Kaleli Faruk Kaleli ?
Dağlar Başı Olaydım Gerdâniye Türkü Kapalı Curcuna Abdurrahman Kızılay
[Anonim]
Dost Eline Giden Durnam Gerdâniye Türkü Müsemmen II İbrahim Emici
[Anonim]
Evlerinin Önü Yoldur Yolaktır Gerdâniye Türkü Sofyan Mehmet Çelikkanat Mehmet Çelikkanat [Anonim]
Gerdâniye Seyir Gerdâniye Seyir Senginsemâî Erol Bingöl

Gerdâniye Seyir Gerdâniye Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum Gerdâniye Türkü Sofyan Abdül Kadir
[Anonim]
Kırım'dan Gelirim Gerdâniye Serhat Türküsü Dolap Kemal Altınkaya
[Anonim]
Kırklar Dağının Düzü Gerdâniye Türkü Kapalı Curcuna Hafız Celal Sevimli
[Anonim]
Odasına Girdim Fincan Elinde Gerdâniye Türkü Sofyan Celal Güzelses
[Anonim]
Penceresi Yeşil Perde Gerdâniye Türkü Raksaksağı Çopur Ahmet
[Anonim]
Perde-i Pestten Nezâketle Gerdâniye Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Salına Salına Gerdâniye Türkü Aksak Muzaffer Sarısözen Muzaffer Sarısözen [Anonim]
Uca Dağların Başında Gerdâniye Türkü Türkaksağı Mustafa Hoşsu Mustafa Hoşsu [Anonim]
Oturup Bir Şûh-ı Mutrıbla Gerdâniyebûselik Küpe Ağıraksak Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Geveşt Sazsemâîsi Geveşt Sazsemâîsi Aksaksemâî ? -
Bülbül-i Dil... Gonca-i Rânâ Küpe Müsemmen Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Güldeste Sazsemâîsi Güldeste Sazsemâîsi Aksaksemâî Sâlih Dede -
Âh Eder Neyler Gülizâr Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Dertli Ne Ağlayıp Gezersin Burda Gülizâr Türkü Sofyan Erol Sayan
Yunus Emre
Gülizâr Sazsemâîsi (No 1) Gülizâr Sazsemâîsi Aksaksemâî Tanburî İsak -
Gülizâr Seyir Gülizâr Seyir Düyek Erol Bingöl

Gülizâr Seyir Gülizâr Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Nazlı Nazlı Sekip Gider Gülizâr Köçekçe Aksak Dede Efendi
?
Sormadı Hâl-i Dil-i Gam Hâreyi Gülizâr Şarkı Senginsemâî Nikoğos Ağa
?
Gülşen-i Vefâ Sazsemâîsi Gülşen-i Vefâ Sazsemâîsi Aksaksemâî İbrâhim Vefâ Efendi -
Bak Araplar Bu Makama... Gülzâr Küpe Yürüksemâî II Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Gülzâr Sazsemâîsi Gülzâr Sazsemâîsi Aksaksemâî İsmet Burkay -
Açıl Ey Ömrümün Varı Hicaz Türkü Nîmsofyan (Anonim)
[Anonim]
Adalar Sahilinde Bekliyorum Hicaz Kanto Sofyan ?
?
Akşam Erdi Yine Sular Karardı Hicaz Şarkı Curcuna Rahmi Bey
Rahmi Bey
Allah Emrin Tutalım Hicaz Durak Durak Evferi -
Yunus Emre
Anılsın Yâr ile Bir Yerde Hicaz Şarkı Düyek Şemseddin Ziya Bey - Cevdet Paşa
Anlatılmaz Bin Dert ile Hicaz Şarkı Kapalı Curcuna Erdoğan Yıldızel
Erdoğan Yıldızel
Arabacı Hicaz Türkü Raksaksağı Turhan Sözkesen
?
Âşık Oldum Yavrucağım Yüzüne Hicaz Şarkı Devr-i Hindî Ali Bey (Enderûnî) - ?
Baharın Zamanı Geldi Hicaz Köçekçe Aksak Dede Efendi
?
Bak Ne Hale Koydu… Hicaz Şarkı Ağıraksak Hacı Ârif Bey - ?
Baktıkça Hüsn ü Ânına Hicaz Beste (Murabbâ) Lenk Fahte Suphi Ezgi
?
Beni Sev Ruhumu Sar Hicaz Şarkı Aksak Mısırlı Ûdî İbrahim Efendi
?
Bilmiyorum Bana N'oldu Hicaz Şarkı Aksak Şevki Bey
Ahmet Reşat Paşa
Bir An Bakışın Hicaz Şarkı Aksak Ömer Sami Güpgüp
Ömer Sami Güpgüp
Bir Nigâh Et Ne Olur Hicaz Şarkı Ağıraksak Şekerci Cemil Bey
Recâizade Mahmut Ekrem
Bitlis'te Beş Minare Hicaz Türkü Yürüksemâî II (6/4) Nazmi Zülfikâr - [Anonim]
Cevr-i Hicrin Arttırır... Hicaz Şarkı Ağıraksak Bülbülî Salih Efendi
?
Çadır Altı Minare Hicaz Şarkı Sofyan (Anonim) Muzaffer Sarısözen [Anonim]
Çarşamba'yı Sel Aldı Hicaz Türkü Türkaksağı Nejat Buhara - [Anonim]
Çayeli'nden Öteye Hicaz Türkü Devr-i Hindî (7/8) Dursun Tanyaş - ?
Dağda Tavşanlar Uyur Hicaz Ninni Sofyan Tanbûrî Cemil Bey - ?
Dağlar Dağlar Viran Dağlar Hicaz Türkü Nîmsofyan (Anonim)
[Anonim]
Dağlar ile Taşlar ile Hicaz İlâhî Sofyan Kutbî Dede
Yunus Emre
Değdi Saçlarıma Bahar Gülleri Hicaz Şarkı Semâî Bekirof
?
Derdimi Arzetmeye... Hicaz Şarkı Senginsemâî Enderûnî Ali Bey
?
Dere Dibi Saz Olur Hicaz Ninni Yürüksofyan (Anonim)
[Anonim]
Dil Yâresini Andıracak... Hicaz Şarkı Aksak Şevki Bey
Mehmed Hafîd Bey
Dîvâne Âşık Gibi Hicaz Türkü Türkaksağı Hasan Tunç - ?
Ebrûlerinin Zahmı Cihandır Hicaz Kalenderî Aksak ? - Adlî
El Zanneder Ben Deliyem Hicaz Türkü Aksak Mahmut Güzelgöz
[Anonim]
Entarisi Ala Benziyor Hicaz Türkü Raksaksağı Muzaffer Sarısözen
Muzaffer Sarısözen
Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor Hicaz Türkü Nîmsofyan (Anonim)
[Anonim]
Esmerim Biçim Biçim Hicaz Türkü Sofyan İzzet Altınmeşe İzzet Altınmeşe [Anonim]
Ey Büt-i Nev Edâ Hicaz Şarkı Yürüksemâî II Dede Efendi
Enderûnî Vâsıf
Ey Çerh-i Sitemger Hicaz Şarkı Türkaksağı Medenî Aziz Efendi
Âşık Ömer
Ey Çeşm-i Âhû Hicaz Beste (Murabbâ) Ağırdüyek Dede Efendi
Kadı Mehmet Riyâzî
Ey Mehlika Ey Gül-beden Hicaz Şarkı Semâî Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Gemi Kalkar Suları Akar Hicaz Türkü Sofyan (Anonim)
[Anonim]
Gemilerde Talim Var Hicaz Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Gerçi Pek Esmer Olur Hicaz Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Gerçi Pek Esmer Olur Hicaz Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Gökteki Yıldızın Üçü Terazi Hicaz Türkü Sofyan Avanoslu Selahattin
[Anonim]
Gülşen-i Hüsnüne Kimler Varıyor Hicaz Şarkı Aksak Rif'at Bey (Sermüezzin)
Ahmet Feyzi Bey
Harmandalı Hicaz Zeybek Ağıraksak (Anonim) - ?
Hasret Odu Yaktı Ciğerim Hicaz Şarkı Ağır Aksaksemâî Tanbûrî Ali Efendi - ?
Hastayım Yaşıyorum... Hicaz Şarkı Aksak Ûdî Hırant Kenkiloğlu
Ûdî Hırant Kenkiloğlu
Hep Sâye-i Vaslında Hicaz Şarkı Senginsemâî Tanbûrî Cemil Bey - ?
Hicaz Aranağme (Ağıraksak) Hicaz Aranağme Ağıraksak ?

Hicaz Aranağme (Aydın) Hicaz Aranağme Aydın ?

Hicaz Aranağme (Curcuna) Hicaz Aranağme Curcuna ?

Hicaz Aranağme (Evfer) Hicaz Aranağme Evfer ?

Hicaz Mandra Hicaz Mandra Devr-i Turan II ?

Hicaz Peşrev Hicaz Peşrev Fahte Neyzen Salim Bey

Hicaz Seyir Hicaz Seyir Düyek Erol Bingöl

Hicaz Seyir Hicaz Seyir Düyek Şefik Gürmeriç

Hicaz Seyir Hicaz Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Horozumun Tüyleri Hicaz Türkü Evfer Osman Takunyacı - (Anonim)
İhtiyatlar Silah Çatmış Hicaz Rumelitürküsü Aksak Osman Pehlivan - [Anonim]
İzmir Zeybeği Hicaz Zeybek Aksak (Anonim)

Karanfil Oylum Oylum Hicaz Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Kederden mi Neden Bilmem Hicaz Şarkı Düyek Nasib´in Mehmet Yürü
Ahmet Refik Altınay
Kırmızı Gülün Alı Var Hicaz Türkü Sofyan Kadri Şençalar
[Anonim]
Kış Geldi Firak Açmadadır... Hicaz Şarkı Aksak Şevki Bey
Saffet Bey
Kuru Dallar Gibi Hicaz Şarkı Devr-i Süreyyâ İsmet Burkay
Ayşe Meral Gürgan
Mah Yüzüne Âşıkânım Hicaz Şarkı Evfer Dede Efendi
?
Mâtemzedeyim Hicaz Şarkı Aksak Tanbûrî Cemil Bey - ?
Mayadağ´dan Kalkan Kazlar Hicaz Türkü Türkaksağı (Anonim)
[Anonim]
Mektebin Bacaları Hicaz Türkü Sofyan Muazzez Turing - [Anonim]
Necibemin İkidir Kürkü Hicaz Türkü Aksak (Anonim) - [Anonim]
Niçin Bülbül Figan Eyler Hicaz Şarkı Kapalı Curcuna Rif'at Bey (Sermüezzin)
?
Pencere Açıldı Bilal Oğlan Hicaz Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Pencerenin Perdesini... Hicaz Şarkı Aksak Muhlis Sabahaddin Ezgi -  
Sandalım Geliyor Varda Hicaz Kanto Sofyan (Anonim)
[Anonim]
Sarı Kurdelem Sarı Hicaz Şarkı Nîmsofyan Fahri Kayahan - Fahri Kayahan
Saydeyledi Bu Gönlümü... Hicaz Şarkı Türkaksağı Hacı Ârif Bey
?
Sen Bu Yerden Gideli Hicaz Şarkı Aksak Şevki Bey
?
Seni Sevda Çiçeğim Hicaz Şarkı Ağıraksak Leylâ Saz
Mısırlı Ûdî İbrahim Efendi
Seni Sevdim Seveli Kanaryam Hicaz Türkü Nîmsofyan ?
?
Severim Cân ü Gönülden Hicaz Şarkı Ağıraksak Şevki Bey - ?
Sezdim Dargın Bakışını Hicaz Şarkı Aksaksemâî Rıfat Ayaydın
Rıfat Ayaydın
Sırma Saçlı Yârimin... Hicaz Şarkı Semâî Mısırlı Ûdî İbrahim Efendi
Ahmet Refik Altınay
Sislendi Hava... Hicaz Şarkı Curcuna Rif'at Bey (Sermüezzin)
Yusuf Kenan Bey
Solsan da Sararsan... Hicaz Şarkı Türkaksağı Mısırlı Ûdî İbrahim Efendi
Ahmet Refik Altınay
Sürüverin Cezveler Kaynasın Hicaz Türkü Evfer Nuri Halil Poyraz - (Anonim)
Şu Gelen Atlı mıdır Hicaz Türkü Sofyan (Anonim) - [Anonim]
Şu Karşıki Dağda Bir Yeşil Çadır Hicaz Şarkı Aksak Dede Efendi
?
Şu Yalta'dan Taş Yükledim Hicaz Türkü Sofyan (Anonim)
?
Unutulmuş Değilsin Hicaz Şarkı Curcuna İrfan Özbakır
Halit Çelikoğlu
Yalan Değil Hicaz Şarkı Düyek Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Yine de Şahlanıyor Aman Hicaz Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Yine Neş´e-i Muhabbet Hicaz Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Dede Efendi
Dede Efendi
Yürü Dilber Yürü Hicaz Koşma Nîmsofyan (Anonim) - [Anonim]
Zülüf Dökülmüş Yüze Hicaz Türkü Müsemmen II (Anonim)
[Anonim]
Gideyim de Göreyim Tonbulumu Hicaz Zemzeme Şarkı Aksak Muallim İsmail Hakkı Bey - ?
Gönlümü Vîran Eden… Hicazaşîrân Beste (Murabbâ) Çenber Zekâî Dede - ?
Hicazaşîrân Seyir Hicazaşîrân Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Mutrıbâ Çekmiş Aşîrân'ı Hicaz'e Hicazaşîrân Küpe Aksaksemâî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Pek Harâretli Olur Hicazbûselik Küpe Ağıraksak Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Âteş-i Sûzân-ı Firkat Hicaz-Hümâyûn Şarkı Kapalı Curcuna Hacı Fâik Bey
Mehmet Sâdi Bey
Ben Seni Sevdiğimi Hicaz-Hümâyûn Türkü Türkaksağı Hasan Tunç - [Anonim]
Benim Gülüm Benim Nazlım Hicaz-Hümâyûn Türkü Sofyan Neşet Ertaş Neşet Ertaş [Anonim]
Benim Yârim Üzer Hâlim Hicaz-Hümâyûn Şarkı Devr-i Hindî (7/8) Ahmet Uzel
Ahmet Uzel
Bülbülün Göğsü Al Olur Hicaz-Hümâyûn Türkü Sofyan Mehmet Toptan
[Anonim]
Düşmesin Miskin Gönüller Hicaz-Hümâyûn Beste (Murabbâ) Ağırçenber Zaharya
?
Eğilmez Başın Gibi Hicaz-Hümâyûn Şarkı Sofyan Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Ömer Bedrettin Uşaklı
Estergon Kal'ası Hicaz-Hümâyûn Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Gelin Gidelim Allah Yoluna Hicaz-Hümâyûn İlâhî Sofyan Dede Efendi - Yunus Emre
Gidem Dedim Yâre Hicaz-Hümâyûn Türkü Devr-i Turan (Anonim)
[Anonim]
Hışhışı Hançer Boynuma Hicaz-Hümâyûn Türkü Curcuna Azmi Körükçü
[Anonim]
Hicaz-Hümâyûn Aranağme (Düyek) Hicaz-Hümâyûn Aranağme Düyek ?

Hicaz-Hümâyûn Peşrev Hicaz-Hümâyûn Peşrev Çenber Veli Dede

Hicaz-Hümâyûn Sazsemâîsi Hicaz-Hümâyûn Sazsemâîsi Aksaksemâî Veli Dede

Hicaz-Hümâyûn Sazsemâîsi Hicaz-Hümâyûn Sazsemâîsi Aksaksemâî Neyzen Yusuf Paşa

Hicaz-Hümâyûn Seyir Hicaz-Hümâyûn Seyir Sofyan Erol Bingöl

Hicaz-Hümâyûn Seyir Hicaz-Hümâyûn Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Kapıldım Gidiyorum Hicaz-Hümâyûn Şarkı Nîmsofyan Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Ömer Bedrettin Uşaklı
Kul Oldum Bir Cefâ-kâre Hicaz-Hümâyûn Ağırsemâî Aksaksemâî İbrahim Ağa
?
Kurbânın Olam Ey Âfet-i Can Hicaz-Hümâyûn Şarkı Aksak Hacı Ârif Bey
?
Niçin A Sevdiğim Niçin Hicaz-Hümâyûn Şarkı Evsât (26/8) Nikoğos Ağa
Karac'oğlan
N'ideyim Sahn-ı Çemen Seyrini Hicaz-Hümâyûn Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Sadullah Ağa
Enverî
N'itti Bana İntikamın Hicaz-Hümâyûn Şarkı Ağıraksak Şivelioğlu Yorgaki
?
Olmada Diller Rubûde Hicaz-Hümâyûn Beste (Murabbâ) Ağırhafîf Abdülhalim Ağa
Fitnat Hanım
Pek Cefâcûsun Sana Yoktur Bedel Hicaz-Hümâyûn Şarkı Ağıraksak Kemânî Rıza Efendi
?
Ufuklara Yaslanmış... Hicaz-Hümâyûn Fantezi Nîmsofyan Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Ömer Bedrettin Uşaklı
Var mı Cânâ Derd-i Aşkın Çâresi Hicaz-Hümâyûn Şarkı Ağırdüyek Hacı Ârif Bey
?
Yalnız Bir Ben miyim Hicaz-Hümâyûn Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Yârin Bahçesinde Hicaz-Hümâyûn Şarkı Düyek Atıf Baştuğ
Ruhsâtî
Önüme Bir Cebel Düştü Hicâzî Uşşak Nefes Bektâşî Raksı ?
Pîr Sultan Abdal
Aldı Beni Aldı Beni Hicazkâr Fantezi Düyek Çorlulu Âşık
?
Ay mı Doğmuş Hicazkâr Köçekçe Devr-i Hindî (7/8) Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Bekledim Fecre Kadar Hicazkâr Şarkı Aksak Râkım Elkutlu
Nahit Hilmi Özeren
Bekliyorum Salınarak Hicazkâr Köçekçe Aksak Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Ben Sana Gönül Vereli Hicazkâr Şarkı Curcuna Çorlulu Âşık
?
Ben Sözüne Bağlamam Bel Hicazkâr Şarkı Sofyan Numan Ağa - Numan Ağa
Benim Serv-i Hıramânım Hicazkâr Ağırsemâî Aksaksemâî Bolâhenk Nuri Bey
?
Bir Hâlet ile Süzdü Yine Hicazkâr Şarkı Sofyan Hacı Ârif Bey - ?
Bir Yâr Sevdim Kuşadalı Hicazkâr Şarkı Aksak Hâfız Yaşar Okur
?
Birer Birer Geçiyor Hicazkâr Şarkı Düyek Ömer Sami Güpgüp
F. Azize Sakaoğulları
Bülbül Gibi Pür Oldu Cihân Hicazkâr Beste (Murabbâ) Yürüksemâî (6/4) Zekâî Dede
?
Çiçekler Derleyeyim Hicazkâr Şarkı Oynak Muzaffer İlkar
Kemal Şakir Yakar
Dağbaşında Ağlarım Hicazkâr Köçekçe Devr-i Turan Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Dûş Olma Aşk Belâsına Hicazkâr Şarkı Katikofti Ahmet Mithat Güpgüpoğlu
?
Dün Gece Fasl-ı... Hicazkâr Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Gece - Gündüz Hep Hayalin Hicazkâr Köçekçe Aksak Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Gel Seninle Yarın Ey Hicazkâr Şarkı Ağıraksak Sadullah Ağa
?
Gönlümü Bir Tıfl-ı Dilbâz Hicazkâr Şarkı Türkaksağı Tâhir Ağa - Enderûnî Vâsıf
Gönlümü Dûçar Eden Bu Hale Hep Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî (7/8) Şevki Bey
?
Gül Kuruttum Gül Kuruttum Hicazkâr Türkü Tek Vuruş (11/8) Mehmet İpek - ?
Hicazkâr Aranağme Hicazkâr Aranağme Aksak Muallim İsmail Hakkı Bey

Hicazkâr Aranağme (Aksak) Hicazkâr Aranağme Aksak ?

Hicazkâr Aranağme (Curcuna) Hicazkâr Aranağme Curcuna ?

Hicazkâr Aranağme (Sofyan) Hicazkâr Aranağme Sofyan ?

Hicazkâr Etüd Hicazkâr Etüd Sofyan ?

Hicazkâr Peşrev Hicazkâr Peşrev Devr-i Kebîr Tanburî Büyük Osman Bey -
Hicazkâr Peşrev Hicazkâr Peşrev Muhammes Tanbûrî Cemil Bey

Hicazkâr Sazsemâîsi Hicazkâr Sazsemâîsi Aksaksemâî Tanbûrî Cemil Bey

Hicazkâr Seyir Hicazkâr Seyir Devr-i Hindî Erol Bingöl

Hicazkâr Seyir Hicazkâr Seyir Devr-i Hindî Erol Bingöl

Hicazkâr Seyir Hicazkâr Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Hicazkâr Seyir Hicazkâr Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Lâyık mı Sana Hicazkâr Şarkı Senginsemâî Şekerci Cemil Bey - Nâfiz (18. YY)
Lezzet Almış Geçmiyor Hicazkâr Şarkı Devr-i Hindî (7/8) Ahmet Mithat Güpgüpoğlu
?
Mânî Oluyor Halimi Takrîre Hicâbım Hicazkâr Şarkı Kapalı Curcuna Tatyos Efendi
Nigâr Osman Hanım
Melûl Mahzun Şu Yerlerde Hicazkâr Koşma Sofyan Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Mestim Bu Gece Hicazkâr Şarkı Kapalı Curcuna Lavtacı Ovrik
?
Nerdesin Nerde Acep Hicazkâr Şarkı Aksak Leylâ Saz
?
Niçin Sevdim Ben Seni Hicazkâr Köçekçe Çiftesofyan Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Senelerce Aşkı Anmış Hicazkâr Şarkı Curcuna Sabri Süha Ansen
?
Seni Candan Severim Hicazkâr Şarkı Ağıraksak Nasib´in Mehmet Yürü
Mehmed Hafîd Bey
Severim Her Güzeli Hicazkâr Şarkı Aksak Nefîse Özses
Bedri Ziya Aktuna
Usandırdı Felek Candan Hicazkâr Şarkı Curcuna Ahmet Mükerrem Akıncı - Cahit Sıtkı Tarancı
Yabandan Geldim Yabandan Hicazkâr Köçekçe Aydın Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Yoktur Zaman Gel Hicazkâr Şarkı Semâî Lâtif Ağa
?
Hicazkârkürdî Seyir Hicazkârlı Kürdî Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Affeyle Suçum Hicaz-Uzzâl Şarkı Yürüksemâî (6/4) Şevki Bey
Enderûnî Vâsıf
Boğaziçi Şen Gönüller Yatağı Hicaz-Uzzâl Şarkı Düyek Alâeddin Yavaşca
Alâeddin Yavaşca
Gel Nazlı Güzel Hicaz-Uzzâl Şarkı Türkaksağı Ûdî Hırant Kenkiloğlu
Ûdî Hırant Kenkiloğlu
Kamer Çehre Peri Rû Tende Hicaz-Uzzâl Şarkı Müsemmen Hacı Ârif Bey
?
Kendine Niçin Emsâl Ararsın Hicaz-Uzzâl Şarkı Türkaksağı Medenî Aziz Efendi - Yusuf İzzettin Paşa
Kurdu Meclis Âşıkan Meyhanede Hicaz-Uzzâl Şarkı Aksak Hacı Ârif Bey
?
Nağme-i Uzzâl'i Azletmiş İdi Hicaz-Uzzâl Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Ne Küstün Bî-sebep Öyle Hicaz-Uzzâl Şarkı Curcuna Şekerci Cemil Bey
?
Terkeyledi Gerçi Beni... Hicaz-Uzzâl Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Zaharya
?
Uzzâl Seyir Hicaz-Uzzâl Seyir Düyek Şefik Gürmeriç

Uzzâl Seyir Hicaz-Uzzâl Seyir Senginsemâî Erol Bingöl

Ülfet Etsem Yâr ile Ağyâre Ne Hicaz-Uzzâl Şarkı Yürüksemâî Şevki Bey
?
Başladı Meclisde Mutrıb Hicaz-Zirgüle Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Hicaz-Zirgüle Seyir Hicaz-Zirgüle Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Hicaz-Zirgüle Seyir Hicaz-Zirgüle Seyir Sofyan Erol Bingöl

Kırda Erik Ağacı Hicaz-Zirgüle Türkü Evfer Adnan Şeker
[Anonim]
N'olsun Bu Kadar Âh ü Figan Hicaz-Zirgüle Şarkı Senginsemâî Enderûnî Ali Bey
?
Havâ Güzel Yine Gülşende Hisar Yürüksemâî Yürüksemâî II (6/4) Dede Efendi
?
Hisar Sazsemâîsi Hisar Sazsemâîsi Aksaksemâî Kemânî Ali Ağa

Hisar Seyir Hisar Seyir Devr-i Hindî Erol Bingöl

Hisar Seyir Hisar Seyir Düyek Şefik Gürmeriç

Mâhitâb Olsun Cihan Hisar Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Aman Ey Şûh-i Nâzende Hisarbûselik Şarkı Aksak II. Mahmut
?
Araz Üste Buz Üste Hisarbûselik Türkü Curcuna (Anonim)
[Anonim]
Bir Hadise Var... Hisarbûselik Şarkı Kapalı Curcuna Servet Yesârî
?
Bir Nevcivansın Hisarbûselik Şarkı Türkaksağı Rahmi Bey
Rahmi Bey
Diliyrem ki Yâr Bağına Giresen Hisarbûselik Türkü Âzerî Yürüksemâî Sinan Sipahi
Özgen Bilgisel
Dök Zülfünü Meydâne Gel Hisarbûselik Tavşanca Raksaksağı Tanburî Mustafa Çavuş
?
Dü Çeşmimden Gitmez... Hisarbûselik Şarkı Düyek Tanburî Mustafa Çavuş
Tanburî Mustafa Çavuş
Eyle Kerem Uşşâkına Hisarbûselik Şarkı Aksak Numan Ağa
?
Gönlüm Heves-i Zülf ü Siyehkâre... Hisarbûselik Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Zekâî Dede
?
Hisarbûselik Aranağme (Türkaksağı) Hisarbûselik Aranağme Türkaksağı ?

Hisarbûselik Aranağme (Yürüksemâî) Hisarbûselik Aranağme Yürüksemâî II ?

Hisarbûselik Sazsemâîsi Hisarbûselik Sazsemâîsi Aksaksemâî Tanburî Büyük Osman Bey -
Hisarbûselik Seyir Hisarbûselik Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Sevdiğimden Dün... Hisarbûselik Küpe Ağıraksak Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Visâlinle Safâyab Et Hisarbûselik Şarkı Curcuna Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Vuslata Nâil de Etse Hisarbûselik Şarkı Ağıraksak Zekâî Dede
?
Yandım Deminden Hisarbûselik Şarkı Aksak Denizoğlu Ali Bey
?
Yine Bezm-i Îyş-i Vuslat Hisarbûselik Yürüksemâî Yürüksemâî II (6/4) Dede Efendi
?
Yorulmuş Ol Keman Ebru Hisarbûselik Şarkı Aksak Lâtif Ağa
?
Zahm-i Sînem Hançer-i Zerkâr... Hisarbûselik Beste (Murabbâ) Çenber Zekâî Dede
?
A Fadimem Hadi Senle Kaçalım Hüseynî Türkü Aksak (Anonim) - (Anonim)
Âh ile Gönül… Hüseynî Şarkı Senginsemâî Lavtacı Hristo - ?
Akzâdeler Giyer Aman... Hüseynî Türkü Aksak (Anonim) [Anonim] [Anonim]
Bak Şu Güzel Köylüye Hüseynî Şarkı Curcuna Danbeni Rıza Bey
Mustafa Nuri Bey (Hacı)
Ben Ezelden Dîdenin Meclûbuyum Hüseynî Şarkı Ağıraksak Mısırlı Ûdî İbrahim Efendi - Kıymet Hanım
Ben Gibi Sana... Hüseynî Yürüksemâî Senginsemâî Tab'î Mustafa Efendi
?
Bir Damlacık Suda Koptu Fırtına Hüseynî Şarkı Aksak Ömer Dilek
Birsen Bahadır
Bir Dilberdir Beni Yakan Hüseynî Şarkı Aksak Tanburî Mustafa Çavuş - ?
Bir Hışmınan Geldi Geçti Hüseynî Türkü Yürüksemâî Âşık Cevlânî - Köroğlu
Bir Of Çeksem Hüseynî Türkü Nîmsofyan Ahmet Gâzi Ayhan
[Anonim]
Bursa'nın Ufak Tefek Taşları Hüseynî Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Ceddin Deden Hüseynî Marş Sofyan Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Muallim İsmail Hakkı Bey
Çeçen Kızı Hüseynî Oyunhavası Nîmsofyan Tanbûrî Cemil Bey -
Çektim Elimi Gayri... Hüseynî Şarkı Curcuna Tatyos Efendi - ?
Çıkayım Gideyim Urumeline Hüseynî Türkü Sofyan (Anonim)
[Anonim]
Çıktım Belen Kahvesine Hüseynî Türkü Sofyan Nazmi Yükselen Nazmi Yükselen ?
Çoban Kızı Hüseynî Türkü Curcuna Mahmut Güzelgöz
[Anonim]
Dere Geliyor Dere Hüseynî Türkü Evfer (Anonim)
[Anonim]
Dil-rubasın Sevdiğim Hüseynî Şarkı Devr-i Hindî Hâfız Mehmet Eşref Efendi
?
Edâlı Bir Yosma Hüseynî Şarkı Curcuna Ali Rif'at Çağatay - Sâmih Rif'at Bey
Erzurum Çarşı Pazar Hüseynî Türkü Curcuna Faruk Kaleli
(Anonim)
Firkat-i Cânân ile... Hüseynî Şarkı Ağıraksak Civan Ağa (Lâvtacı) - ?
Görmek İster Gözlerim Hüseynî Şarkı Devr-i Hindî Tanbûrî Cemil Bey - ?
Havada Bulut Yok Hüseynî Türkü Kapalı Curcuna (Anonim)
[Anonim]
Her Seherde Sen Gelirsin Aklıma Hüseynî Şarkı Düyek Nihat Adlim
Siyami Özel
Hey Onbeşli Onbeşli Hüseynî Türkü Sofyan Hamdi Tüfekçi
[Anonim]
Hicrân Oku Sînem Deler Hüseynî Şarkı Türkaksağı Şevki Bey
Mehmet Sâdi Bey
Hüseynî Aranağme (Aksak) Hüseynî Aranağme Aksak ?

Hüseynî Aranağme (Düyek) Hüseynî Aranağme Düyek ?

Hüseynî Aranağme (Raksaksağı) Hüseynî Aranağme Raksaksağı ?

Hüseynî Etüd Hüseynî Etüd Sofyan Hasan Esen -
Hüseynî Peşrev Hüseynî Peşrev Muhammes Lavtacı Andon

Hüseynî Sazsemâîsi Hüseynî Sazsemâîsi Aksaksemâî Tatyos Efendi

Hüseynî Sazsemâîsi Hüseynî Sazsemâîsi Aksaksemâî Neyzen Raşid Efendi

Hüseynî Seyir Hüseynî Seyir Düyek Erol Bingöl

Hüseynî Seyir Hüseynî Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Hüseynî Seyir Hüseynî Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

İbtidâdan Yol Sorarsan Hüseynî Nefes Devr-i Hindî (7/8) ?
Şah İsmâil
İdelim Cevlân Kılalım Seyrân Hüseynî İlâhî Nîmevsat ?
Yunus Emre
Keklik Dağlarda Şağılar Hüseynî Türkü Sofyan - - Faruk Nafiz Çamlıbel
Köprüden Geçti Gelin Hüseynî Türkü Sofyan Neşet Ertaş - ?
Köşküm Var Deryâya Karşı Hüseynî Rumelitürküsü Sofyan (Anonim) - [Anonim]
Leylak Takıvermiş Saçının Tellerine Hüseynî Türkü Aksak Bahri Altıntaş
M. Kaya Manioğlu
Menekşe Kokulu Yârim Hüseynî Türkü Raksaksağı (Anonim)
[Anonim]
Muhayyer Etüd Hüseynî Etüd Sofyan Hasan Esen -
Müheyyâ Oldu Meclis Sâkiyâ Hüseynî Beste (Murabbâ) Düyek Râkım Elkutlu
Bâkî
Nedir Bu Hâletin Hüseynî Şarkı Kapalı Curcuna Şevki Bey
Niğdeli Hikmet Bey
Pestten Eylerdi Niyâzı Hüseynî Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Sarı Zeybek Hüseynî Zeybek Ağıraksak Osman Pehlivan
?
Senden Bilirim... Hüseynî Şarkı Yürüksemâî (6/4) Tanbûrî Ali Efendi
Nevres-i Cedîd
Sevdiğim Cemâlin Çünki Göremem Hüseynî Şarkı Aksak Mahmud Celâleddin Paşa - Nedim
Sînemde Bir Tutuşmuş... Hüseynî Türkü Curcuna (Anonim)
Harputlu Hâfız Hayri
Şemsiyemin Ucu Kare Hüseynî Rumelitürküsü Devr-i Hindî Süleyman Çakal
[Anonim]
Tal´atın Devri Kamerde Hüseynî Ağırsemâî Aksaksemâî Zaharya
Nâfiz
Tez Geçse de Her Sevgide... Hüseynî Şarkı Sofyan Selahattin İnal
Necdet Atılgan
Trakya Karşılaması Hüseynî Karşılama Evfer Ahmet Yamacı -
Urfa Dîvânı Hüseynî Dîvân Sofyan (Anonim)
?
Yaylanın Çimenine Hüseynî Türkü Sofyan Nejat Buhara - ?
Yüksek Yüksek Tepelere... Hüseynî Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Zeytin Gözlüm Hüseynî Şarkı Sofyan Selahattin İçli
Hüceste Aksavrın
Cemâlin Şem'ine Pervâne Gönlüm Hüseynîaşîrân Şarkı Curcuna Zekâî Dede
?
Gel Hüseynî'de Aşîrân'ı... Hüseynîaşîrân Küpe Aksaksemâî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Hüseynîaşîrân Seyir Hüseynîaşîrân Seyir Düyek Erol Bingöl

Hüseynîaşîrân Seyir Hüseynîaşîrân Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Hüseynîaşîrân Seyir Hüseynîaşîrân Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

A Canım Gel Açma Hüzzam Şarkı Düyek Tanburî Mustafa Çavuş - Tanburî Mustafa Çavuş
Açmam Açamam Söyleyemem Hüzzam Şarkı Senginsemâî Nasib´in Mehmet Yürü
Ahmet Refik Altınay
Adanın Yeşil Çamları Hüzzam Şarkı Aksak Şükrü Tunar
?
Akşam Dönüşü Geçtim Hüzzam Şarkı Curcuna Marko Çolakoğlu (Ûdî)
Mustafa Nafiz Irmak
Akşam Oldu Yine Bastı Kareler Hüzzam Rumelitürküsü Sofyan (Anonim) - (Anonim)
Al Yeşil Dökün Anneler Hüzzam Türkü Curcuna Bedirhan Kırmızı
[Anonim]
Alıverin Bağlamamı Çalayım Hüzzam Türkü Sofyan (Anonim)
[Anonim]
Arabaya Taş Koydum Hüzzam Türkü Aksak (Anonim) - [Anonim]
Bağlandı Gönül Zülfüne Hüzzam Şarkı Türkaksağı Selânikli Ahmed Bey
?
Bahar Oldu Beyim Hüzzam Şarkı Türkaksağı Şeyh Ethem Efendi
?
Bana Bir Kerre Yan Baktı Hüzzam Kanto Aksak ? - ?
Ben Esîr-i Aşkınım Hüzzam Şarkı Ağıraksak Ûdî Arşak Çömlekçiyan
?
Bırak Duyguları Hüzzam Şarkı Düyek Ömer Sami Güpgüp
Emine Ertem
Çırpınırdı Karadeniz Hüzzam Türkü İkiz Aksak Üzeyir Bey
Ahmet Cevat Ohundzade
Düriyemin Güğümleri Kalaylı Hüzzam Türkü Aksak (Anonim) - [Anonim]
Ettiğin Cevri Bile... Hüzzam Şarkı Aksak Cinuçen Tanrıkorur
Güngör Fahri Tüzün
Ey Gül-i Bağ-ı Eda Hüzzam Şarkı Çiftesofyan Dede Efendi
?
Ey Hüsn ü Cemal Hüzzam Şarkı Aksak Ahmet Irsoy
?
Ey Sabâh-ı Hüsn-ü Ânın... Hüzzam Şarkı Ağıraksak Leylâ Saz
?
Gönül Verdim Bir Civane Hüzzam Şarkı Aksak III. Selim
?
Gözüm Hasretle Giryandır Hüzzam Şarkı Iraksak Tatyos Efendi
?
Gözünün Rengini Sordum Hüzzam Şarkı Aksak Selâhattin Pınar - Vecdi Bingöl
Güzel Gün Görmedi Âvâre Gönlüm Hüzzam Şarkı Curcuna Hacı Ârif Bey
?
Hâl-i Dîl-i Zârımı Duysa Cihân Hüzzam Şarkı Senginsemâî Hacı Ârif Bey
?
Hayatları Değirmi Hüzzam Türkü Curcuna (Anonim)
[Anonim]
Her Gece Yollarda Hüzzam Şarkı Semâî Kâsım İnaltekin
Kâsım İnaltekin
Hüzzam Aranağme (Ağıraksak) Hüzzam Aranağme Ağıraksak ?

Hüzzam Aranağme (Düyek) Hüzzam Aranağme Düyek ?

Hüzzam Peşrev Hüzzam Peşrev Devr-i Kebîr Tanburî Büyük Osman Bey

Hüzzam Sazsemâîsi Hüzzam Sazsemâîsi Aksaksemâî Ûdî Nevres Bey

Hüzzam Seyir Hüzzam Seyir Düyek Şefik Gürmeriç

Hüzzam Seyir Hüzzam Seyir Düyek Erol Bingöl

Hüzzam Seyir Hüzzam Seyir Semâî Rauf Yektâ -
İndim Havuz Başına Hüzzam Türkü Sofyan Ahmet Yamacı - [Anonim]
İndirip Yerlere... Hüzzam Şarkı Aksak Cinuçen Tanrıkorur - Güngör Fahri Tüzün
Kerem Eyle Mestâne Kıl Hüzzam Şarkı Aksaksemâî Evferi Medenî Aziz Efendi
?
Köprüler Yaptırdım Gelip Geçmeye Hüzzam Türkü Nîmsofyan (Anonim)
[Anonim]
Kurban Olayım Gamzene Hüzzam Ağırsemâî Aksaksemâî Hacı Fâik Bey
?
Küşâde Taliim Hem-Bahtım Uygun Hüzzam Şarkı Curcuna Şevki Bey
?
Mahzun Gönül Hüzzam Şarkı Curcuna Kemânî Salih Efendi
?
Meftûn Olalı Sen Hüzzam Şarkı Türkaksağı Hacı Ârif Bey
Fehmi Hüsam Dede
Neş'eyâb-ı Lûtfun Olsun Hüzzam Şarkı Ağıraksak Musullu Hâfız Osman Efendi
?
Niçin Nâlendesin Öyle Hüzzam Şarkı Düyek Nikoğos Ağa - ?
Ölürsem Yazıktır Sana Kanmadan Hüzzam Şarkı Mürekkep Nîmsofyan (12/16) Hayri Yenigün
Orhan Seyfi Orhon
Ömrüm Seni Sevmekle... Hüzzam Şarkı Curcuna Yesârî Âsım Arsoy
Fitnat Sağlık (Duyar)
Reh-i Aşkında Edip Kaddimi... Hüzzam Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Dede Efendi
?
Sabrımı Gamzelerin... Hüzzam Şarkı Ağıraksak Bîmen Şen
Nazif Sürûri Bey
Sâzın Al Âguşa Hüzzam Küpe Darb-ı Usul Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Sen Sanki Baharın Gülüsün Hüzzam Şarkı Senginsemâî Musa Süreyya Bey
?
Sevdim Yine Bir Âfet Gibi Yâr Hüzzam Şarkı Aksak Tanburî Mustafa Çavuş
?
Sonbaharın Bizi Daldırdığı Rüyâ Hüzzam Şarkı Aksak Bekir Sıtkı Sezgin - Mehmet Çınarlı
Şu Karşıki Dağda Kar Var Hüzzam Türkü Müsemmen II (Anonim)
[Anonim]
Vefâ Yoktur Akan Suda Hüzzam Şarkı Aksak Tanburî Mustafa Çavuş - ?
Yanıyor mu Yeşil Köşkün Lambası Hüzzam Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Zamanı Var ki Her Bezmim Anarsın Hüzzam Şarkı Aksak Klarnet İbrahim Efendi
Sermed Efendi
Zannetme ki Giderken… Hüzzam Şarkı Düyek Kenan Şavklı
Kenan Şavklı
Göster Bize Râh-ı Hüdâ Hüzzam-ı Cedîd İlâhî Düyek Hüseyin Sadettin Arel - ?
Derd-i Hicrinle Bütün Âvâreler Irak Şarkı Müsemmen Bestenigâr Ziyâ Bey - Şeyh Hayrullah Yalım
Irak Seyir Irak Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Irak Seyir Irak Seyir Sofyan Erol Bingöl

Pür Arak Irak Küpe Ağırevfer Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Âşık Olalı Sen Yâre Gönül Isfahân Şarkı Aksak Dede Efendi
Dede Efendi
Âşiyân-ı Mürg-i Dil Isfahân Şarkı Ağıraksak Ûdî Nevres Paşa
Fuzûlî
Canda Hâsıyyet mi Var Isfahân Şarkı Mürekkep Sofyan Hacı Ârif Bey
?
Dîl-i Bîçâre Senin Çün Yanıyor Isfahân Şarkı Devr-i Hindî Mahmud Celâleddin Paşa
Mahmud Celâleddin Paşa
Düşme Ey Âşık Hayâle Isfahân Şarkı Müsemmen Nikoğos Ağa
Mehmet Sâdi Bey
Etme Beyhûde Figan Isfahân Şarkı Curcuna Rahmi Bey
Recâizade Mahmut Ekrem
Ey Gâzîler Yol Göründü Isfahân Şarkı Devr-i Hindî III. Selim
[Anonim]
Fesleğen Ektim Gül Bitti Isfahân Türkü Aksak Tanburî Mustafa Çavuş
?
Gel Ey Nesîm-i Sabâ Isfahân Beste (Murabbâ) Zencîr Itrî
Nâbi
Gelirken Meclise Yârim Gücendi Isfahân Şarkı Düyek Haham Nesim Sivilya
?
Isfahân Aranağme (Aksak) Isfahân Aranağme Aksak ?

Isfahân Peşrev Isfahân Peşrev Devr-i Kebîr Tanbûrî Cemil Bey -
Isfahân Peşrev Isfahân Peşrev Fahte Kanûnî Sait Efendi

Isfahân Sazsemâîsi Isfahân Sazsemâîsi Aksaksemâî Tanbûrî Cemil Bey

Isfahân Seyir Isfahân Seyir Sofyan Erol Bingöl

Isfahân Seyir Isfahân Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

İttifâkan Seyreden Isfahân Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Kalmadı Sabra Karârım Isfahân Şarkı Devr-i Hindî Ûdî Nevres Bey
?
O Güzel Gözlerine Hayrân Olayım Isfahân Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Dellalzâde İsmail Efendi
?
Sen de mi Hâlâ Esîr-i Zülf-i Yâr Isfahân Şarkı Ağıraksak Ûdî Hasan Bey
?
Sevdiğim Vaslını Gayetle... Isfahân Şarkı Curcuna ?
?
Tûtiyâ-yı Dîde-i... Isfahânek Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Ah Efendim Dinle Gel Karcığar Şarkı Ağıraksak Hâfız Yusuf Efendi
?
Aldın Dil-i Nâşâdımı Karcığar Şarkı Aksak Enderûnî Ali Bey - ?
Ben Bir Altın Fenerim Karcığar Türkü Semâî Halil Biner
[Anonim]
Benli´yi Aldım Kaçaktan Karcığar Köçekçe Aksak Dede Efendi
?
Bilmem ki Safâ... Karcığar Şarkı Türkaksağı Leon Hancıyan
Ahmet Rasim Bey
Bir Sadâ-yı Dilnüvâz Karcığar Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Bu Kış Hanım İstanbul´a Taşın da Karcığar Şarkı Aksak İsmet Ağa
?
Bülbül Olsam... Karcığar Köçekçe Oynak [Anonim] - [Anonim]
Çayıra Serdim Postu Karcığar Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Edremit Güvendesi Karcığar Güvende Nîmdevir (Anonim) -
Görünce Ben Seni Ey Mâh Karcığar Şarkı Curcuna Selânikli Ahmed Bey
?
Gül Açar Bülbül Öter Yaz Geçer Karcığar Şarkı Curcuna Cevdet Çağla
Niyazi Güler
Karcığar Aranağme (Ağıraksak) Karcığar Aranağme Ağıraksak ?

Karcığar Aranağme (Curcuna) Karcığar Aranağme Curcuna ?

Karcığar Aranağme (Devrihindî) Karcığar Aranağme Devr-i Hindî ?

Karcığar Peşrev Karcığar Peşrev Çiftedüyek Tatyos Efendi

Karcığar Sazsemâîsi Karcığar Sazsemâîsi Aksaksemâî Ahmet Mükerrem Akıncı -
Karcığar Sazsemâîsi Karcığar Sazsemâîsi Aksaksemâî Reşat Aysu

Karcığar Seyir Karcığar Seyir Devr-i Hindî (7/8) Erol Bingöl

Karcığar Seyir Karcığar Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Karcığar Seyir Karcığar Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Koyundere Zeybeği Karcığar Zeybek Ağıroynak (Anonim)
[Anonim]
Vah Meyûs-i Visâlindir Gönül Karcığar Şarkı Semâî Mahmud Celâleddin Paşa
Mahmud Celâleddin Paşa
Bezme Gel Ey... Kûçek Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Âşık-ı Dilhasteye Rahmeyle Kürdî Küpe Müsemmen Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Dalda Çıkmış Bir Elma Kürdî Türkü Sofyan (Anonim) - [Anonim]
Elif Dedim Be Dedim Kürdî Türkü Ağıraksak Hisarlı Ahmet - [Anonim]
Hastane Önünde İncir Ağacı Kürdî Türkü Nîmsofyan Nida Tüfekçi - [Anonim]
Kametin Serv-i Sehîdir Kürdî Beste (Murabbâ) Muhammes Rifat Efendi (Hâfız-Molla)
?
Kürdî Aranağme (Nîmsofyan) Kürdî Aranağme Nîmsofyan ?

Kürdî Peşrev Kürdî Peşrev Devr-i Kebîr Şehzâde Korkut

Kürdî Seyir Kürdî Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Kürdî Seyir Kürdî Seyir Sofyan Erol Bingöl

Seyr-i Kürdî'yi... Kürdî Küpe Müsemmen Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Gördüm Âgâz Eyliyor Kürdî-Gerdâniye Küpe Müsemmen Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Ârifem Kürdîlihicazkâr Şarkı Düyek Hacı Ârif Bey - Hacı Ârif Bey
Ay Dalgalanırken Kürdîlihicazkâr Şarkı Türkaksağı Artaki Candan - Vecdi Bingöl
Bağa Girdim Kamışa Kürdîlihicazkâr Şarkı Düyek Manok Ağa
?
Bu Gönül Ne Gülde... Kürdîlihicazkâr Şarkı Ağıraksak Sarı Onnik
?
Bugün Biz Hep Neş'eliyiz Kürdîlihicazkâr Fantezi Aksak Nev'eser Kökdeş
Nev'eser Kökdeş
Def'i Nâliş Eylerim Kürdîlihicazkâr Şarkı Aksak Tanbûrî Cemil Bey - ?
Derdin Ne ise Saklama Kürdîlihicazkâr Şarkı Senginsemâî Nasib´in Mehmet Yürü
Bâdî Nedim Bey
Ehl-i Aşkın Neşvegâhı Kürdîlihicazkâr Şarkı Ağıraksak Tatyos Efendi
?
Ey Benim Bahtıyârım Kürdîlihicazkâr Şarkı Curcuna Muhlis Sabahaddin Ezgi - Karac'oğlan
Ey Mutrib-i Zevk Âşinâ Kürdîlihicazkâr Şarkı Yürüksemâî II Rahmi Bey
Rahmi Bey
Gidelim Göksu'ya Kürdîlihicazkâr Şarkı Aksak Lavtacı Hristo
Yahya Kemal Beyatlı
Gözedir Yümn ile Kürdîlihicazkâr Şarkı Müsemmen Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Gurubetti Güneş Dünya Karardı Kürdîlihicazkâr Şarkı Kapalı Curcuna Hacı Ârif Bey
Niğdeli Hikmet Bey
Gün Doğmayacak... Kürdîlihicazkâr Şarkı Aksak Musa Süreyya Bey
Şükûfe Nihal Başar
Hançer-i Ebrûsu Saplandı Dile Kürdîlihicazkâr Şarkı Kapalı Curcuna Asdik Ağa
?
Her Tel Saçı Kürdîlihicazkâr Şarkı Senginsemâî Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
?
İftirâkındır Sebep… Kürdîlihicazkâr Şarkı Müsemmen Hacı Ârif Bey
?
Kalb-i Sevdazedeler... Kürdîlihicazkâr Şarkı Ağıraksak Selânikli Ahmed Bey
?
Karşıyaka'da İzmir'in Gülü Kürdîlihicazkâr Şarkı Evfer Lavtacı Hristo
?
Kürdîlihicazkâr Aranağme (Semâî) Kürdîlihicazkâr Aranağme Semâî ?

Kürdîlihicazkâr Aranağme (Türkaksağı) Kürdîlihicazkâr Aranağme Türkaksağı ?

Kürdîlihicazkâr Etüd Kürdîlihicazkâr Etüd Sofyan ?

Kürdîlihicazkâr Longa (No 1) Kürdîlihicazkâr Longa Nîmsofyan Haydar Tatlıyay -
Kürdîlihicazkâr Peşrev Kürdîlihicazkâr Peşrev Ağırdüyek Vasilâki

Kürdîlihicazkâr Peşrev Kürdîlihicazkâr Peşrev Muhammes Tanbûrî Cemil Bey

Kürdîlihicazkâr Sazsemâîsi Kürdîlihicazkâr Sazsemâîsi Aksaksemâî Tatyos Efendi

Kürdîlihicazkâr Sazsemâîsi (Sonbahar) Kürdîlihicazkâr Sazsemâîsi Aksaksemâî Coşkun Açıkgöz -
Kürdîlihicazkâr Seyir Kürdîlihicazkâr Seyir Devr-i Hindî (7/8) Erol Bingöl

Kürdîlihicazkâr Seyir Kürdîlihicazkâr Seyir Senginsemâî Erol Bingöl

Kürdîlihicazkâr Seyir Kürdîlihicazkâr Seyir Sofyan Erol Bingöl

Kürdîlihicazkâr Seyir Kürdîlihicazkâr Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Kürdîlihicazkâr Seyir Kürdîlihicazkâr Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Kürdîlihicazkâr Sirto Kürdîlihicazkâr Sirto Nîmsofyan Kemânî Sebuh

Mahmur Bakışı Âşıka… Kürdîlihicazkâr Şarkı Müsemmen Şekerci Cemil Bey - Namık Kemal
Meftûnun Oldum Ey Vech-i Ahsen Kürdîlihicazkâr Şarkı Curcuna Ahmet Mithat Güpgüpoğlu
Ahmet Hâşim
Muntazır Teşrîfine Hâzır Kayık Kürdîlihicazkâr Şarkı Aksak Hacı Ârif Bey
Nedîm
Nazarın Fikrime Nûr-efşândır Kürdîlihicazkâr Şarkı Aksak Leylâ Saz - ?
Niçin Terkeyleyip Gittin Kürdîlihicazkâr Şarkı Aksak Hacı Ârif Bey - Hacı Ârif Bey
Safvet-i Aşkım Bilip… Kürdîlihicazkâr Şarkı Aksak Şevki Bey - ?
Sana Ey Cânımın Cânı Efendim Kürdîlihicazkâr Şarkı Kapalı Curcuna Rahmi Bey
?
Sen Beni Bir Bûseye Ettin Feda Kürdîlihicazkâr Şarkı Devr-i Hindî Mahmud Celâleddin Paşa
Mahmud Celâleddin Paşa
Söyle Ey Mutrib-i Nâzende Edâ Kürdîlihicazkâr Şarkı Ağıraksak Rahmi Bey
Rahmi Bey
Söylendi Bugün Dildeki Âlemde Kürdîlihicazkâr Şarkı Türkaksağı Mediha Şen Sancakoğlu
Mediha Şen Sancakoğlu
Şen Gözlerine Neş´e Veren... Kürdîlihicazkâr Şarkı Yürüksemâî Mısırlı Ûdî İbrahim Efendi
Ahmet Refik Altınay
Tarz-ı Kürdîlihicazkâr'ın da Kürdîlihicazkâr Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Acırım Âşık Olup da Yanana Mâhur Şarkı Aksak Giriftzen Asım Bey - ?
Al Yanına Bir Dil-nevâz Mâhur Şarkı Aksak Dellalzâde İsmail Efendi - ?
Allahümme Salli Alel Mustafa Mâhur Salâtüselâm Sofyan ?
?
Ayrılık Rüzgârı Gönlüme Doluyor Mâhur Şarkı Düyek Kâmuran Yarkın
Kâmuran Yarkın
Bâdeler Döndükçe Artar… Mâhur Şarkı Ağıraksak Selânikli Ahmed Bey
Ahmet Refik Altınay
Ben Neler Çekmekteyim Bilsen Mâhur Şarkı Şarkı Devr-i Revânı (13/4) Zekâî Dede - ?
Beyoğlu´nda Gezersin Mâhur Türkü Sofyan Rıza Bey
?
Bir Gönülde İki Sevdâ Olamaz Mâhur Şarkı Aksak Mazhar Bey - ?
Esîr Ettin Beni Mâhur Şarkı Kapalı Curcuna Rahmi Bey
Rahmi Bey
Gâfil Ne Bilir Mâhur Marş Sofyan Muallim İsmail Hakkı Bey
Ahmet Muhtar Paşa
Gel Bir Daha... Mâhur Şarkı Senginsemâî Selânikli Ahmed Bey
Faik Ali Ozansoy
Gönül Adlı Bülbülüm Var Mâhur Şarkı Aksak Dellalzâde İsmail Efendi
Dellalzâde İsmail Efendi
Gösterip Ağyâre Lûtfun Mâhur Şarkı Müsemmen Hacı Ârif Bey
?
Gülşen-i Ezhâr Açdı Her Yana Mâhur Şarkı Ağıraksak Basmacı Abdi Efendi
Hâşim
Hâlâ Kanayan Kalbimi... Mâhur Şarkı Senginsemâî Yorgo Bacanos
Y. Sinan Ozan
Her Ne Dem Ol Mâhur Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
İki Gözüm Sensiz Lûtfet de Söyle Mâhur Şarkı Aksak Kemal Emin Bara
?
İndim Yârin Bahçesine Mâhur Türkü Curcuna ?
?
Kalbimdeki Âmâl-i Perîşânımı Mâhur Şarkı Evfer Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Kalenin Bedenleri Mâhur Türkü Sofyan Hüseyin Arsal - [Anonim]
Mâhur Aranağme (Müsemmen) Mâhur Aranağme Müsemmen ?

Mâhur Aranağme (Nîmsofyan) Mâhur Aranağme Nîmsofyan ?

Mâhur Aranağme (Senginsemâî) Mâhur Aranağme Senginsemâî ?

Mâhur Peşrev Mâhur Peşrev Ağırhafîf Rauf Yektâ

Mâhur Peşrev Mâhur Peşrev Düyek Gazi Giray Han -
Mâhur Peşrev Mâhur Peşrev Muhammes Tanbûrî Cemil Bey

Mâhur Sazsemâîsi Mâhur Sazsemâîsi Aksaksemâî Nikolâki (Kemençeci)

Mâhur Sazsemâîsi Mâhur Sazsemâîsi Aksaksemâî Refik Tal'ât Alpman -
Mâhur Seyir Mâhur Seyir Sofyan Erol Bingöl

Mâhur Seyir Mâhur Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Meclisinde Mâil Oldum Mâhur Türkü Kapalı Curcuna Celal Güzelses
[Anonim]
Nazar Etti Bâzı Yârân Mâhur Tavşanca Aksak Tanburî Mustafa Çavuş - Tanburî Mustafa Çavuş
Sabâ Tarf-ı Vefâdan Peyâm Yok mu Mâhur Şarkı Düyek Enderûnlu Hâfız Hüsnü Efendi
?
Sabah Olsun Ben Şu Yerden Gideyim Mâhur Şarkı Evsât (26/8) İbrahim Ağa
?
Sana Lâyık mı Ey Gül-ten Mâhur Şarkı Aksak Dede Efendi
?
Sen Gül Eğlen Mâhur Şarkı Ağıraksak Tanbûrî Cemil Bey
?
Senle Durmak Derd-nâk Eyler Beni Mâhur Şarkı Düyek Kânûnî Hacı Ârif Bey
?
Servinâzı Seyret... Mâhur Şarkı Aksak Rahmi Bey
Rahmi Bey
Setiremin Düğmeleri Çift Sıra Mâhur Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Şu Dere Yonca Mâhur Türkü Sofyan (Anonim) - ?
Şu Güzele Bir Bakın Mâhur Şarkı Aksak Şemseddin Ziya Bey
?
Var iken Zâtında Böyle Mâhur Şarkı Ağıraksak Tanbûrî Cemil Bey - ?
Vur Pençe-i Âli'deki Şemşîr Aşkına Mâhur Marş Nîmhafîf Münir Nurettin Selçuk
Yahya Kemal Beyatlı
Yemenimde Hâre Var Mâhur Türkü Sofyan (Anonim)
[Anonim]
Yine Zevrâk-ı Derûnum Mâhur Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Dede Efendi
Şeyh Gâlip
Zâhirî Hâle Bakıp Mâhur Şarkı Curcuna Hacı Ârif Bey - Enderûnî Vâsıf
Ey Gözü Âhû Mâhurbûselik Küpe Ağıraksak Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Âlem-i Elhân İçinde Mâverâünnehr Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Muhâlif Peşrev Muhâlif Peşrev Çenber Gazi Giray Han -
Ben de Gittim Bir Geyiğin Avına Muhayyer Türkü Nîmsofyan Aziz Şenses Aziz Şenses [Anonim]
Binip de Kır Atıma Muhayyer Türkü Sofyan Naci Öncel Naci Öncel [Anonim]
Bir Elif Çekdi Yine Muhayyer Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Sadullah Ağa
Enderûnî Vâsıf
Bir Gönülde İki Sevdâ Muhayyer Şarkı Aksak Ahmet Rasim Bey
Ahmet Rasim Bey
Bir Nazar Eyledim Muhayyer Türkü Nîmsofyan (Anonim) Neşet Ertaş [Anonim]
Bulandı Gözler Bulandı Muhayyer Türkü Senginsemâî (Anonim)
[Anonim]
Çayır İnce Biçemedim Muhayyer Türkü Sofyan (Anonim)
[Anonim]
El Vurup Yâremi İncitme Tabip Muhayyer Türkü Sofyan Sadık Doğanay
[Anonim]
Elma Attım Yuvarlandı Muhayyer Türkü Müsemmen II Feruh Arsunar Feruh Arsunar [Anonim]
Eskişehir Zeybeği Muhayyer Zeybek Ağıraksak Osman Özdenkçi -
Evlerinin Önü Lâle Bağıdır Muhayyer Türkü Kapalı Curcuna Aziz Şenses Aziz Şenses [Anonim]
Gideceğim Gurbet Eldir Muhayyer Türkü Nîmsofyan (Anonim) - (Anonim)
Gün Kavuştu, Su Karardı Muhayyer Şarkı Aksaksemâî Ûdî Nevres Bey - İhsan Râif Hanım
Havayı da Deli Gönül Havayı Muhayyer Bozlak Sofyan Âsaf Güven Âsaf Güven [Anonim]
Hengâm-ı Safâdır Muhayyer Beste (Murabbâ) Darb-ı Fetih Zekâî Dede
Nizamoğlu Seyyid Seyfullah
Humârı Yok Bozulmaz Muhayyer Şarkı Aksak Hacı Ârif Bey
Sami Paşazade Sezâî
İltimâs Etmeye Yâre Varınız Muhayyer Şarkı Aksak Hacı Ârif Bey
Hacı Ârif Bey
İstanbul'dan Üsküdar'a Yol Gider Muhayyer Türkü Raksaksağı (Anonim) - [Anonim]
Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim Muhayyer Türkü Sofyan Salih Dündar Salih Dündar [Anonim]
Kerpiç Kerpiç Üstüne Muhayyer Türkü Curcuna Yusuf Tapan - [Anonim]
Mihrican mı Değdi Muhayyer Türkü Devr-i Turan İbrahim Bakır İbrahim Bakır [Anonim]
Muhayyer Aranağme (Curcuna) Muhayyer Aranağme Curcuna ?

Muhayyer Peşrev Muhayyer Peşrev Devr-i Kebîr Tanbûrî Cemil Bey

Muhayyer Sazsemâîsi Muhayyer Sazsemâîsi Aksaksemâî Tanbûrî Cemil Bey

Muhayyer Seyir Muhayyer Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Muhayyer Seyir Muhayyer Seyir Sofyan Erol Bingöl

Nideyim İster Darıl Muhayyer Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Ok Gibi Hûblar Muhayyer Dîvân Nîmsofyan ?
Dertli
Pür-lerze Olur Muhayyer Şarkı Senginsemâî Tanbûrî Cemil Bey - ?
Sarı Kızın Saçları Muhayyer Türkü Düyek Salih Turhan Salih Turhan [Anonim]
Serapa Hüsn ü Ansın Muhayyer Şarkı Aksak Rahmi Bey
Nedîm
Serenler Muhayyer Türkü Aksak Hasan Tepeli Hasan Tepeli [Anonim]
Sevdiceğim Âşıkını Ağlatır Muhayyer Şarkı Yürüksemâî II Dede Efendi
?
Söğüdün Yaprağı Narindir Muhayyer Türkü Raksân (Anonim)
[Anonim]
Su Gelir Kütüğünden Muhayyer Türkü Raksaksağı II Aytekin Ersan Aytekin Ersan [Anonim]
Su İçemem Testiden Muhayyer Türkü Kapalı Curcuna Ramazan Şenses Ramazan Şenses [Anonim]
Şu Dağları Delmeli Muhayyer Türkü Nîmsofyan (Anonim)
[Anonim]
Üç Kardeştik Muhayyer Türkü Nîmsofyan Celal Güzelses
[Anonim]
Vardım Hind Eline Kumaş Getirdim Muhayyer Türkü Türkaksağı Turan Engin Turan Engin ?
Yandım Allah Yandım Yatamıyorum Muhayyer Türkü Sofyan Nuri Üstünses Nuri Üstünses [Anonim]
Yâr Yüreğim Yâr Muhayyer Türkü Curcuna Mahmut Güzelgöz
?
Yetmez mi Sana Muhayyer Şarkı Curcuna Rahmi Bey
Nedîm
Dilberânın Meclisinde Muhayyer Sünbüle Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Ey Nihâl-i İşve Muhayyer Sünbüle Şarkı Şarkı Devr-i Revânı (13/4) Vardakosta Seyyid Ahmed Ağa - Şeyh Gâlip
Bir Muhayyer Bûselik Muhayyerbûselik Küpe Ağıraksak Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Bildir Güzel Gönlüm Bana Muhayyerkürdî Şarkı Nîmsofyan Kıptî Hüsnü Efendi - ?
Bir Kızıl Goncaya Benzer... Muhayyerkürdî Şarkı Düyek Âmir Ateş
Melek Hiç
Bir Muhayyerkürdî Taksîm Et Muhayyerkürdî Küpe Müsemmen Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Bülbülüm Altın Kafeste Muhayyerkürdî Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Çökertme Muhayyerkürdî Türkü Sofyan Rüştü Gür
[Anonim]
Çubuğum Yok Yol Üstüne Uzatam Muhayyerkürdî Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Günlerce Uykusuz, Günlerce Yorgun Muhayyerkürdî Fantezi Düyek Sinan Sipahi
Tümay Başer Üçok
Muhayyerkürdî Aranağme (Nîmsofyan) Muhayyerkürdî Aranağme Nîmsofyan ?

Muhayyerkürdî Peşrev Muhayyerkürdî Peşrev Devr-i Kebîr Asdik Ağa

Muhayyerkürdî Seyir Muhayyerkürdî Seyir Türkaksağı Erol Bingöl

Renkler Öpüyorken Korulardan Muhayyerkürdî Şarkı Aksak Ömer Dilek
Abdurrahman Saracoğlu
Sendeki Kaşlar Muhayyerkürdî Türkü Çiftesofyan (Anonim)
[Anonim]
Sene Üç Yüz Kırk Bir Muhayyerkürdî Türkü Sofyan Sabahattin Âli
[Anonim]
Tuna Nehri Akmam Diyor Muhayyerkürdî Marş Semâî (Anonim) - ?
Var mı Hâcet... Muhayyerkürdî Şarkı Düyek Nikoğos Ağa
?
Müberka Sazsemâîsi Müberka Sazsemâîsi Aksaksemâî ?

Evvel Benim Nazlı Yârim Müstear Şarkı Aksak Şakir Ağa
?
Gel Ey Sâkî Şarabı Tazelendir Müstear Şarkı Aksak Rahmi Bey
Rahmi Bey
Kimden Ahzettin ki Müstear Küpe Darb-ı Usul Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Müstear Seyir Müstear Seyir Düyek Erol Bingöl

Müstear Seyir Müstear Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Ankara'nın Taşına Bak Nevâ Türkü Nîmsofyan (Anonim)
[Anonim]
Ben Yürürüm Yâne Yâne Nevâ Şarkı Düyek Selahaddin Pınar
Yunus Emre
Bezme Gel Ben Zârı... Nevâ Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Çanakkale İçinde Nevâ Türkü Sofyan İhsan Ozanoğlu
[Anonim]
Ey Gülbün-i Iyş Nevâ Kâr Nîmsakîl Itrî
Hâfız Şirâzi
Muntazırım Teşrifine Nevâ Şarkı Aksak Tanburî Mustafa Çavuş
?
Nevâ Peşrev Nevâ Peşrev Devr-i Kebîr Tanbûrî Cemil Bey

Nevâ Peşrev Nevâ Peşrev Nîmberefşan (16/8) Şerîf

Nevâ Sazsemâîsi Nevâ Sazsemâîsi Aksaksemâî Yusuf Ziya Paşa -
Nevâ Seyir Nevâ Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Nevâ Seyir Nevâ Seyir Sofyan Erol Bingöl

Nevâ Seyir Nevâ Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Yine Bağlandı Dil Nevâ Şarkı Yürüksemâî II Zekâî Dede
?
Bûse Ümmidiyle Ey Meh Nevâbûselik Küpe Ağıraksak Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Bir Usul ile Nevâkürdî Küpe Müsemmen Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Dinle Cânım Zevk ile Nev'eser Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Ferayi'dir Gızın Adı Nev'eser Türkü Ağıraksak (Anonim)
[Anonim]
Nev'eser Etüd Nev'eser Etüd Sofyan ?

Nev'eser Peşrev (Cankurtaran) Nev'eser Peşrev Ağırhafîf Yusuf Paşa -
Nev'eser Seyir Nev'eser Seyir Senginsemâî Erol Bingöl

Nev'eser Seyir Nev'eser Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Esmerliği Yıldız Dolu Nevrûz Şarkı Yürüksemâî II Muallim İsmail Hakkı Bey - Hüseyin Avni Bey
Nigâr Sazsemâîsi Nigâr Sazsemâîsi Aksaksemâî Reftar Kalfa

Bu Nihavend-i Kebîri Nihâvend-i Kebîr Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Nihâvendikebîr Seyir Nihâvend-i Kebîr Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Neş'esi Rûmî Nihavend'in Nihâvend-i Rûmî Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Acıyaydı Bana Bir Kerrecik Nihâvent Beste (Murabbâ) Fahte Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Açıldı Bahçede Güller Nihâvent Şarkı Yürüksemâî II Rif'at Bey (Sermüezzin) - ?
Ahter-i Düşkün Nihâvent Şarkı Ağıraksak Hacı Ârif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Akşamı Süzme Deniz Nihâvent Fantezi Nîmsofyan Kaptanzâde Ali Rızâ Bey - Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Aman Avcı Vurma Beni Nihâvent Türkü Âzerî Yürüksemâî (Anonim)
[Anonim]
Ateş Alevde Değil Nihâvent Şarkı Âzerî Yürüksemâî Özgen Gürbüz
Hüsamettin Olgun
Ayağında Halhalı Var Haspanın Nihâvent Fantezi Nîmsofyan Bilge Özgen
Özgen Bilgisel
Bakmıyor Çeşm-i Siyah Feryâde Nihâvent Şarkı Aksak Hacı Ârif Bey
Mehmet Sâdi Bey
Ben Bû-yi Vefâ Bekler İken Nihâvent Şarkı Türkaksağı Hacı Ârif Bey
?
Benim Gönlüm Bir Kelebek Nihâvent Şarkı Semâî Nazmi Atlığ - Orhan Seyfi Orhon
Benim Gönlüm Sarhoştur... Nihâvent Fantezi Nîmsofyan Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Ömer Bedrettin Uşaklı
Bir Âşık-ı Dil Hastayı... Nihâvent Şarkı Senginsemâî Âfet Mısırlıyan (Ûdî)
?
Bir Ataş Ver Cıgaramı Yakayım Nihâvent Türkü Ağır Aksaksemâî (Anonim)
[Anonim]
Bir Gün O Güzel Şâdedecek... Nihâvent Şarkı Senginsemâî Musa Süreyya Bey
?
Bir Tatlı Ürperti Nihâvent Şarkı Türkaksağı Fethi Karamahmutoğlu
Fethi Karamahmutoğlu
Çamlıca Yolunda Nihâvent Şarkı Aksak Nuri Halil Poyraz
?
Dil Seni Sevmeyeni... Nihâvent Şarkı Semâî Civan Ağa (Lâvtacı)
Mehmet Sâdi Bey
Erişdi Nevbahar Eyyâmı Nihâvent Şarkı Semâî Ârif Sâmi Toker
Nedîm
Evlerinin Önü Mersin Nihâvent Türkü Ağıraksak (Anonim)
[Anonim]
Ey Muhterem Ahali... Nihâvent Marş Nîmsofyan Mildan Niyazi Ayomak
Tokâdî Şekip Bey
Ey Nihâl-i Emelimde Sararan... Nihâvent Şarkı Ağıraksak Ûdî Arşak Çömlekçiyan
Mustafa Reşit Bey
Gel Güzelim Çamlıca'ya Nihâvent Şarkı Aksak Faiz Kapancı
?
Gelin Kızlar Annemize Soralım Nihâvent Şarkı Semâî Hacı Fâik Bey
?
Gelmedin Nihâvent Şarkı Sofyan İsmail Gökçe
Vahit Kaya
Gönlüm Yine Bir Âteş-i Hicrane Nihâvent Şarkı Aksak Şeyh Ethem Efendi
Mehmet Sâdi Bey
Gönlümle Oturdum da Hüzünlendim Nihâvent Şarkı Sofyan Şekip Memduh Bey
Yahya Kemal Beyatlı
Hatırla Ey Peri Nihâvent Şarkı Semâî Muhlis Sabahaddin Ezgi Muhlis Sabahaddin Ezgi Muhlis Sabahaddin Ezgi
Kaçsam Bırakıp… Nihâvent Şarkı Semâî Mehveş Hanım - ?
Kanatlarım Olsaydı Nihâvent Sazeseri Nîmsofyan Şerif Muhittin Targan

Karşıda Kandilli Nihâvent Şarkı Sofyan Âmir Ateş - İbrâhim Bodur
Kasaphavası Nihâvent Kasaphavası Düyek (Anonim)

Kız Sen Geldin Çerkeş´ten Nihâvent Şarkı Aksak Faize Ergin
?
Kimseye Etmem Şikâyet Nihâvent Şarkı Kapalı Curcuna Kemânî Sarkis Efendi
?
Koklasam Saçlarını Nihâvent Şarkı Aksak Artaki Candan
Mustafa Nafiz Irmak
Korkma, Sönmez... Nihâvent Marş Sofyan Osman Zeki Üngör
Mehmet Âkif Ersoy
Körfezdeki Dalgın Suya Bir Bak Nihâvent Şarkı Türkaksağı Osman Nihat Akın
Yahya Kemal Beyatlı
Merzifon Karşılaması Nihâvent Karşılama Sofyan Nejat Buhara -
Mevsimlere Aldanırım Nihâvent Fantezi Sofyan Ömer Sami Güpgüp
Fatma Onur
Mini Mini Bir Nihavent Peşrev Nihâvent Peşrev Hafîf Hüseyin Sadettin Arel

Nâr-ı Aşkınla Senin Nihâvent Şarkı Ağıraksak Rif'at Bey (Sermüezzin)
?
Nerelerde Kaldın Ey Servinâzım Nihâvent Şarkı Türkaksağı İsmail Hakkı Efendi
?
Nihâvent Aranağme (Ağıraksak) Nihâvent Aranağme Ağıraksak ?

Nihâvent Aranağme (Türkaksağı) Nihâvent Aranağme Türkaksağı ?

Nihâvent Etüd Nihâvent Etüd Sofyan ?

Nihâvent Longa Nihâvent Longa Nîmsofyan Kevser Hanım

Nihâvent Peşrev Nihâvent Peşrev Devr-i Kebîr Kanunî Mehmed Bey

Nihâvent Peşrev Nihâvent Peşrev Devr-i Kebîr Tanburî Büyük Osman Bey

Nihâvent Sazsemâîsi Nihâvent Sazsemâîsi Senginsemâî Erzurumlu Hasib Dede -
Nihâvent Seyir Nihâvent Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Nihâvent Seyir Nihâvent Seyir Sofyan Erol Bingöl

Nihâvent Seyir Nihâvent Seyir Türkaksağı Erol Bingöl

Rüyâ mı O Günler Nihâvent Şarkı Aksak Ömer Dilek
?
Saçlarına Bağlanalı Ey Perî Nihâvent Şarkı Curcuna Rahmi Bey - Rahmi Bey
Sarâhaten Acaba... Nihâvent Fantezi Sofyan Ali Rif'at Çağatay
Orhan Seyfi Orhon
Semâlardan Güneş Hâlâ İnmiyor Nihâvent Şarkı Sofyan Mısırlı Ûdî İbrahim Efendi - Ahmet Refik Altınay
Seni Hükm-ü Ezel... Nihâvent Ağırsemâî Aksaksemâî Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Seni Tenhâda Bir Bulsam Nihâvent Şarkı Aksak İsmet Ağa - ?
Seninle Bu Aşkı... Nihâvent Şarkı Düyek Dursun Karaca - Saadet Vural
Sevdim Seni Ey İşvebâz Nihâvent Şarkı Yürüksemâî II Tanbûrî Cemil Bey
?
Sözbirliği Edelim Nihâvent Şarkı Aydın Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Sûzîş-i Aşkınla Ben Nalân iken Nihâvent Şarkı Aksak Musa Süreyya Bey
?
Süzüp Süzüp de Ey Melek Nihâvent Şarkı Yürüksemâî II Rahmi Bey - Recâizade Mahmut Ekrem
Unutturamaz Seni Hiçbir Şey Nihâvent Şarkı Düyek Ekrem Güyer
?
Üsküdar'a Gider İken Nihâvent Türkü Nîmsofyan (Anonim)
[Anonim]
Vuslat Yaya Hülyâları Atlı Nihâvent Şarkı Aksak Ömer Dilek
Abdurrahman Saracoğlu
Vücud İkliminin Sultânısın Sen Nihâvent Şarkı Curcuna Hacı Ârif Bey
?
Yağmur Verdim Çöllere Nihâvent Şarkı Curcuna Ömer Dilek
Vural Şahin
Yemeni Bağlamış Telli Başına Nihâvent Fantezi Düyek Ali Ulvi Baradan
H. Avni Ozan
Yılları Durduracak Nihâvent Şarkı Düyek Necdet Tokatlıoğlu
Halit Çelikoğlu
Zülfün Görenlerin Hep... Nihâvent Beste (Murabbâ) Lenk Fahte Ali Rif'at Çağatay
Nevres-i Cedîd
Ben Giderim Batum'a Nikrîz Türkü Devr-i Turan Sabahat Karakulakoğlu
[Anonim]
Elmas Senin Yüzün Gören Nikrîz Şarkı Aksak Tanburî Mustafa Çavuş
Tanburî Mustafa Çavuş
Halka-i Mecliste Nikrîz Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Kahve Yemen'den Gelir Nikrîz Türkü Sofyan (Anonim)
[Anonim]
Meclis-i Meyde Sâkıya Nikrîz Nakış Yürüksemâî (6/4) Kassamzâde Mehmet Efendi
İsmail Âsım Efendi
Nikrîz Aranağme (Evfer) Nikrîz Aranağme Evfer ?

Nikrîz Longa Nikrîz Longa Nîmsofyan Tanbûrî Cemil Bey

Nikrîz Peşrev Nikrîz Peşrev Çenber Mümin Ağa

Nikrîz Seyir Nikrîz Seyir Düyek Erol Bingöl

Nikrîz Seyir Nikrîz Seyir Düyek Şefik Gürmeriç

Nikrîz Sirto Nikrîz Sirto Nîmsofyan Tanbûrî Cemil Bey

Nikrîz Sirto Nikrîz Sirto Nîmsofyan Refik Fersan -
Nikrîz Zeybek (No 1) Nikrîz Zeybek Aksak Tanbûrî Cemil Bey -
Nikrîz Zeybek (No 2) Nikrîz Zeybek Aksak Tanbûrî Cemil Bey -
Penceresi Yola Karşı Nikrîz Türkü Çiftesofyan Rüştü Eriç
[Anonim]
Sen Bu Yaylaları... Nikrîz Türkü Türkaksağı Cemile Cevher Cemile Cevher [Anonim]
Sevdim Seni Sevdiceğim Nikrîz Şarkı Aksak Sinan Sipahi
Özgen Bilgisel
Sobalarında Kuru da Meşe Nikrîz Zeybek Ağıraksak Özay Gönlüm
[Anonim]
Soğukkuyu Zeybeği Nikrîz Zeybek Ağıraksak (Anonim)

Sokak Başı Meyhane Nikrîz Türkü Nîmsofyan (Anonim)
[Anonim]
Uzağa Gitme Yakına Gelme Nikrîz Fantezi Yürüksemâî II Bilge Özgen
Hülya Şenkul
Bezm-i Meyde Faslı... Nişâbur Küpe Müsemmen Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Nişâbur Seyir Nişâbur Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Renc-i Hâtır Vermesin... Nişâbur Beste (Murabbâ) Muhammes Tanbûrî Ali Efendi
Ziyâeddin Paşa (Vezir)
Sultan Murat Der ki Nişâbur Türkü Nîmsofyan (Anonim)
[Anonim]
Aşkı Fısıldar Sesin Nişâburek Şarkı Semâî Nev'eser Kökdeş
Nev'eser Kökdeş
Bin Zebân Söylersin Nişâburek Şarkı Müsemmen Yusuf Ziya Paşa
Nedîm
Ey Gül Ne Acep... Nişâburek Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Yusuf Ziya Paşa
Fuzûlî
Fasl-ı Nişâburek'i... Nişâburek Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Fincanı Taştan Oyarlar Nişâburek Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Görmek İster Daima Nişâburek Şarkı Senginsemâî Garbis Efendi
?
Gül Yüzün Soldukça Nişâburek Şarkı Müsemmen Vecihe Daryal
Hikmet Münir Ebcioğlu
Kırdı Geçirdi Beni Nişâburek Şarkı Sofyan Medenî Aziz Efendi
?
Meclise Gel Dilrubâ Nişâburek Şarkı Aydın Tanburî Mustafa Çavuş
?
Mest-i Nâzım Kim Büyüttü Nişâburek Şarkı Yürüksemâî II Yusuf Ziya Paşa
Nedîm
Meyledip Bir Gül-i Zâre Nişâburek Şarkı Yürüksemâî II Ali Rif'at Çağatay
?
Nişâburek Aranağme (Düyek) Nişâburek Aranağme Düyek ?

Nişâburek Peşrev Nişâburek Peşrev Düyek Fahri Kopuz

Nişâburek Peşrev Nişâburek Peşrev Muhammes Tanburî Büyük Osman Bey

Nişâburek Sazsemâîsi Nişâburek Sazsemâîsi Aksaksemâî Münir Mazhar Kamsoy

Nişâburek Seyir Nişâburek Seyir Devr-i Hindî Erol Bingöl

Nişâburek Seyir Nişâburek Seyir Senginsemâî Erol Bingöl

Nişâburek Seyir Nişâburek Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Varsın Gönül Aşkınla... Nişâburek Şarkı Türkaksağı Lem'i Atlı
Vecdi Bingöl
Nişâbureyn Peşrev Nişâbureyn Peşrev Devr-i Aryan Ozan Yarman

Etme Ruhsârın Nühüft Nühüft Küpe Aksaksemâî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Nühüft Seyir Nühüft Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Tâ Kim Hattın Ey Mah-ı Cebînim Nühüft Beste (Murabbâ) Darb-ı Fetih Seyyid Nûh
?
Pençgâh Seyir Pençgâh Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Pençgâh Seyir Pençgâh Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Yâ Resûlallah Cemâlini Pençgâh Tevşihilâhi Sofyan ?
Sâdi Bey
Pencügâh-ı Asl ile Pençgâh-ı Asl Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Pençgâh-ı Zâid'e Meyletti Pençgâh-ı Zâid Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Pençgâhızâid Seyir Pençgâh-ı Zâid Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Bir Pesendîde Edâ Pesendîde Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Ey Âfet-i Can-ı Âşık Pesendîde Nakış Yürüksemâî (6/4) Dede Efendi
?
Pesendîde Sazsemâîsi Pesendîde Sazsemâîsi Aksaksemâî III. Selim -
Pesendîde Seyir Pesendîde Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Peyk-ineşat Peşrev Peyk-i Neşat Peşrev Yürüksemâî II Behram Ağa (Nefirî) -
Etse Âgâze Eğer Râhatfezâ Küpe Ağırevfer Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Hiç Söz Olmaz Rahatülervah Küpe Ağırevfer Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Rahatülervah Seyir Rahatülervah Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Açılan Bir Gül Gibi Rast Şarkı Sofyan Dramalı Hasan Hasgüler
Dramalı Hasan Hasgüler
Adana'nın Yolları Taşlık Rast Türkü Sofyan Muzaffer Sarısözen - ?
Ağlasam Her Lahza Rast Şarkı Kapalı Curcuna Gülbenkyan
?
Aman Ayşem Kunduranı Tek Bas Rast Türkü Ağıroynak (Anonim)
[Anonim]
Âmed Nesîm-i Subhudem Rast Beste (Murabbâ) Düyek Abdülkadir Meragî
?
Anlatayım Halimi Dildâre Ben Rast Şarkı Kapalı Curcuna Tanbûrî Ali Efendi
Mehmet Sâdi Bey
Âsûde Fikrim Âvârelendi Rast Şarkı Türkaksağı Hâfız Yusuf Efendi
?
Âşık Oldur Kim Kılar Canın Fedâ Rast Şarkı Kapalı Curcuna Hacı Ârif Bey
Fuzûlî
Ben Küskünüm Feleğe Rast Şarkı Düyek Baki Duyarlar
?
Bilmem ki Nedendir Rast Şarkı Senginsemâî Selânikli Ahmed Bey
?
Bin Cân ile Sevdim Seni Rast Şarkı Aksak Tanburî Büyük Osman Bey
?
Bir Acâib Hâb-ı Gaflete Düştüm Rast Şarkı Sofyan Civan Ağa (Lâvtacı)
?
Bir Dâme Düşürdü ki Beni Rast Şarkı Aksak Hacı Fâik Bey
?
Bir Gönlüme Bir Hâl-i Perişanıma... Rast Şarkı Senginsemâî Tatyos Efendi
Ahmet Rasim Bey
Bulan Özünü Rast Şarkı Çeng-i Harbî Refik Fersan
Niyazi Mısrî
Cevrolur İmkân-ı Vuslat Rast Şarkı Ağıraksak Şerif İçli
İbrahim Akçam
Çalıma Bak Efede Rast Şarkı Aksak Lavtacı Hristo - ?
Çekmiş Yüzüne Nikab-ı İşve Rast Ağırsemâî Aksaksemâî Taşçızâde Recep Çelebi - ?
Darıldın mı Gülüm Bana Rast Kanto Nîmsofyan (Anonim)
[Anonim]
Dil Bir Güzele Meyletti Hele Rast Şarkı Senginsemâî Dede Efendi - Hammamizâde İhsan Bey
Dü-Şems Rast Sazeseri Çiftedüyek Fârâbî

Esti Nesîm-i Nevbahar Rast Şarkı Türkaksağı Hacı Ârif Bey
Nef'î
Evreşe Yolları Rast Türkü Evfer (Anonim)
[Anonim]
Ey Pâdişeh-i Saltanat… Rast Mersiye Sofyan Rif'at Bey (Sermüezzin) - ?
Fitneler Gizlemiş Mahmur Gözüne Rast Şarkı Yürüksemâî Mahmud Celâleddin Paşa
?
Gamdan Âzâde Hemân Rast Şarkı Curcuna Rif'at Bey (Sermüezzin)
?
Gelse O Şûh Meclise Rast Yürüksemâî Yürüksemâî II (6/4) Hâfız Post
?
Görsem Seni Doyunca Rast Şarkı Düyek Dede Efendi
Mahfî
Gözümde Dâim Hayâl-i Cânâ Rast Kâr-ı Nev Ağırdüyek Dede Efendi
?
Gül Ağacı Değilem Rast Türkü Semâî Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Gülşende Yine Âh ü Enîn... Rast Nakış Yürüksemâî (6/4) Muallim İsmail Hakkı Bey - ?
Hâb-gâh-ı Yâre Girdim Rast Şarkı Müsemmen Giriftzen Asım Bey
Mustafa Reşit Bey
Hâtırımdan Çıkmaz Aslâ Rast Şarkı Kapalı Curcuna Hacı
?
Her Telden Ol Meh Çalmıyor Rast Şarkı Düyek Şakir Ağa
Hacı Fâik Bey
İbrişim Örmüyorlar Rast Türkü Nîmsofyan (Anonim)
[Anonim]
İçime Hep Hüzün Doluyor Rast Şarkı Curcuna Yıldırım Gürses
Yıldırım Gürses
Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım Rast Türkü Sofyan Abdülvahit Kuzecioğlu
[Anonim]
Karlı Dağı Aştım Geldim Rast Şarkı Sofyan Rif'at Bey (Sermüezzin)
[Anonim]
Kavli de Kaddi Gibi Rast Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Kırcali'yle Arda Adası Rast Türkü Devr-i Hindî II Arif Şentürk - [Anonim]
Mey-i Lâ'linle Dîl... Rast Şarkı Curcuna Tatyos Efendi
?
Musahabet-i Musikiye Rast Medhal Ağırhafîf Refik Fersan

Muy-i Jülîdem Olupdur Rast Şarkı Ağıraksak Şakir Ağa
Hasbî
Ne Şarkılarda Hüzün... Rast Şarkı Düyek Ömer Dilek
Zeki Çavdaroğlu
Nedendir Bu Dil-i Zârın Figânı Rast Şarkı Kapalı Curcuna Şevki Bey
Mehmet Sâdi Bey
Nihansın Dîdeden Ey Mestinâzım Rast Şarkı Curcuna Hacı Fâik Bey
?
Oynayın Kız Oynayın Rast Türkü Devr-i Turan Cemile Cevher
[Anonim]
Rast Aranağme (Curcuna) Rast Aranağme Curcuna ?

Rast Aranağme (Müsemmen) Rast Aranağme Müsemmen ?

Rast Etüd Rast Etüd Sofyan ?

Rast Getirip Fend ile Seyretti Rast Kâr-ı Nâtık Yürüksemâî (6/4) Dede Efendi
İzzet Molla
Rast Peşrev Rast Peşrev Çiftedüyek Sırrı Abdülbâkî Dede

Rast Peşrev Rast Peşrev Muhammes Tatyos Efendi

Rast Peşrev Rast Peşrev Sakîl Benli Hasan Ağa

Rast Sazsemâîsi Rast Sazsemâîsi Aksaksemâî Benli Hasan Ağa

Rast Seyir Rast Seyir Düyek Şefik Gürmeriç

Rast Seyir Rast Seyir Senginsemâî Erol Bingöl

Sen Nazla Gezerken Güzelim... Rast Şarkı Aksak Kâzım Nami Erdölen
Hüseyin Rıfat Işıl
Senin Aşkınla Çâkoldum Rast Şarkı Düyek Basmacı Abdi Efendi
?
Sevdim Seni Diye Rast Şarkı Düyek Adnan Aydemir - -
Sevdim Yine Bir Nevcivan Rast Şarkı Yürüksemâî II (6/4) Basmacı Abdi Efendi
?
Sıra Sıra Siniler Rast Türkü Nîmsofyan (Anonim)
[Anonim]
Tekirdağ Karşılaması Rast Karşılama Çiftesofyan (Anonim)
?
Üftâdenim Ey Bîvefa Rast Şarkı Düyek Dede Efendi
?
Vuslatından Gayrı El Çektim Rast Şarkı Müsemmen Hacı Ârif Bey
?
Yavru Kuşlar Ötüşür Rast Çocukşarkısı Sofyan ?
?
Yine Bir Gülnihal... Rast Şarkı Semâî Dede Efendi
?
Yüzündür Cihânı Münevver Eden Rast Şarkı Yürüksemâî II (6/4) Dede Efendi
Dede Efendi
Etse Hânende Eğer Rast-ı Cedîd Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Nağmemiz Bu Beytimizde Rast-Mâye Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Biz Âlûde-i Sâgâr-ı Bâdeyiz Rehâvî Nakış Yürüksemâî II Hâfız Post
Veysî
Ey Bülend Ahter Rehâvî Şarkı Düyek Dede Efendi
?
Hoş Gelişler Ola Rehâvî Marş İkiz Aksak (Anonim)
[Anonim]
Mevsim-i Gül Geldi Yine Rehâvî Şarkı Sofyan Muallim İsmail Hakkı Bey
?
Vâd'i Vasl Etmiş İken Rehâvî Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Masum Bakışlım Reng-i Dil Şarkı Türkaksağı Hâlis Bey
?
Ol Güzel Takmış... Revnâknümâ Küpe Ağırevfer Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Süzme Çeşmin Reyyâ Şarkı Sofyan Erol Başara - Râsih
Ruhnüvaz Sazsemâîsi Ruhnüvaz Sazsemâîsi Aksaksemâî Suphi Ezgi

Ruhnüvaz Seyir Ruhnüvaz Seyir Sofyan Erol Bingöl

Ey Terennümsâz Rûy-i Irâk Küpe Ağırevfer Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Rûy-i Irâk Sazsemâîsi Rûy-i Irâk Sazsemâîsi Aksaksemâî Kâni Karaca

Rûy-i Dilârâ Sazsemâîsi Rûy-idilârâ Sazsemâîsi Aksaksemâî Hasib Dede -
Bakışın Âhuya Dönmüş Sabâ Şarkı Aksak Ömer Dilek
?
Beni Aşka Salan Yâre Sabâ Şarkı Aksak Tanbûrî Ali Efendi - ?
Bir Dalda İki Kiraz Sabâ Türkü Sofyan Ahmet Yamacı - (Anonim)
Bir Esmere Gönül Verdim Sabâ Şarkı Aksak Tanburî Mustafa Çavuş
Tanburî Mustafa Çavuş
Bu Akşam Ayışığında Sabâ Şarkı Düyek Safiye Ayla
?
Cefâya Ey Büt-i Nevreste Sabâ Nakış Yürüksemâî (6/4) Kara İsmail Ağa
?
Çamlar Altında Uzattı... Sabâ Şarkı Ağıraksak Bîmen Şen - Mustafa Reşit Bey
Daracık Sokakları Duman Bürüdü Sabâ Türkü Aksak (Anonim) - (Anonim)
Ey Bâd-ı Sabâ Sabâ Nakış Yürüksemâî (6/4) Suphi Ziya Özbekkan
Pesendi
Gayrı Sen de Ol Biraz... Sabâ Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Gel Külbe-i Ahzanıma Sabâ Şarkı Nîmsofyan ?
?
Gelmiş Değil Böyle Peri Sabâ Tavşanca Semâî (3/8) Şakir Ağa
Nûri
Göz Açtım Gördüm Sabâ Şarkı Aksak Ömer Dilek - Seyit Atmaca
Kâr Etmez Âhım Sabâ Türkü Âzerî Yürüksemâî (Anonim)
[Anonim]
Mendilimin Yeşili Sabâ Türkü Sofyan (Anonim)
[Anonim]
Mey İçerken Düştü Aksin... Sabâ Şarkı Ağıraksak Şevki Bey
Ahmet Reşat Paşa
Nigâh-ı Mestine Canlar Dayanmaz Sabâ Şarkı Devr-i Hindî (7/8) Hacı Ârif Bey
Recâizade Mahmut Ekrem
Öyle Bir Âfet-i Yektâ-yı... Sabâ Şarkı Devr-i Hindî Aleko Bacanos
?
Pınar Başı Burma Burma Sabâ Türkü Nîmsofyan (Anonim)
[Anonim]
Sabâ Aranağme (Senginsemâî) Sabâ Aranağme Senginsemâî ?

Sabâ Mehter Sabâ Mehter Hafîf Zurnazen Daği Ahmet Çelebi -
Sabâ Peşrev Sabâ Peşrev Devr-i Kebîr Tanburî Büyük Osman Bey

Sabâ Peşrev Sabâ Peşrev Fahte Hasan Esen -
Sabâ Peşrev (Mevlânâ) Sabâ Peşrev Nîmsofyan Kemânî Hamza -
Sabâ Sazsemâîsi Sabâ Sazsemâîsi Aksaksemâî Neyzen Aziz Dede

Sabâ Seyir Sabâ Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Sabâ Seyir Sabâ Seyir Sofyan Erol Bingöl

Sabâ Seyir Sabâ Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Semt-i Dildâre Bu Demler Sabâ Şarkı Aksak Suphi Ziya Özbekkan
Sami Paşa
Sen Sînemde Cân İdin Sabâ Şarkı Aksak Necip Mirkelâmoğlu
Necip Mirkelâmoğlu
Yeşil Yaprak Arasında Sabâ Türkü Curcuna Mustafa Ataç Mustafa Ataç [Anonim]
Ehl-i Aşkın Zevki Sabâ Zemzeme Küpe Müsemmen Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Firâkın Sînemi Dağlar Sabâ Zemzeme Şarkı Aksak Mahmud Celâleddin Paşa
?
Hayâl-i Yâre Değme Sabâ Zemzeme Şarkı Curcuna Rif'at Bey (Sermüezzin)
Yusuf Kenan Bey
Sabâaşîrân Seyir Sabâaşîrân Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Bak Sabâ'da Bûselik Sabâbûselik Küpe Ağıraksak Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Her Ne Dem Sîne-keman Sazkâr Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Nice Bir Bülbül-i Nalân Edeyim Sazkâr Ağırsemâî Aksaksemâî İlya Efendi
?
Sazkâr Seyir Sazkâr Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Acem Ülkesinde Segâh Türkü Sofyan Muharrem Akkuş
[Anonim]
Ala Keçim Çift Doğurdu Segâh Türkü Sofyan Günay Şimşek - [Anonim]
Allah ü Ekber Segâh Tekbîr Durak Evferi Itrî
[Anonim]
Allahumme Salli Âlâ Segâh Salât-ıümmiye Aksaksemâî Evferi Itrî
[Anonim]
Antalya Zeybeği Segâh Zeybek Ağıraksak Erdal İyiöz
?
Ay Gız Adın Amandır Segâh Türkü İkiz Aksak (Anonim) - [Anonim]
Aylı Gece Serin Gülek Segâh Türkü Âzerî Yürüksemâî İslam Rıza
[Anonim]
Baharın Gülşen Çağında Segâh Türkü Semâî İbrahim Yıldırım
[Anonim]
Bahçada Yeşil Çınar Segâh Türkü Curcuna Celal Güzelses
[Anonim]
Benim Sen Nemsin Ey Dilber Segâh Şarkı Aksak Ahmet Rasim Bey
Ahmet Rasim Bey
Beyaz Giyme Söz Olur Segâh Türkü Aksak Ahmet Sevinç - [Anonim]
Binnaz Kızı Naz Kızı Segâh Türkü Aksak Ali Bozan
[Anonim]
Bir Gemim Var Segâh Türkü Aksak Genç Osman
?
Boyda Bosun Yoktur Segâh Türkü Aksak Adnan Veli Kanık - [Anonim]
Bu Aşk Bir Bahr-i Ummândır Segâh İlâhî Frenkçîn (12/4) Yeniköylü Hâdi Bey
Nizamoğlu Seyyid Seyfullah
Çayda Çıra Yanıyor Segâh Türkü Curcuna (Anonim) - (Anonim)
Çemberim de Gül Oya Segâh Türkü Aksak Kâmil Nizam Bigalı - (Anonim)
Dil-harâb-ı Aşkınım Segâh Şarkı Devr-i Hindî Tanbûrî Ali Efendi
Enderûnî Vâsıf
Doldur Getir Ey Saki-i... Segâh Ağırsemâî Ağır Aksaksemâî Mustafa İzzet Efendi
?
Dönülmez Akşamın Ufkundayız Segâh Şarkı Düyek Münir Nurettin Selçuk
Yahya Kemal Beyatlı
Entarine Peş Olam Segâh Türkü Oynak K. Yazgan
[Anonim]
Ermeneğin Keklikleri Ötüyor Segâh Türkü Nîmsofyan Ahmet Özdemir
[Anonim]
Etti O Güzel Ahde Vefa Segâh Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Ebûbekir Ağa
?
Ey Su Yolu Su Yolu Segâh Türkü Aksak (Anonim)
[Anonim]
Gel Ey Sâkî Bana Sun Segâh Şarkı Aksak Tanbûrî Cemil Bey - ?
Gel Gitme Kalmasın Gözüm Segâh Şarkı Nîmsofyan Kaptanzâde Ali Rızâ Bey - Ömer Bedrettin Uşaklı
Gemiciler Kalkalım Segâh Türkü 2+2+3 Hüseyin Dilâver
[Anonim]
Gözlerinden İçti Gönlüm Neş´eyi Segâh Şarkı Müsemmen Şükrü Şenozan
Hasan Âli Yücel
Gül Ne Güzelsin Dalında Segâh Fantezi Aksak Ömer Dilek
Mustafa Çelik
Hasta Kalbimde Yanan... Segâh Şarkı Kapalı Curcuna Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Mustafa Nafiz Irmak
Hâtır-ı Nâşâdı Gel Gör Segâh Şarkı Ağıraksak Tanbûrî Cemil Bey - ?
Havuz Başının Gülleri Segâh Türkü Cevher - Muzaffer Sarısözen ?
İzmir'in Kavakları Segâh Türkü Aksak Ekrem Güyer
[Anonim]
Kalalıyam Kalalı Segâh Türkü Sofyan Mahmut Güzelgöz
[Anonim]
Keten Köynek Filfili Segâh Türkü Sofyan Bulduk Duvan
[Anonim]
O Gece Gizlice Segâh Şarkı Düyek Ömer Sami Güpgüp
Emine Ertem
Olmaz İlaç Sîne-i Sad-pâreme Segâh Şarkı Curcuna Hacı Ârif Bey
Namık Kemal
Oy Kemençe Kemençe Segâh Türkü Sofyan ?
[Anonim]
Pancar Pezik Değil mi Segâh Türkü Sofyan Veli Kangal
[Anonim]
Pencereden Taş Gelir Segâh Türkü İki-Bir ?
?
Ruhunda Ölen Nağmede... Segâh Şarkı Senginsemâî Sadi Işılay
Mustafa Nafiz Irmak
Sana da Yaptırayım Naciyem... Segâh Türkü Raksaksağı ?
?
Segâh Aranağme (Yürüksemâî) Segâh Aranağme Yürüksemâî II ?

Segâh Peşrev Segâh Peşrev Devr-i Kebîr Neyzen Yusuf Paşa

Segâh Peşrev Segâh Peşrev Devr-i Kebîr Nâyî Osman Dede

Segâh Sazsemâîsi Segâh Sazsemâîsi Aksaksemâî Hızır Ağa

Segâh Seyir Segâh Seyir Sofyan Erol Bingöl

Segâh Seyir Segâh Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Seni Her Dem Anıyorum Segâh Şarkı Aksak Mısırlı Ûdî İbrahim Efendi
?
Silifke'nin Yoğurdu Segâh Türkü Nîmsofyan Cavid Erden
[Anonim]
Sordum Sarı Çiçeğe Segâh İlâhî Sofyan ?
Yunus Emre
Sûy-i Kâğıthane'de… Segâh Şarkı Aksak Lavtacı Hristo
?
Şol Cennetin Irmakları Segâh İlâhî Yürüksemâî II ?
Yunus Emre
Terazi Tartayirum Segâh Türkü Türkaksağı Hüseyin Dilâver
[Anonim]
Tûtî-i Mûcize Gûyem Segâh Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Itrî
Nef'î
Üç Türkoğlu Segâh Sazeseri Sofyan Ferhat Erdem

Verse Ol Meh Segâh Küpe Darb-ı Usul Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Yârim İstanbul'u Mesken mi Tuttun Segâh Türkü Aksak ?
[Anonim]
Yine Hicrân ile Gün Bitti Segâh Şarkı Aksak Melahat Pars
Nedim Güntel
Zeytinyağlı Yiyemem Segâh Türkü Nîmsofyan (Anonim)
[Anonim]
Dün Gece Yâr Hânesinde Segâh-Mâye Türkü Müsemmen II Raci Alkır
[Anonim]
Mâye-i Aşk-ı Dilimdir Segâh-Mâye Küpe Darb-ı Usul Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Segâhmâye Seyir Segâh-Mâye Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Şem'-i Rûhuna Cismimi… Segâh-Mâye İlâhî Devr-i Revân Sultan Veled - ?
Selmek Sazsemâîsi Selmek Sazsemâîsi Aksaksemâî Veledî Mehmet Ağa -
Her Ne Dem Düşmen Sipihr Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Şâh-ı Sultân-ı Arâk Sultânî Irak Küpe Ağırdüyek Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Sultânîsegâh Peşrev Sultânîsegâh Peşrev Çiftedüyek Santûrî Ethem Efendi -
Bu Gülzârın Yine Bir Nev-bahârı Sultânîyegâh Şarkı Curcuna Santûrî Ethem Efendi
?
Eyledin Bezm-i Tarabda Sultânîyegâh Küpe Yürüksemâî II Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Gözümde Hep Gül Yüzün Sultânîyegâh Şarkı Curcuna ? - ?
Güller Açmış Bülbül Olmuş Bî-karar Sultânîyegâh Şarkı Ağıraksak Santûrî Ethem Efendi
?
Hâbîde Olan Tâlî-i Nâ-sâzım Sultânîyegâh Şarkı Aksak Ûdî Sami Bey
?
Kaçıncı Fasl-ı Bahar Bu Sultânîyegâh Şarkı Düyek Cevdet Çağla
Hikmet Münir Ebcioğlu
Sultânîyegâh Aranağme (Nîmsofyan) Sultânîyegâh Aranağme Nîmsofyan ?

Sultânîyegâh Aranağme (Türkaksağı) Sultânîyegâh Aranağme Türkaksağı ?

Sultânîyegâh Peşrev Sultânîyegâh Peşrev Muhammes Kânûnî Hacı Ârif Bey

Sultânîyegâh Sazsemâîsi Sultânîyegâh Sazsemâîsi Aksaksemâî Kânûnî Hacı Ârif Bey

Sultânîyegâh Seyir Sultânîyegâh Seyir Semâî Rauf Yektâ -
Sultânîyegâh Seyir Sultânîyegâh Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Sultânîyegâh Seyir Sultânîyegâh Seyir Sofyan Erol Bingöl

Şâdeyledi Cân ü Dilimi Sultânîyegâh Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) Dede Efendi - ?
Yaradan Öyle Yaratmış ki Sultânîyegâh Şarkı Ağıraksak Selânikli Ahmed Bey
?
Beni Ey Gonca Fem Bülbül Sûzidil Ağırsemâî Aksaksemâî Sadullah Ağa
?
Bir Nigâh ile Sûzidil Şarkı Ağıraksak Nikoğos Ağa
Mehmet Kâmil Çelebi
Ey Gonca Açıl Sûzidil Şarkı Senginsemâî Şemseddin Ziya Bey
Şemseddin Ziya Bey
Gül Olsam Sızsam İmbiklerinden Sûzidil Şarkı Çiftesofyan Bîmen Şen
Aka Gündüz
Her Bir Bakışında... Sûzidil Şarkı Aksak Tanbûrî Ali Efendi
?
Hıramân Ol Çemenlerde Sûzidil Beste (Murabbâ) Fer Abdülhalim Ağa
?
Kani Yâd-ı Lebinle Sûzidil Ağırsemâî Aksaksemâî Tanbûrî Ali Efendi
?
Sana Ben Arz-ı Muhabbet... Sûzidil Şarkı Aksak Kanunî Garbis Efendi
?
Sevgi Çiçeğimsin Sûzidil Şarkı Düyek Ömer Sami Güpgüp
Emine Ertem
Sûzidil Aranağme (Curcuna) Sûzidil Aranağme Curcuna ?

Sûzidil Aranağme (Çiftesofyan) Sûzidil Aranağme Çiftesofyan ?

Sûzidil Peşrev Sûzidil Peşrev Devr-i Kebîr Tanbûrî Ali Efendi

Sûzidil Sazsemâîsi Sûzidil Sazsemâîsi Aksaksemâî Abdülhalim Ağa

Sûzidil Seyir Sûzidil Seyir Aksak Erol Bingöl

Sûzidil Seyir Sûzidil Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Ülfetin Geçti Efendim Arası Sûzidil Şarkı Ağıraksak İsmet Ağa
?
Vâdeyle Vaslın Sûzidil Şarkı Türkaksağı Eyyûbî Mehmed Bey
?
Yandı Nağmenle Cihân Sûzidil Küpe Aksaksemâî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Yandıkça Oldu Sûzân Sûzidil Şarkı Evfer Tanbûrî Ali Efendi
?
Âb ü Tâb ile Bu Şeb Sûzidilârâ Yürüksemâî Yürüksemâî (6/4) III. Selim
Bağdatlı Esâd Efendi
Hekimoğlu Sûzidilârâ Türkü Sofyan Kadir İnanır
[Anonim]
Mıtrıbâ Mecliste Sûzidilârâ Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Sûzidilârâ Peşrev Sûzidilârâ Peşrev Ağırdüyek III. Selim -
Sûzidilârâ Sazsemâîsi Sûzidilârâ Sazsemâîsi Aksaksemâî Tanbûrî Cemil Bey -
Sûzidilârâ Seyir Sûzidilârâ Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Sûzidilârâ Seyir Sûzidilârâ Seyir Sofyan Erol Bingöl

A Benim Mor Çiçeğim Sûzinâk Türkü Oynak Osman Pehlivan
[Anonim]
Beni Bîgâne-i Hâb Etti Sûzinâk Şarkı Aksak Mehmet Cemil Bey (Kânûnî) - ?
Bir Sihr-i Tarâb Sûzinâk Şarkı Aksak Rahmi Bey - ?
Ehl-i Aşkâ Bir Belâ Zindânıdır Sûzinâk Mersiye Devr-i Revân ?
?
Gözümden Gitmiyor Bir Dem Hayâlin Sûzinâk Şarkı Curcuna Hacı Ârif Bey - ?
Günden Güne Efzûn Oluyor... Sûzinâk Şarkı Senginsemâî Hâfız Mehmet Eşref Efendi
?
Kapılır Her Gören Sûzinâk Ağırsemâî Aksaksemâî Küçük Mehmed Ağa
Enderûnî Hüseyin Fâzıl Bey
Nağme-i Hunyâger ile Sûzinâk Küpe Devr-i Revân-ı Hindî Ahmet Avni Konuk
Ahmet Avni Konuk
Sensiz Geceler Geçti... Sûzinâk Şarkı Senginsemâî Musa Süreyya Bey
?
Sûzinâk Aranağme (Aksak) Sûzinâk Aranağme Aksak ?

Sûzinâk Aranağme (Curcuna) Sûzinâk Aranağme Curcuna ?

Sûzinâk Peşrev Sûzinâk Peşrev Devr-i Kebîr Nâyî Emin Dede

Sûzinâk Seyir Sûzinâk Seyir Sofyan Şefik Gürmeriç

Sûzinâk Seyir Sûzinâk Seyir Sofyan Erol Bingöl

Yandı Bu Gönül Sûzinâk İlâhî Çiftedüyek Eyüplü Derviş Ali Rızâ Bey
?
Beni Bîzâr Ederken Serzenişler Sûzinâk-Zirgüle Şarkı Aksak Hacı Ârif Bey
?
Benim Yârem Gibi Yâre Bulunmaz Sûzinâk-Zirgüle Şarkı Curcuna